Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц__ї з курсу.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Загальна характеристика основних галузей права України.

Кожна галузь права має свій предмет регулювання, тобто конкрет­ний вид суспільних відносин, що врегульовуються саме цією галуззю права.

Основні галузі права:

 • Цивільне право - це сукупність правових норм, які регулюють майнові та пов'язанні з ними особисті немайнові відносини.

 • Цивільно-процесуальне право - це сукупність правових норм, які регулю­ють відносини, що виникають під час розгляду судами цивільних справ, винесення та оскарження рішень.

 • Трудове право - це сукупність правових норм, які регулюють відносини між працівником і власником у трудових відносинах. Земельне право - це сукупність правових норм, які регулюють відносини між державою та суб'єктами різних форм власності на землю.

 • Фінансове право - це сукупність правових норм, які регулюють відноси­ни, що виникають у процесі надходження та розподілу коштів державного бюджету.

 • Сімейне право - це сукупність правових норм, які регулюють шлюбно-сімейні відносини і питання опіки та шикування.

 • Адміністративне право - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що склалися у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності.

 • Кримінальне право - це сукупність правових норм, які визначають види суспільно-небезпечних діянь (злочинів) та покарання.

 • Кримінально-процесуальне право - це сукупність правових норм, що регулюють відносини, що виникають у процесі порушення попереднього розслідування і судового розгляду кримінальних справ.

 • Виправно-трудове право - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають у процесі реалізації кримінальних покарань.

Поняття та ознаки норми права

Норма права - загальнообов'язкове формально визначене правило поведінки суб'єкта права, що встановлюється і оберігається державою. Правові норми надають особам юридичні права і покладають юридичні обов'язки.

Ознаки норми права:

 1. Правило поведінки регулятивного характеру (впливає, регулює сус­пільні відносини, поведінку людей).

 2. Загальнообов'язкове правило поведінки.

 3. Правило поведінки загального характеру (поширюється на усіх, хто стає учасником відносин, регульованих нормою).

 4. Формально-визначене правило поведінки.

 5. Правило поведінки, прийняте в строго встановленому порядку.

 6. Забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу.

Структура норми права.

Структура норми права:

 • Гіпотеза - це частина правової норми, у якій описуються фактичні об­ставини, вказуються умови, при настанні яких вступає у дію дана норма і що саме нею слід керуватися при конкретній життєвій ситуації.

 • Диспозиція - це частина правової норми, яка вказує якою повинна бути поведінка за наявності фактичних обставин, передбачених гіпотезою.

 • Санкція - це частина правової норми, яка передбачає заходи впливу, якщо не дотримуються вимоги, передбачені диспозицією.

Елементи класичної моделі норми права можна умовно представити за такою схемою: "якщо - то - а в противному випадку" або "якщо - то - а інакше".

Наприклад, якщо розглядати норму Кримінального кодексу України (Ст. 432), у якій сказано, що викрадення з поля бою речей вбитих і поранених карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років, то гіпотезою в цій нормі буде поле бою та речі вбитих і поранених, диспозицією - заборона їх красти, санкцією - позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]