Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Бібліографічний список

5, 14, 15, 18, 27 –31, 34 – 37, 46- 51.

Змістовий модуль 3. Класифікація фінансових ринків

Практичне заняття № 2

Тема 6. Фондовий ринок

Мета заняття

  • закріпити теоретичні знання та прищепити практичні навички з методики розрахунку показників при оцінюванні акцій

План заняття

1. Оцінювання акцій.

Обладнання:

  1. Завдання та методичні рекомендації по їх виконанню

  2. Тести

  3. Контрольні завдання

  4. ЕКОМ

Методичні рекомендації до практичного заняття

Оцінка потенційного доходу від акцій здійснюється так як і за облігаціями, тобто дохід від одержаних дивідендів і приріст капіталу зв’язані зі змінами ціни. Але розмір дивідендів залежить від чистого прибутку компанії, величина якої вельми нестабільна і ніким не може бути гарантована.

Існує кілька методів оцінювання поточної ринкової вартості акцій.

В процесі розв’язку задач необхідно використовувати підручник “Фінансовий ринок” під редакцією Шелудько В.М. (К., “Знання”, 2006, розділ 13, стор. 189-218) і наступні формули:

, [14]

де Кд– дивідендна дохідність акції;

Di– сума дивідендів заі-й період;

Ра – поточна ринкова вартість акції.

Дохід на акцію = (Річний загальний прибуток – зобов’язання): кількість випущених акцій [15]

[16]

де Р/Е– відношення ціни до доходу;

Ра– поточна ринкова вартість акції;

Dа – річний дохід на акцію.

, [17]

де А/А – ліквідаційна вартість акції;

Ак– ліквідаційна вартість активів, або сукупні активи компанії;

D– сума боргів (зобов’язання);

Ка– кількість розміщених звичайних акцій.

Для визначення дохідності операцій з фінансовими активами на вторинному ринку в основному використовують формулу:

К=,де[18]

Рп - ціна продажу чи погашення фінансового активу;

Р к-ціна купівлі фінансового активу на ринку;

В - процентні чи дивідендні виплати за періодt;

Т -часова база (365 або360 днів);

T - період володіння фінансовим активом.

Прибуток, отриманий інвестором у грошовому виражені обчислюється за формулою:

П=п(Рп-Рк+В), де[19]

п-кількість акцій.

Приклад

Інвестором було придбано 100 акцій за ціною 12,5 грн. за кожну. Через півроку вони були продані за ціною 15грн. за акцію після сплати по них дивідендів у розмірі 3 грн. на акцію. Визначити дохідність цієї операції(К)та прибуток(П),отриманий інвестором.

Використовуючи формулу (1), отримаємо:

К==0,88, або 88%.

Прибуток, отриманий інвестором у грошовому виражені, обчислений за формулою (2), дорівнює:

П=100(15-12,5+3)=550 грн.

Для визначення відносної величини дохідності і збитковості операцій з цінними паперами використовують наступні формули:

Відносна величина прибутку (ВВП) – це відношення прибутку до витрат:

, [20]

Відносна величина збитку (ВВЗ) – це відношення збитку до витрат:

,[21]

де:

П – прибуток;

В – витрати на покупку;

З – збитки.

Наприклад:

Торговець цінними паперами придбав простий вексель за 80 000 грн., а при погашенні одержав 12 000 грн.

Визначити відносну величину прибутку (ВВП).

ВВП = (12 000 – 8 000) : 8 000 х100% = 50%.

ВВП у даному прикладі говорить нам про те, що торговець цінними паперами одержав прибуток у розмірі 50 коп. на кожну вкладену гривню.