Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Бібліографічний список

9, 11, 12, 22, 31, 34, 36, 38-40, 42-46, 48-50.

]

5. МЕТОДИЧНІ рекомендації до вИКОНАННЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ

Індивідуальна робота з дисципліни «Фінансовий ринок» передбачає виконання індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ) .

Мета дослідної роботи полягає в тому, щоб навчити студентів пов'язувати теорію з практикою, користуватися літературою, статистичними даними, розвинути уміння аналізувати складні питання та робити висновки.

Робота студента складається з наступних етапів:

  • проведення бібліографічного огляду наукової літератури;

  • підготовка наукової доповіді та тез доповіді

  • виступ на студентський науковій конференції.

Студенти представляють роботи на кафедру не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії разом із самостійною роботою.

Студент вибирає свій варіант завдання згідно з номером у списку групи.

При виконанні завдання студент повинен зробити аналіз (горизонтальний та вертикальний) показників (статистичних даних), а також чинників, які впливають на зміну цих показників з використанням інформаційних технологій.

Робота має включати заповнені розрахунково-аналітичні таблиці, діаграми, економічне обгрутування результатів, висновки та пропозиції.

Велике значення має правильне оформлення роботи. На титульному листі необхідно вказати назву вузу, факультету, варіант завдання, групу, своє прізвище, ім’я та по батькові.

Робота повинна бути написана розбірливо. Текст роботи пишеться з одного боку листа з залишенням полів. Сторінки повинні бути пронумеровані.

В кінці дослідження приводиться список використаної літератури.

5.1. Індивідуальне науково-дослідне завдання Теми

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Сучасний стан та розвиток лізингу в Україні.

Сучасний стан та домінуючі тенденції у розвитку ринку інвестиційного банківського кредитування в Україні.

Проблеми розвитку фінансового ринку в Україні.

Валютно-курсова політика: практичний досвід та рекомендації.

Проблеми становлення і розвитку венчурного бізнесу в Україні.

Актуальні проблеми розвитку ринку лізингових відносин в Україні.

Аналіз фондового ринку України.

Фондовий ринок України: проблеми і шляхи їх вирішення.

Проблеми функціонування ринку цінних паперів України.

Шляхи подолання кризи на фондовому ринку.

Сучасний стан та розвиток кредитного ринку України як складової ринку капіталів.

Міжнародний фінансовий ринок та основи його функціонування.

Роль та значення міжнародного кредитування для економіки України.

Державне управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку.

Фінансові посередники та їх роль на фінансовому ринку.

Кредитні спілки та їх роль на ринку фінансового посередництва.

Зарубіжний досвід боротьби з ціновими маніпуляціями на фінансовому ринку та можливість його використання у вітчизняних умовах.

Факторингові компанії на фінансовому ринку.

Роль центрального та комерційних банків на ринку цінних паперів.

Інновації на рику фінансових інструментів.

Шляхи державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг.

Проблеми становлення та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні.

Ринок похідних фінансових інструментів та його роль в економічному розвитку суспільства.

Корпоративні цінні папери та їх розвиток в Україні.

Проблеми і перспективи становлення ринку фінансових деривативів в Україні.

Становлення і розвиток фондових бірж в Україні.

Еволюція міжнародного строкового ринку: аналіз структури та динаміки.

Правові аспекти регулювання ринку цінних паперів України.

Проблеми організації ф’ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки.

Причини слабкого розвитку кредитного руху в Україні.

Оцінка фінансових можливостей та інвестиційних уподобань населення регіонів (за офіційними даними).

Сучасні можливості банківських інформаційних систем.

Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів в Україні.

Фактори формування електронного фінансового ринку

Проблеми становлення і розвитку венчурного бізнесу в Україні

Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку

Управління ризиками в банківській діяльності

Проблеми функціонування фінансових посередників на фінансовому ринку України

Перспективи використання похідних фінансових інструментів в Україні