Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекціїї МЕНЕДЖМЕНТ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
669.18 Кб
Скачать

Для студентів спеціальності 6.0 міжнародна економіка

(напрям підготовки)

Конспект лекцій

Розробники: Перепадя Ф. Л.

Виготовлення оригінал-макету

Підписано до друку р. Формат 60х84 1/8

Друк-Rizo. Гарнітура Times New Roman-12

Обсяг – ______ др. арк. Наклад ______ прим.

Замовлення №

Маріупольський державний гуманітарний університет

Видавничо-поліграфічний центр

Адреса університету і видавництва:

м.Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]