Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Ключові терміни і поняття:

 • валюта;

 • валютний курс;

 • обмінні курси валют;

 • валютний ринок;

 • уповноважений банк;

 • спот операції;

 • дата ваютування;

 • валютна біржа.

 • форвард;

 • валютні ф’ючерси;

 • валютні опціони;

 • опціон – call;

 • опціон – put;

 • подвійний опціон;

 • своп;

 • маржа;

 • відкрити позицію;

 • закрити позицію;

 • арбітраж;

 • спекуляція.

Питання для обговорення

 1. Чим викликана необхідність купівлі-продажу валют?

 2. За якими ознаками класифікують валютні ринки?

 3. Які функції виконають комерційні та центральні баки країн на національних та міжнародному валютних ринках?

 4. У яких формах здійснюється купівля-продаж іноземної валюти на валютних ринках?

 5. Які дати розрізняють при проведенні операцій з валютою?

 6. Які суб’єкти ринку мають право здійснювати операції з валютою на валютному ринку України?

 7. У яких випадках суб’єктам ринку видаються генеральні та індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій?

 8. Як юридичні особи здійснюють купівлю-продаж валюти на валютному ринку України?

 9. Розкрийте механізм функціонування пунктів з обміну валюти .

 10. Який застосовується порядок переміщення валюти через митний кордон України і в яких випадках дозволяється переказ іноземної валюти за межі України та використання готівкової валюти на території України?

 11. Яким є механізм проведення торгів на УМВБ?

 12. Які функції виконує Національний банк України у сфері валютного регулювання?

 13. Які органи державного управління здійснюють функції валютного контролю? В чому полягають ці функції?

 14. Які міри відповідальності застосовуються до учасників ринку за порушення правил здійснення операцій з валютою на валютному ринку України.

Тести

1. Операцiї на мiжнародних валютних (FX) ринках:

а) торгiвля валютними опцiонами, свопами та ф`ючерсами;

б) купiвля - продаж валюти;

в) валютнi позики.

2.Кредитування i позики у iноземнiй валютi мають мiсце на:

а) євровалютних ринках;

б) мiжнародних валютних (FX) ринках;

в) похiдних ринках.

3.Готівкові валютнi угоди - це:

а) угоди своп;

б) угоди спот;

в) форваднi угоди.

4. У випадках, якщо у визначений день укладена угода спот, то продаж валюти здiйсниться:

а) через 1 - 6 мiсяцiв;

б) через тиждень;

в) через 2 днi.

5. Курс, по якому банк-резидент купує iноземну валюту за нацiональну - це:

а) курс купiвлi;

б) курс продажу.

6.Датою валютирування для форвардної угоди, яку уклали 5 березня строком на 3 мiсяцi, буде:

а) 7 травня;

б) 7 червня;

в) 5 червня.

7. З якою метою здiйснюються конверсiйнi операцiї?

а) здiйснення мiжнародних розрахункiв;

б) одержання доходу;

в) для покриття незбалансованих операцiй з клiєнтами;

г) усi вiдповiдi правильнi.

8. При укладеннi форвардної угоди валютний курс фiксується:

а) у момент укладання угоди;

б) у момент виконання угоди.

9. Для одержання форвардного курсу премiя додається до спот курсу, а дисконт вiднiмається вiд спот курсу:

а) так;

б) нi.

10. Ф`ючерсний контракт вiдрiзняється вiд форвардного тим, що:

а) вiн може переходити вiд одного покупця до другого;

б) у ньому можна змiнити дату валютирування;

в) у ньому можна змiнити окремi пункти угоди.

11. Валютний опцiон - це:

а) документ, який дає його власнику право купити або продати визначену кiлькiсть валюти;

б) зобов`язання його власника купити або продати визначену кiлькiсть валюти.

12. Опцiон, який дає покупцю право продавати валюту за фiксованим валютним курсом i продавець опцiону буде зобов`язаний купити валюту за цим курсом - це:

а) опцiон на купiвлю;

б) опцiон на продаж.

13. Опцiон, який може бути використаний в любий строк впродовж термiну дiї контракту - це:

а) американський опцiон;

б) європейський опцiон.

14. Опцiон, який дає покупцю право купити валюту за фiксованим обмiнним курсом i продавець опцiону буде зобов`язаний продати валюту за цим курсом - це:

а) опцiон на продаж;

б) опцiон на купiвлю.