Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3_Мод1_Метод_до_лаб_роб_Інформат_повна_денна (1...doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
07.05.2019
Размер:
588.29 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

Кафедра інформаційних систем і технологій

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІН «ІНФОРМАТИКА»

МОДУЛЬ 1.

«Інформаційна система. Системи обробки текстових документів»

для студентів першого курсу спеціальності «Облік і аудит» повного терміну навчання

Дніпропетровськ - 2010

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів першого курсу повного терміну навчання з дисципліни «Інформатика» / ДДАУ. – Дніпропетровськ, 2010. – 23с.

Мета дисципліни «Інформатика» - вивчення її теоретичних основ і набуття навичок використання прикладних систем оброблення економічних даних та систем програмування для персональних комп’ютерів під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язання завдань фахового спрямування.

Викладаються необхідні відомості по роботі з текстовими документами в середовищі текстового процесора MS Word. Наводяться інструкції щодо виконання лабораторних робіт. Викладаються основні прийоми роботи з текстом, таблицями, графічними об’єктами тощо.

Призначені для студентів Навчально-наукового інституту економіки, що навчаються за напрямком підготовки «Облік і аудит».

Укладач: ст.викл. Герасимова І.Г.

Рецензенти: д.т.н. Скалозуб В.В.

к.є.н. Чистякова В.Ф.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем і технологій (протокол №1 від 30 серпня 2010 р.).

Схвалено науково-методичною радою факультету обліку і фінансів:

Протокол № 1 від «31» серпня 2010 р.

ЗМІСТ

Правила техніка безпеки, яких треби дотримуватись при роботі у комп’ютерному класі 4

Лабораторна робота № 1 4

Тема роботи: Робота зі стандартними додатками Windows. Буфер обміну, впровадження та зв’язування об’єктів. 4

Лабораторна робота № 2 7

Тема роботи: Створення власного шаблону в середовищі текстового процесора MS Word. 7

Лабораторна робота № 3. 10

Тема роботи: Робота з кореспонденцією. Злиття документів. 10

Лабораторна робота 4 14

Тема роботи: «Робота з документами великого обсягу. Стилі.» 14

Лабораторна робота № 5 19

Тема роботи: „Додавання в документ графічних зображень та математичного тексту». 19

Правила техніка безпеки, яких треби дотримуватись при роботі у комп’ютерному класі

 1. Робота студентів у комп’ютерному класі дозволяється лише в присутності викладача. Сторонні можуть перебувати у класі тільки з дозволу викладача. У комп’ютерному класі студенти мають зберігати тишу та порядок, виконувати всі вимоги викладача.

 2. Забороняється в холодну пору року входити до комп’ютерного класу у верхньому одязі (пакети).

 3. Забороняється складати одяг і сумки на столах, перебувати у класі з їжею та напоями.

 4. За збереженням особистих речей студент слідкує самостійно, не залишає їх без нагляду.

 5. Перед початком роботи впевніться, що на робочому місці відсутні видимі пошкодження. Зошити та методичні матеріали розмістіть на столі таким чином, щоб вони не заважали роботі на комп’ютері.

 6. Не можна приєднувати або від’єднувати кабелі, зачіпати рознімні з’єднання, дроти та розетки. Не дозволяється пересувати комп’ютери, відкривати системний блок, перекривати вентиляційні отвори на системному блоці та моніторі. Не намагайтеся самостійно усунути несправності роботи апаратури.

 7. Під час роботи не стукайте по клавіатурі та без потреби не натискайте клавіші. Не кладіть книжки та зошити на клавіатуру.

 8. Працюйте лише під своїм ім’ям та паролем. Не вилучайте та не переміщуйте чужі файли. Не можна запускати комп’ютерні ігри.

 9. Якщо виникла програмні помилки або несправності обладнання, негайно зверніться до викладача.

 10. Дотримуйтесь правильного режиму роботи за комп’ютером. Тривалість безперервного заняття має бути не більше двох годин з обов’язковою 10-хвилинною перервою.

 11. Працюючи за комп’ютером, оберіть правильне положення тіла: відстань від екрана до очей 65-80 см (довжина витягнутої руки); вертикально пряма спина; плечі опущені та розслаблені; ноги на підлозі та не перехрещені; лікті, зап’ястки та кисті рук на одному рівні.

 12. У разі появи різання в очах, різкого погіршення зору, болю в пальцях та кистях рук, посилення серцебиття слід відразу залишити робоче місце, сповістити викладача про свій стан і, якщо потрібно, звернутися до лікаря.

 13. По закінченні роботи слід закрити всі активні програми та коректно вимкнути комп’ютер. Робоче місце має залишитись чистим.

Лабораторна робота № 1 Тема роботи: Робота зі стандартними додатками Windows. Буфер обміну, впровадження та зв’язування об’єктів.

Ціль роботи: Освоїти різні способи обміну даними між документами з метою створення складного документа за допомогою:

 • буферу обміну для вставки фрагменту документа-джерела;

 • команди Правка / Спеціальна вставка для впровадження та зв’язування фрагменту документа-джерела;

 • команди Вставка / Об’єкт для впровадження файлу документа джерела в документ призначення та зв’язування їх.

Теоретичні відомості

Буфер обміну – область оперативної пам’яті, яка резервується системою Windows для виконання обміну даними між додатками.

Об’єкт. Таблиця,фрагмент тексту, діаграма, малюнок, формула, звук, або дані іншого типу.

Об’єкти створені в одному додатку (наприклад, електронні таблиці), а потім зв’язані або впроваджені в інший додаток, є об’єктами OLE (з англ. Object Linking and Embedding – впровадження і зв’язування об’єктів).

Основна відмінність між впровадженими і зв’язаними об’єктами полягає в місці їх зберігання, а також способі оновлення даних при їх вміщенні в файл призначення (кінцевий файл).

Впроваджений об'єкт. Дані, що втримуються у файлі-джерелі й вставлені у файл призначення у вигляді об'єкта. Після впровадження об'єкт стає частиною файлу призначення. Зміни, внесені у впроваджений об'єкт, відбиваються у файлі призначення. Подвійним клацанням миші на впровадженому об’єкті можна відкрити програму, яка була використана для створення об’єкта, і відредагувати його.

Зв'язаний об'єкт. Об'єкт, створений у файлі-джерелі й, що вставляється у файл призначення з підтримкою зв'язку між цими двома файлами. Зв'язаний об'єкт у файлі призначення може бути оновлений при відновленні файлу-джерела. Зв’язані дані зберігаються у файлі-джерелі. Файл призначення зберігає тільки відомості про місцезнаходження файла-джерела.

Впроваджені об’єкти зберігаються усередині документа, у той час як зв'язані об’єкти зберігаються поза документом. Крім того, зв'язані об’єкти змінюються при зміні файлів-джерел, на відміну від впроваджених. Варто врахувати, що в документі відбиваються зміни у зв'язаних файлах, тільки якщо документ відкривається після попереднього його закриття.

Якщо документ містить зв'язані об’єкти, для того щоб перенести його на інший комп'ютер або переслати по електронній пошті, необхідно копіювати документ разом з усіма зв'язаними файлами бажано в одну папку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.