Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц__ї з курсу.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Загальне поняття про громадянське суспільство

Громадське суспільство - це сукупність таких міжособистісних, сімейних, суспільно-економічних, культурних, релігійних відносин і структур, які розви­ваються в суспільстві поза рамками і без втручання держави і забезпечують умови самореалізації індивідів і колективів.

Громадянському суспільству властиві такі риси:

- це співтовариство вільних індивідів;

- цінність людини, її прав та свобод;

- пріоритет суспільства;

- різноманітність форм власності;

- широка та надійна система соціального захисту (пенсії, стипендії, пільги);

- ідеологічна та політична свобода особистості;

- забезпечення умов для самореалізації особистості.

Громадянське суспільство функціонує на принципах:

- приватної власності;

- особистої

- дотримання законів.

Громадянське суспільство не залежить від держави, а лише взаємодіє, з нею. В Україні громадянське суспільство перебуває на стадії формування. Щоб створити справді громадянське суспільство потрібно здійснити комплекс заходів щодо економічної свободи кожної людини, виховати повагу до законів. Без високого рівня правосвідомості громадянське суспільство неспроможне підпорядкувати своїй воля державний апарат.

Поняття й основні ознаки правової держави

Правова держава - це, насамперед, демократична, підпорядкована суспіль­ству держава, вищий принцип якої - право; держава, яка покликана максимально збільшувати і захищати інтереси, права і свободи людини і громадянина, рівні умови для розвитку всіх форм власності.

Основні ознаки правової держави:

- джерелами державної влади має бути народ;

- панування права в управлінні державними справами і у всіх сферах суспільного життя;

- верховенство законів;

- здійснення розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову;

- наявність законодавчих органів і процедур, за допомогою яких створюються ефективні закони;

- пріоритет прав і свобод особи;

- зв'язаність правом діяльності держави та її органів;

- наявність ефективної правоохоронної системи;

- висока правова культура суспільства та особи;

- відповідальність держави перед суспільством;

- відповідальність особи перед державою.

Лекція 2

Тема лекції: Громадянство України, як один із інструментів Конституційного права. Громадянство України як постійний зв’язок особи і держави.

Мета лекції: У відповідності до Закону України „Про громадянство України” від 18 січня 2001р. дати характеристику даної правової категорії, встановити подібність і відмінність понять „людина”, „особа”, „громадянин”, вивчити принципи та умови набуття та втрати громадянства, поняття рівноправності громадян. Формувати вміння працювати з правовими джерелами, матеріалом преси, дискутувати, робити власні висновки та вести аналіз джерел.

Кількість годин: 2 год.

Література: 1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - с. 141.

2. Коментар до Конституції України. – К., 1996.

3. Закон України „Про громадянство України” від 18.01.2001 року.

4. Основи правознавства, навчальний посібник у двох частинах / За заг. ред. І.Горевого, Ю.В.Бордюка - Суми, Видавництво СумДУ, 2006. / ч. 1. - с. 114-116.

План лекції:

  1. Подібність і відмінність понять „людина”, „особа”, „громадянин”.

  2. Поняття громадянства. Набуття громадянства України. Умови прийняття до громадянства України.

  3. Припинення громадянства України. Рівноправність громадян.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]