Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать
    1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль I. Становлення та розвиток фінансового ринку

Змістовий модуль I. Організація і структура фінансового ринку

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

Змістовий модуль 2. Функціональний механізм фінансового ринку

Тема 2. Фінансові посередники

Змістовий модуль 3. Класифікація фінансових ринків

Тема 3. Грошовий ринок

Тема 4. Ринок капіталів

Тема 5. Валютний ринок

Тема 6. Фондовий ринок

Змістовий модуль 4. Завдання державного регулювання фінансового ринку

Тема 7. Регулювання фінансового ринку

Підсумковий контроль: іспит

Модуль IІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання

1.2. Зміст навчальної дисципліни

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Модуль I. Становлення та розвиток фінансового ринку

Змістовий модуль I. Організація і структура фінансового ринку

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці.

Сутність і значення фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Передумови виникнення фінансового ринку України.

Класифікація фінансових ринків.

Фінансові активи. Визначення, види і властивості фінансових активів. Оцінювання фінансових активів.

Змістовий модуль 2. Ринок фінансового посередництва

Тема 2. Фінансові посередники

Ринок фінансового посередництва.

Лізингові та факторингові послуги.

Брокерська та дилерська діяльність на фінансовому ринку.

Банківська система. Спеціалізовані банки. Універсальні банки. Основні функції та операції комерційного банку.

Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії.

Інші фінансові інститути. Страхові компанії, їх діяльність в Україні. Пенсійні фонди. Кредитні спілки. Довірчі товариства.

Змістовий модуль 3. Класифікація фінансових ринків

Тема 3. Грошовий ринок

Суб’єкти, інструменти та функції грошового ринку (забезпечення ліквідності короткострокових вкладень, формування ринку грошей як засобу платежу, касове виконання державного бюджету).

Поміщення капіталу в банківських установах. Безстрокові та термінові вклади (депозити). Ощадні вклади. Позики фізичним особам, види та форми.

Державні фінансові інститути на грошовому ринку. Діяльність емісійного банку. Діяльність Державного казначейства. Взаємозв’язок грошово-кредитної та бюджетної політики держави.

Тема 4.Ринок капіталів

Суб’єкти та інструменти ринку капіталів Роль ринку позичкового капіталу в процесі трансформації накопичень в інвестиційні ресурси.

Види кредитів. Державний кредит, його форми та види.

Довгострокове банківське кредитування. Основні види банківських кредитів. Кредити під заставу та гарантію.

Кредитний ризик. Управління кредитним ризиком.

Комерційний кредит.