Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Strahovi_poslugi.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.04.2019
Размер:
791.55 Кб
Скачать
  1. Страхова послуга як специфічний товар.

Страхова послуга – це продукт, який пропонує на страховому ринку страхова компанія.

Як і будь який інший товар, страхова послуга має споживну вартість та вартість.

Її споживною вартістю, тобто корисністю в очах страхувальника, є забезпечення страхового захисту (страхового покриття, тобто зобовязання страховика виплатити страхове відшкодування або страхову суиу при настанні певних, заздалегідь визначених наслідків страхових випадків).

Вартість страхової послуги визначає витрати страхової компанії на надання страхових послуг певних видів.

Між споживною та просто вартістю існує певний взаємозвязок, який повинен враховувати страховик при визначенні ціни страхової послуги:

• страховик, пропонуючи свої послуги, повинен у доступній для страхувальника формі показати її економічну доцільність та вигоду, яку отримає потенційний страхувальник, уклавши договір страхування та заплативши відповідну ціну;

• ціна на страхову послугу має бути такою, щоб вона була зорієнтована не тільки на витрати страхової компанії з надання цієї послуги, а й щоб вона віповідала фінансовим можливостям страхувальників, на яких розрахована ця послуга.

Ціна страхової послуги конкретного страховика залежить, в основному, від наступних факторів:

величини та структури його страхового портфеля, від статистики збитків за окремими видами страхування (якщо страхова компанія ретельно вивчає запропоновані на страхування ризики і включає до портфеля тільки сприятливі ризики, то статистика збатків також буде сприятливою, що дозволить страховикові знижувати страхові премії і залучати більшу кількість страхувальників, що, в свою чергу, дозволяє знов видбирати ризики)

управлінських витрат, тобто від навантаження в страховому тарифі

 якості інвестиційної діяльності та структури інвестиційного портфеля страховика (за рахунок інвестиційного доходу страховик може встановлювати страхові тарифи на рівні нетто-ставки)

місця, яке посідає страховик на страховому ринку

конюнктури страхового ринку, тобто умов реалізації страхових послуг.

2. Ознаки, що характеризують страхову послугу.

Страхова послуга, виступаючи специфічним товаром, характеризується наступними ознаками:

• страхова послуга належить до фінансових послуг;

• обєктивною основою існування страхової послуги є потреба членів суспільства у страховому захисті;

• страхові послуги надають тільки спеціалізовані організації – страхові компанії, за наявності у них ліцензії на проведення відповідних видів страхування;

• страхова послуга належить до невидимого товару і тому його реалізація повязана із певними труднощами: страховик повинен створити ефективну систему просування страхової послуги до споживача із застосуванням всіх відомих засобів маркетингу;

• страхова послуга може надаватися як у добровільній (страхування виданих та прийнятих гарантій, страхування вантажів та багажу), так і у обовязковій формі (наприклад, страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, страхування членів екіпажу й авіаційного персоналу);

• надання страхової послуги завжди супроводжується укладнням договору страхування або видачею страхувальникові страхового полісу.

Нужны шпаргалки на экзамен? – www.multimix.com.ua

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]