Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Практичні завдання

Задача 1.

Визначити поточну дивідендну дохідність акції за рік і вказати одиницю її вимірювання, якщо відомі наступні показники:

Показники

Варіанти задачі

I

II

III

IV

V

Сума дивідендів за рік, грн.

80

190

150

200

300

Поточна ринкова вартість, тис. грн.

1.9

2.4

3.0

3.3

3.7

Задача 2.

Визначити суму річного доходу на акцію і вказати одиницю її вимірювання, якщо відомі наступні показники:

Показники

Варіанти задачі

I

II

III

IV

V

Річний загальний прибуток, тис. грн.

1200

1300

1500

28000

60000

Необхідні витрати і платежі із прибутку, тис. грн.

1140

1150

1410

25200

55800

Кількість випущених звичайних акцій, од.

120

150

300

500

2000

Задача 3.

Визначити відношення ціни до доходу на акцію і вказати одиницю її вимірювання, якщо відомі наступні показники:

Показники

Варіанти задачі

I

II

III

IV

V

Поточна ринкова вартість, тис. грн.

1,9

2,4

3,0

3,3

3,7

Річний дохід на акцію, тис. грн.

0,5

1,0

0,3

5,6

2,1

Задача 4.

Визначити ліквідаційну вартість акції (або чисту вартість активів компанії, яка припадає на акцію) і вкажіть одиницю її вимірювання, якщо відомі наступні показники:

Показники

Варіанти задачі

I

II

III

IV

V

Активи компанії, тис. грн.

1400

1600

1800

40000

70000

Зобов’язання, тис. грн.

1232

1345

1110

38850

64000

Кількість розміщених акцій, од.

120

150

300

500

2000

Задача 5.

Дивіденди за акціями з постійним коефіцієнтом зростання чотири роки тому становили 7 гр. од. Останні сплачені дивіденди дорівнюють 13 гр. од. Визначити очікувану дохідність акції ka, якщо її ринкова вартість 75 грн.

Задача 6.

Інвестором було придбано 50 акцій за ціною 43 гр. од. за кожну. Через півроку вони були продані за ціною 44,7 гр. од. за акцію після сплати по них дивідендів у розмірі 5 гр. од. на акцію. Визначити дохідність цієї операції (k)та прибуток (П), отриманий інвестором.

Задача 7.

Торговець цінними паперами купив пакет акцій на 48 дол. США, одержав дивіденди із розрахунку 1 дол. США за акцію і продав цей пакет акцій за 45 дол. США.

Визначити відносну величину збитку.

Задача 8.

Визначити очікувану дохідність акції, якщо її ринкова вартість Ра=50 грн. Дивіденди по акціях з постійним коефіцієнтом зростання три роки тому становили =5 грн. Останні сплачені дивіденди =7 грн.

Задача 9.

Інвестор придбав 05 лютого поточного року на вторинному ринку:

100 привілейованих акцій «General Motors» по $ 28,50;

100 привілейованих акцій по $ 28,75;

200 звичайних акцій «Hewleft- Packard» по $ 105,25.

Далі він одержав дивіденди по 200 привілейованих акціях «General Motors» із розрахунку $ 0,5 за акцію. Після чого продав 01 серпня цього ж року на вторинному ринку:

200 привілейованих акцій «General Motors» по $ 28;

100 звичайних акцій «Hewleft- Packard» по $ 103;

100 звичайних акцій «Hewleft- Packard» по $ 102.

Визначити збитковість цієї операції .

Задача 10.

Визначити акціонерний, власний капітал та зобов’язання на початок та на кінець року, якщо протягом року були додатково емітовані акції на 300 000 грн., облігації, конвертовані в акції на суму 100 000 грн., отриманий прибуток у розмірі 30 000 грн. (залишився нерозподіленим). На початок року пасиви корпорації становили грн.: статутний фонд – 500 000, резервний фонд – 50 000, конвертовані облігації – 100 000, кредит банку – 60 000.

Задача 11.

Обчислити ринкову капіталізацію та ринкову вартість акції після останньої емісії, якщо до останньої емісії загальна кількість акцій дорівнювала 50 000 шт., ринкова вартість акції – 10 грн. У результаті останньої емісії було розміщено

25 000 акцій серед акціонерів за підписною ціною 9 грн.