Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать

6. Підсумковий контроль

6.1. Питання до іспиту

 1. Сутність і значення фінансового ринку.

 2. Передумови виникнення фінансового ринку.

 3. Структура фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків.

 4. Фінансові активи. Визначення, види і властивості фінансових активів.

 5. Акції. Визначення і види акцій, їх особливості, права утримувачів.

 6. Облігації. Визначення і види облігацій.

 7. Векселі та приватизаційні папери на фінансовому ринку.

 8. Випуск та обіг депозитарних розписок.

 9. Емісія цінних паперів.

 10. Ринок фінансового посередництва. Функції фінансових посередників.

 11. Андеррайтинг. Функції андеррайтерів.

 12. Особливості випуску і обігу цінних паперів в Україні.

 13. Класифікація цінних паперів.

 14. Біржові операції з цінними паперами.

 15. Лізингові послуги.

 16. Факторингові послуги.

 17. Брокерська діяльність на фінансовому ринку.

 18. Дилерська діяльність на фінансовому ринку.

 19. Банківська система.

 20. Діяльність спеціалізованих та універсальних банків.

 21. Основні функції та операції комерційного банку.

 22. Ф’ючерсні угоди.

 23. Визначення і види форвардних угод.

 24. Визначення і види опціонів.

 25. Сутність і види свопів.

 26. Процентний та валютний своп.

 27. Діяльність інвестиційних компаній на фінансовому ринку.

 28. Діяльність інвестиційних фондів на фінансовому ринку.

 29. Вітчизняні інститути спільного інвестування.

 30. Страхові компанії. Діяльність страхових компаній на фінансовому ринку.

 31. Пенсійні фонди. Діяльність Пенсійних фондів на фінансовому ринку.

 32. Діяльність кредитних спілок та довірчих товариств на фінансовому ринку.

 33. Суб’єкти, інструменти та функції грошового ринку.

 34. Безстрокові, термінові та ощадні вклади.

 35. Суб’єкти та інструменти ринку капіталу. Роль ринку позичкового капіталу в процесі трансформації накопичень в інвестиційні ресурси.

 36. Державний кредит, його форми та види.

 37. Банківське кредитування. Види кредитів та принципи банківського кредитування.

 38. Кредити під заставу та гарантію.

 39. Позики фізичним особам, види та форми.

 40. Комерційний кредит.

 41. Кредитний ризик. Управління кредитним ризиком у банках.

 42. Суб’єкти, інструменти та функції валютного ринку.

 43. Види операцій з валютою.

 44. Міжнародні розрахунки.

 45. Інкасо. Види інкасо.

 46. Акредитивна форма розрахунків.

 47. Суб’єкти, інструменти та функції фондового ринку.

 48. Історія розвитку фондового ринку.

 49. Фондові ринки та фондові біржі світу.

 50. Фондові індекси.

 51. Ф’ючерс. Визначення, види ф’ючерсних угод

 52. Валютні опціони.

 53. Основні елементи державного регулювання фінансового ринку.

 54. Органи державного регулювання фінансового ринку в Україні.

 55. Порядок переміщення валюти через митний кордон України.

 56. Правила переказу іноземної валюти за межі України.

 57. Порядок використання готівкової валюти на території України.

 58. Форвардні угоди з купівлі – продажу валюти.

 59. Саморегульовані організації фінансових посередників.

 60. Поняття і основні види ризиків, оцінювання ризиків.

 61. Механізм оцінювання фінансових активів.

 62. Оцінювання дохідності операцій з фінансовими активами..

 63. Основи функціонування валютного ринку в Україні.

 64. Визначення і суть строкових угод.

 65. Державні цінні папери: види, цілі випуску, способи виплати доходів.

 66. Муніципальні цінні папери: види, загальна характеристика.

.