Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MP_150_8_str_put.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
717.82 Кб
Скачать
  1. Сучасні механізми запобігання трудовим конфліктам.

Трудовий конфлікт представляє собою вид соціального конфлікту, об’єктом якого є трудові відносини і умови їх забезп-ня. Трудовий конфлікт означає зіткнення в сфері трудових правовідносин і інтересів. Тому трудовий конфлікт може регулюватись як нормами трудового законодавства так і іншими правовими і не правовими засобами.

До сучасних механізмів запобігання трудовим конфліктам відносяться:

1)прогнозування і профілактика конфліктів;

2)створення працюючого переговорного механізму між сторонами причетними до конфліктів; 3)прийняття більш еф-ого закону рови рішення трудових конфліктів і норм, що регулюють відносини трудових колективів з роботодавцями; 4)сприяння підсиленню ролі профспілок; 5)створення ек-них умов для забезп-ня інтересів груп як потенційних учасників конфліктів.

  1. Загальні засади ефективності в економіці та управлінні.

Еф-ість – е рез-т д-ності с-ми упр-ня, яка забезпечує досягнення цілей, що стоять перед об’єктом упр-ня при найменших затратах.

Упр-ський апарат є часткою сукупного персоналу п-ства і виконує одну з необхідних його функцій – упр-ня. Затрати на упр-ня вир-вом мають значну питому вагу у вартості продукції, а тому їхня величина щодо рез-тів вир-ва є важливим показником ек-ної еф-ості упр-ня. Поряд з цим особливо важливим показником є показники еф-ості орг-ї упр-ня вцілому і в окремих підс-мах, що відповідають певним функціям упр-ня. Ек-на еф-ість упр-ня можна обчислити відношенням: затрат на упр-ня до виробленого обсягу інф-ії.

Основними загальними показниками ек-ної еф-ості д-ності п-ств в упр-ні персоналом є:

  • зростання прод-тивності праці;

  • річний ек-ний ефект(економія приведених витрат); - покращення соц-х показників(зниження захворюваності, підвищ-ня освітньо-квал-ційного рівня, покращення СПК)

  1. Економічні аспекти ефективності менеджменту персоналу.

Основними загальними показниками ек-ної еф-ості д-ності п-ств в упр-ні персоналом є:

  • зростання прод-тивності праці;

  • річний ек-ний ефект(економія приведених витрат); - покращення соц-х показників(зниження захворюваності, підвищ-ня освітньо-квал-ційного рівня, покращення СПК)

Приріст прод-тивності праці (П) визначається через показники: • вироблення продукції на одного працюючого; • економія чисельності працівників.

Приріст прод-тивності праці у рез-ті економії чисельності працівників розрах. по формулі:

П = Эч х 100 / (Чср – Эч), де Эч – відносна економія (вивільнення чисельності працюючих після впровадження заходів (чол);

Чср – Річний ек-ний ефект

Річний ек-ний ефект (Эг) (економія приведених витрат) у грошовому виразі розраховується по формулі:

Эг = (З1 – З2) х У2 - Ен х Ззд,

де З1 і З2; — собівартість одиниці продукції (робіт) до і після впровадження заходу (поточні витрати), гр.од.;

У2 - річний обсяг продукції (робіт) після впровадження заходу в натуральному виразі;

Ен - нормативний коеф-т порівняльної ек-ної еф-ості (Ен) кадрових заходів дорівнює 0,15, нормативний строк окупності (Тн) - 6.2 року.

При розрахунках ек-ної еф-ості кадрових заходів викор-ються й інші показники:

-Зниження трудомісткості продукції. Зниження трудомісткості продукції витрат (Тед) і зворотна йому величина — коеф-т еф-ості (Е) визначаються за формулами: Тед=Зед/(З1-З2) х У2; Е = 1/Тед

-Відносна економія (вивільнення) чисельності працюючих

а) за рахунок скорочення втрат робочого часу і непрод-тивних витрат праці:

б) за рахунок приросту обсягу вир-ва:

-Економія робочого часу в зв'язку зі скороченням втрат і непрод-тивних витрат часу (Эвр),

-Приріст обсягу вир-ва (Р), %:

-Економія від зниження собівартості продукції (Эс), -Економія в зв'язку із зниженням проф-ної захворюв. і вир-чого травматизму (Эц).

  1. Соціальні аспекти ефективності менеджменту персоналу.

    Визначеня соц та екон еф-ості МП здійснюється на основі відповідних с-м пок-в ефек-ті. Соц рез-т від впровадження заходів з упр-ня персоналом виражається комплексом пок-в, кількість та види яких доцільно визначити у кожному конкр випадку в зал-ті від мети аналізу та оцінки. Такими осн пок-ми можуть бути:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]