Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Ключові терміни і поняття:

  • ризик

  • кредитний ризик

  • ризиковий капітал

  • відповідність платежів

  • “геппінг”

  • диверсифікація позик

  • ліміти кредитування

  • управління ризиком

  • правило п’яти “СІ”.

Питання для обговорення

1. У чому полягають функції позичкового капіталу?

2. Хто є суб’єктами ринку позичкового капіталу?

3. Які інструменти ринку позичкового капіталу?

4. Які існують види кредиту? Чим вони відрізняються?

5. У чому полягають принципи банківського кредитування?

6. Що пропонує кредитне меню?

7. Диверсифікація позичок, що вона представляє собою?

8. Які види грошових позичок надаються фізичним особам?

9. На які цілі надається:

- споживчий кредит;

- іпотечний кредит.

10. У чому полягає значення позичкового капіталу в процесі трансформації заощаджень в інвестиції?

11. Що таке ризик?

12. Які ризики ви знаєте?

13. Кредитний ризик: що це значить?

14. Що значить управляти ризиком?

15. Хто наражається на кредитний ризик: кредитор, позичальник чи обидва?

16. У чому полягає “геппінг”?

17. У чому полягає правило п’яти „СІ”?

18. Які способи захисту від кредитного ризику?

Тести

1. Позичковий капітал – це грошовий капітал, який власник віддає в позику і він приносить йому відсотки:

а) так;

б) ні.

2. До функцій ринку позичкового капіталу належить:

а) акумуляція грошових коштів, забезпечення касового виконання державного бюджету;

б) обслуговування держави і населення в якості джерела капіталу;

в) трансформація грошових фондів безпосередньо у позичковий та фіктивний капітал;

г) централізація капіталу;

д) правильно а, б, в;

е) правильно б, в, г;

ж) усі відповіді правильні.

3.Кредитна операція – це здібність позичальника у повному обсязі і в указаний термін розраховуватися за своїми борговими зобов‘язаннями:

а) так;

б) ні.

4. Суб‘єкти кредитних відношень є:

а) населення, банки, держава;

б) держава, біржі, банки;

в) банки, населення, довірчі товариства.

5. Принципи банківського кредитування – це:

а) терміновість, диференційованість, повернення;

б) забезпеченість, платність, короткостроковість;

в) усі відповіді правильні.

6. У залежності від економічної сфери використання банківський кредит поділяється на:

а) міжнародний;

б) внутрішній;

в) кредит центрального банку;

г) кредит комерційного банку;

д) правильної відповіді немає.

7. Споживчий кредит – це кредит на придбання товарів, тривалого використання та нерухомості:

а) так;

б) ні;

в) не зовсім так.

8. Однією з форм споживчого кредиту є:

а) кредитні картки;

б) овердрафтні рахунки;

в) спеціальні чекові рахунки;

г) усі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.

9. Іпотека – це:

а) кредит на придбання транспортних засобів;

б) кредит на придбання нерухомості;

в) усі відповіді правильні;

г) правильної відповіді немає.

10. Іпотечний кредит – це:

а) застава нерухомого майна;

б) довгострокова позичка, яка видається під заставу нерухомого майна;

в) позичка, що видається іпотечними банками на придбання нерухомості;

г) усі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.

11. Які з перелічених засобів захищають від кредитних ризиків?

а) співставленні результати діяльності позичальника на ринку з результатами його основних конкурентів;

б) продаж активів;

в) диверсифікація кредитних вкладень;

г) оперативність при стягуванні боргу.

12. Національний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції:

а) купує та продає на вторинному ринку цінні папери у порядку, передбаченому законодавством України;

б) здійснює операції з нерухомістю;

в) купує та продає валютні цінності з метою монетарного регулювання;

г) відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки у закордонних країнах та веде рахунки банків – кореспондентів;

д) здійснює торгівельну, страхову діяльність;

е) усі відповіді правильні.

13. Національному банку забороняється?

а) бути акціонером або учасником банків та інших підприємств, установ;

б) здійснювати операції з нерухомістю, крім тих, що пов’язані із забезпеченням діяльності Національного банку та його установ;

в) здійснювати торгівельну, виборчу, страхову та іншу діяльність яка не відповідає функціям національного банку;

г) правильної відповіді немає.