Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
13.ДОДАТКИ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.08.2019
Размер:
132.61 Кб
Скачать

Додатки

1. Основні фізичні сталі (округлені значення)

Фізична стала

Позначення

Числове значення

Швидкість світла у вакуумі

с

3·108 м/с

Гравітаційна стала

γ

6,67·10-11 Н·м2/кг2

Електрична стала

ε0

8,85·10-12 Ф/м

Магнітна стала

μ0

4π·10-7 Гн/м

Елементарний заряд

e

1,60·10-19 Кл

Маса спокою нейтрона

mn

1,67493·10-27 кг

Маса спокою протона

mp

1,67262·10-27 кг

Маса спокою електрона

me

9,12·10-31 кг

Стала Рідберга

R

1,10·107 м-1

Стала Больцмана

k

1,38·10-23 Дж/К

Стала Стефана-Больцмана

σ

5,67·10-8 Вт/(м2·К4)

Стала Віна

b

2,90·10-3 м·К

Cтала Планка

h

6,63·10-34 Дж·с

Універсальна газова стала

R

8,31 Дж/(моль·К)

Число Авогадро

NA

6,02·1023 моль-1

Число Лошмідта

n0

2,69·1025 м-3

Нормальний атмосферний тиск

p0

101325 Па

Густина повітря при н. у.

D0

1,29 кг/м3

Число Фарадея

F

9,65·104 Кл/моль

Прискорення вільного падіння

g

9,81 м/с2

2. Деякі астрономічні величини

Найменування параметра

Cереднє значення

Радіус Землі

6,37∙106 м

Маса Землі

5,98∙1024 кг

Радіус Сонця

6,96∙108 м

Маса Сонця

1,99∙1030 кг

Радіус Місяця

1,74∙106 м

Маса Місяця

7,33∙1022 кг

Відстань від Землі до Сонця

1,50∙1011 м

Відстань від Землі до Місяця

3,84∙108 м

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.