Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Ключові терміни і поняття:

 • угоди на різницю;

 • угоди з премією;

 • тверда строкова угода;

 • касові операції з цінними паперами;

 • кратна угода;

 • кратна угода з премією;

 • операції „репорт” і “депорт”;

 • опціонні операції;

 • інвестиційні банки;

 • комерційні банки;

 • інвестиційні фонди;

 • депозитарії;

 • розрахунково-клірингові палати;

 • реєстратори;

 • інші учасники;

 • американські депозитарні розписки (АДР);

 • європейські депозитарні розписки (ЄДР);

 • глобальні депозитарні розписки (ГДР);

 • чинники привабливості ДР;

 • стосунки з інвесторами;

 • купівля і продаж ДР;

 • права передплатників.

Питання для обговорення

 1. Що є біржовою угодою?

 2. Які види операцій здійснюються на біржах?

 3. Які бувають угоди з цінними паперами? Їх сутність.

 4. Що таке фондова операція?

 5. Яка угода вважається укладеною?

 6. Яка угода вважається здійсненою?

 7. Які види фондових бірж Ви знаєте?

 8. Які функції виконує фондова біржа?

 9. У чому полягає сутність:

 • касових операцій з цінними паперами;

 • угоди з премією;

 • угоди з різницею;

 • стелажних угод;

 • операцій „депорт” і „репорт”?

 1. Які фінансові інститути відносяться до основних учасників фондового ринку?

 2. Яку діяльність на фондовому ринку здійснюють основні учасники?

 3. Яку діяльність здійснюють інші учасники ринку цінних паперів?

 1. З якою метою утворюються фінансові компанії та фінансово-промислові групи?

 2. Які депозитарні розписки першими з’явились на фондовому ринку? Чому?

 3. Що привело до утворення єврейських (ЄДР) та глобальних депозитарних розписок (ГДР)?

 4. Яка різниця між АДР, ЄДР та ГДР?

 5. Які чинники привабливості депозитарних розписок?

 6. Які переваги дають депозитарні розписки інвесторам, емітентам?

 7. Які основні причини появи та розвитку ринку строкових угод?

 8. У чому полягає суть строкової угоди?

 9. Що спричинило появу і розвиток ринку ф’ючерсних угод?

 10. У чому полягають основні відмінності між ф’ючерсними та форвардними контрактами?

 11. Які основні характеристики опціону? Які права та обов’язки мають покупець і продавець опціону put?

 12. Порівняйте дохідність опціонних та ф’ючерсних контрактів і зробіть висновки щодо максимального розміру виграшів – втрат покупців та продавців опціонів і ф’ючерсів.

Тести

1. Цінні папери поділяються на 3 групи:

а) ринкові, дохідні, ліквідні;

б) ризикові, стандартні, спекулятивні;

в) пайові, боргові, похідні;

г) усі відповіді правильні.

2. Споживачами капіталу на фондовому ринку виступають:

а) органи влади і підприємства;

б) підприємства, організації, домогосподарства;

в) усі відповіді правильні;

г) правильної відповіді немає.

3. Види діяльності суб‘єктів фондового ринку:

а) консалтингова;

б) аудиторська;

в) клірингова;

г) емісійна;

д) брокерська, дилерська;

е) депозитарна, реєстраторська;

ж) усі відповіді правильні.

4. Прості акції:

а) дають пріоритетне право на участь у розподілі майна АТ за його ліквідації;

б) не дають власнику права голосу;

в) не гарантують власникам дивідендів;

г) усі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.

5. Привілейовані акції:

а) дають право голосу;

б) не гарантують власникам дивідендів;

в) дають пріоритетне право на участь у розподілі майна АТ, за його ліквідації;

г) усі відповіді правильні.

6. За формою розпорядження облігації поділяються на:

а) іменні, на пред‘явника;

б) заставні, без заставні;

в) конвертовані, опціонні;

г) правильної відповіді немає.

7. За місцем обігу поділяють облігації на:

а) внутрішні, міжнародні;

б) кумулятивні, заставні;

в) з варантом, двох валютні.

8. Комісійна діяльність з цінними паперами здійснюється:

а) дилерами;

б) банками;

в) брокерами.

9. Емітентами цінних паперів можуть бути:

а) довірчі товариства;

б) акціонерне товариство;

в) торговці цінними паперами;

г) усі відповіді правильні.

10. Які операції належать до строкових?

а) онкольна угода;

б) угоди за готівку;

в) угода на різницю;

г) усі відповіді правильні.

11. Фондова біржа не переслідує мети одержання власного прибутку:

а) так;

б) ні.

12. Акція – це:

а) цінний папір, який приносить власнику доход у формі фіксованого відсотка;

б) цінний папір, власник якого є кредитором корпорації;

в) цінний папір, що є свідоцтвом права власності на частину капіталу;

г) правильної відповіді немає.

13. В Україні фондові біржі являються:

а) відкритими акціонерними товариствами;

б) акціонерними товариствами закритого типу;

в) усі відповіді правильні.

14. Функції андеррайтера полягають у:

а) підготовці емісії цінних паперів;

б) підтриманні курсу цінних паперів на вторинному ринку;

в) розповсюдженні цінних паперів;

г) усі відповіді правильні.

15. Консультантом з питань кон‘юнктури ринку цінних паперів являються:

а) трейдери;

б) джоббери;

в) маклери;

г) усі відповіді правильні.

16. Скільки варіантів взаємовідношень існує між емітентом і андеррайтером?

а) два;

б) три;

в) декілька.

17. Пайові цінні папери – це:

а) варанти, ф‘ючерси, опціони;

б) облігації, векселі;

в) акції.

18. Які переваги дають ДР емітентам?

а) участь у переводі дивідендів;

б) ведення реєстру АДР і перереєстрація їх власників;

в) утворення механізму притягнення допоміжного капіталу