Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Контрольні завдання

Задача 1.

Інвестор придбав на вторинному ринку 400 акцій по 81,75 грн., одержав по них дивіденди із розрахунку 0,35 грн. за акцію, а потім продав 300 акцій по 88,11 грн., а 100 – по 88,24 грн.

Визначити дохід інвестора від цієї операції.

Задача 2.

Інвестор придбав на вторинному ринку 10 000 акцій по 53,88 грн., 12 000 по 53,89 грн. і 14 000 по 53,93 грн., після чого курс цих цінних паперів на вторинному ринку упав до 53,78 грн.

Визначити на скільки зменшилась оцінка поточної вартості пакета акцій на вторинному ринку.

Задача 3.

Інвестор придбав на вторинному ринку 20 000 акцій по 450,62 грн., 14 000 акцій по 450,70 грн. і 8 000 акцій по 450,78 грн., після чого продав 10 000 акцій по 448,45 грн.; 15 000 акцій по 452,40 грн., і 17 000 акцій по 450,71 грн.

Визначити:

1) дохід чи збиток одержав інвестор від цієї операції;

2) розмір сукупного доходу чи збитку.

Задача 4.

У відділі цінних паперів комерційного банку ведеться аналіз котировок акцій на фондовій біржі з визначенням власного біржового індексу, що розраховується як середнє арифметичне зважене курсів акцій п’яти найбільших емітентів, поділене на 1 000. в якості ваги беруть обсяг угод за акціями кожного емітента (кількість проданих акцій). У таблиці наведені підсумки торгів на біржі на початок і кінець тижня.

Емітент

Початок тижня

Кінець тижня

Курс акцій, тис. гр. од.

Об’єм угод, тис. штук

Курс акцій, тис. гр. од.

Об’єм угод, тис. штук

ПАКБ

25

3,3

27

3,9

АТ «Гама»

38

1,3

36

1,5

АТ «Рубін»

3,5

20,2

1,9

19,9

АПБ

2,1

1,9

2,8

1,8

АТ «Веселка»

2,5

10

3,3

12,1

Визначити: біржові індекси на початок і кінець тижня, темп зростання біржового індексу, темпи зростання курсів акцій кожного емітента і коефіцієнт «бета» для акцій кожного емітента.

Задача 5.

Курс акції компанії складає 100 гр. од. Гравець, що розраховує на підвищення курсу акцій, купує опціон на купівлю акцій за фіксованою ціною 120 гр. од., сплативши при цьому премію 5 гр. од. за акцію.

Визначити результати угоди, якщо курс акцій після закінчення терміну опціону становитиме:

а) 150 гр. од.;

б) 110 гр. од.;

в) 140 гр. од.

Тести

 1. Які види цінних паперів історично з’явились раніше?

а) корпоративні;

б) державні;

в) приватні.

 1. З якого періоду ринки цінних паперів розвинутих західних держав почали активно регулюватися державою?

а) з кінця XIX ст.;

б) починаючи з 30-х рр. ХХ ст.;

в) після закінчення Другої світової війни.

 1. Чи існував у нашій країні ринок корпоративних цінних паперів у період 1917 р. і серединою 80-х рр..?

а) так;

б) ні.

 1. Які види акцій дають право участі в управлінні капіталом корпорації?

а) привелійовані;

б) звичайні;

в) будь-які види.

 1. Які види акцій приносять відносно стабільний дохід?

а) звичайні;

б) привелійовані;

в) будь-які види.

 1. Які принципові відмінності звичайних акцій від облігацій?

а) розмір принесеного доходу;

б) термін обігу;

в) стабільність принесеного доходу.

 1. Хто на фондовому ринку веде гру на зниження курсів цінних паперів?

а) “бики”;

б) “ведмеді”;

в) “зайці”.

 1. Хто на фондовій біржі проводить операції за свій рахунок і від свого імені?

а) інвестори;

б) брокери;

в) ділери.

 1. Найстаріша в світі фондова біржа:

а) Нью-Йоркська;

б) Лондонська;

в) Токійська.

 1. Найбільш потужна (за вартістю річного обігу) у світі фондова біржа:

а) Нью-Йоркська;

б) Лондонська;

в) Токійська.

11. Найстаріший в світі фондовий (біржовий)

індекс:

а) The Dow Jones;

б) ET – SE;

в) NIKKEV;

г) правильної відповіді немає.

 1. До якого виду ринку цінних паперів відноситься так званий “вуличний ринок”?

а) первинний;

б) вторинний;

в) біржовий;

г) правильно б і в;

д) правильної відповіді немає.