Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц__ї з курсу.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
1.51 Mб
Скачать

4. Охорона праці. Пенсійне забезпечення в Україні

На всіх підприємствах, установах, організаціях створюються відповідні умови праці. Умови праці на робочому місці, безпечні технологічні процеси, машини, механізми, обладнання, інші засоби виробництва, санітарно-побутові умови, засоби колективного та індивідуального захисту повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Працівника, який за станом здоров’я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, мають право на оплачувані санітарно-оздоровчого призначення перерви, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що подаються у порядку, визначеному законодавством.

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або у разі смерті працівника, здійснюється фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

В Законі України „Про охорону праці” ст. 10. 11, 12 передбачено охорону праці жінок, неповнолітніх, інвалідів.

Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Пенсійне забезпечення в Україні (пенсійна реформа)

З прийняттям 9 липня 2003 року законів України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та „Про недержавне пенсійне забезпечення", було запроваджено трирівневу систему пенсійного забезпечення. Перший її рівень становить солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення.

Солідарні системи є „найстаршими" системами пенсійного забезпечення у світі та найбільш захищені від ризиків втрати коштів через інфляцію і спади на фондових ринках. Солідарність полягає в тому, що пенсії сьогоднішніх пенсіонерів фінансуються за рахунок обов'язкових внесків на пенсійне страхування, які робляться нині працівниками та їх роботодавцями.

Значне незаплановане і фінансово не забезпечене підвищення мінімальних пенсійних виплат спочатку у вересні, а потім внесення у грудні 2004 року змін до ст. 28 Закону України „Про загальнообов'язкове державне страхування" (про те, що мінімальна пенсія за наявності стажу 20(25) років встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних) спричинили величезний дефіцит бюджетів Пенсійного фонду України і держави. У підсумку мінімальну пенсію підвищили у січні до половини середньої зарплати та до 127% мінімальної оплати праці. У січні 2005 року Законом „Про прожитковий мінімум на 2005 рік" ухвалено з порушенням вимог одразу двох законів, а саме: ст. 95 Конституції та ст. 4 Закону „Про прожитковий мінімум".

Стаття 95 Основного Закону зазначає, що будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків встановлюється виключно законом про державний бюджет України.

Відповідно до ч. З ст. 4 Закону „Про прожитковий мінімум" розмір прожиткового мінімуму має затверджуватися Верховною Радою України до початку розгляду держбюджету і переглядатися періодично відповідно до зростання індексу споживчих цін разом з уточненням держбюджетних показників.

Правовими підставами запровадження накопичувальних пенсійних фондів є: ст. 46 Конституції України, Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Указ Президента України „Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні, а також закони України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та „Про недержавне пенсійне забезпечення".

Накопичувальним пенсійним фондом у Законі України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" називається цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до цього Закону, акумулює страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на їх накопичувальних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь даних осіб.

З прийняттям Державного бюджету на 2007 рік були внесені деякі зміни у пенсійну реформу України.

Розмір мінімальної пенсії за віком з 1 січня 2007 року збільшити до 380 гривень на місяць. Відповідно перераховані пенсії, призначені на загальних умовах, а також надбавки та підвищення, розміри яких визначаються від прожиткового мінімуму.

Передбачається і виплата доплат до пенсії особам зі статусом „дітей війни". Розмір її встановлено на рівні 50 відсотків від розміру підвищення учасникам війни. Проте отримають її не всі, а лише ті особи, які є інвалідами.

Пропонується обмежити розміри пенсій усім працюючим пенсіонерам двома прожитковими мінімумами.

Встановлено у проекті й таке, що достроково призначені пенсії згідно із законами України „Про зайнятість населення", „Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації ЧАЄС", ТА „про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" працюючим пенсіонерам, на яких поширюється чинність законів у період до досягнення пенсійного віку, не виплачуються.

Пропонуються також зміни при сплаті страхових внесків. На наступний рік встановлюється ставка внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для підприємств, установ, організацій, які використовують працю найманих працівників, у розмірі 33,2 відсотка від фонду оплати праці.

Існують випадки, коли людина ще не досягнувши пенсійного віку внаслідок травми або перенесеного захворювання, стає інвалідом. Вона має право на отримання пенсії по інвалідності за наявності такого страхового стажу на час звернення за призначенням пенсії:

  • до досягнення особою 23 років включно - 2 роки;

  • від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 3 роки;

  • від 27 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;

  • для осіб 32 років і старших - 5 років.

Отже, новий пенсійний Закон дає можливість забезпечити свою соціальну захищеність всім громадянам без винятку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]