Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
251-401.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
2.53 Mб
Скачать

12.6. Фетотомія (іеіоіотіа)

Фетотомією називається операція розчленування плода в порожнині матки і ви-11 г> вання його по частинах.

Фетотомія має важливе значення у ветеринарній практиці, оскільки вона дає мож­ливість зберегти життя роділлі при важких патологічних родах. Звичайно її проводять, - :ли плід мертвий і іншими методами його видобути неможливо. Крім того, пока­янням до фетотомії є випадки, коли неможливо виправити неправильне положення, :ленорозміщення чи позицію живого плода. В таких випадках спочатку умертвляють ллід притисканням пуповини. При правильно виконаній фетотомії післяопераційний період перебігає нормально. Але це не означає, що післяопераційні ускладнення при ЮЙ операції виключені. Такого не буває. Основними причинами їх бувають:

- занадто пізнє проведення операції переважно після тривалої безрезультатив-■ої родової допомоги, що супроводжується значними травмами родових шляхів. Пе-гевтома роділлі при цьому призводить до зниження резистентності родових шляхів і: інфекції;

385

Розділ '1

  • перевтома самого акушера, що призводить до зниження його нервово-м'язов: реактивності, невпевнених дій і грубого поводження з тканинами родових шляхів;

  • недотримання правил асептики та антисептики, застосування в процесі опе­рації нераціональних методичних підходів та технічних прийомів.

Своєчасне і технічно правильне проведення фетотомії мертвого плода дає вели­кий шанс на швидкий і благоприємний перебіг післяопераційного періоду. Меток фетотомії є зменшення об'єму тіла плода і забезпечення вільного виходу його з ге­ніталій роділлі, або ж повне відокремлення тієї чи іншої частини тіла плода коли це необхідно для швидкого завершення родів.

Як і при консервативних методах родової допомоги, під час фетотомії необхідне надійно фіксувати акушерськими петлями окремі органи плода і вони повинні пере­бувати у напруженому стані, бо саме це дає змогу оперативним методом швидко від­окремити окрему частину тіла.

Якщо виникла потреба провести фетотомію, а плід живий, то спочатку необхідне умертвити його. В таких випадках при головному передлежанні плода перерізають його яремні вени та сонні артерії, а при тазовому- розривають пуповину або пере­різають стегнову артерію.

Після прийняття рішення на виконання фетотомії акушер повинен скласти план операції і обрати метод її виконання та визначити перелік інструментів, необхідних для роботи. Всі інструменти стерилізують методом кип'ятіння у 1-2 %-му розчин: соди, після цього їх поміщають у дезінфікуючий розчин 1 : 500 етакридину лактату чи 1 : 5000 фурациліну.

Всі інструменти, які вводять у матку, повинні бути захищеними рукою акушера Досягнувши рукою з інструментом тієї ділянки тіла, яку планують відрізати, вводять його в тіло плода і не допускають ковзання інструмента по поверхні тіла.

Проте, готових на всі випадки рецептів виконання фетотомії немає, у кожному конкретному випадку вирішальним є вміння та винахідливість акушера. План опера­ції обов'язково повинен включати протисептичне лікування породілі після завершен­ня фетотомії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.