Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Ситуаційні завдання

1. Курс акцій компанії складає 4000 гр. од. Гравець, що розраховує на підвищення курсу акцій, купує опціон на покупку акцій за фіксованою ціною 4200 гр. од., сплативши при цьому премію 500 гр. од. за акцію. Визначити результати угоди, якщо курс акцій після закінчення терміну опціону становитиме:

а) 5000 гр. од.;

б) 4100 гр. од.;

в) 4400 гр. од.

2. Курс акцій компанії складає 4000 гр. од. Гравець, що розраховує на пониження курсу акцій, купує опціон на їхній продаж за ціною 3700 гр. од., сплативши при цьому премію 500 гр. од. за акцію. Визначити результати угоди, якщо курс акцій після закінчення терміну опціону становитиме:

а) 3000 гр. од.;

б) 3800 гр. од.;

в) 3500 гр. од.

3. Акціонерне товариство випустило 1 тисяч привілейованих акцій номіналом 10 гр. од. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 25% від їх номіналу. Визначити мінімальну суму, яку товариство повинно сплатити кожного року у вигляді дивідендів за привілейованими акціями.

4. У звіті банківської корпорації “Signet” (США) за 1990 рік наведені наступні дані на одну акцію: дохід - $ 1,56; Оголошений дивіденд - $ 1,56. Визначити дивідендний вихід.

5. Банк оголосив, що дивіденди за його акціями за рік складуть 20% річних за звичайними акціями і 30% річних за привілейованими акціями. Визначити суму дивіденду на одну привілейовану акцію номіналом 5 гр. од. і одну звичайну акцію номіналом 1 гр. од.

6. В оголошенні банку вказано, що дивіденд за звичайними акціями за квартал буде виплачений у розмірі 10% річних. Визначити суму дивіденду, якщо номінал акції складає 1,5 гр. од.

7. Привілейовані акції номіналом 10 гр. од. були куплені у кількості 10 шт. за ціною 12 гр. од. і через 2 роки продані за ціною 25 гр. од. за шт. Дивіденд за акціями за перший рік склав 40% річних, за другий – 60% річних. Визначити прибуток, отриманий від акцій.

8. Акції номіналом 10 гр. од. продавалися на початку року за курсовою вартістю 40 гр. од. Дивіденд за рік був оголошений у розмірі 10% річних. Визначити реальну прибутковість за рівнем дивідендів акцій, куплених на початок року.

Теми для доповідей

  1. Приватизація й акціонування та їх роль у процесі створення ринку цінних паперів в Україні.

  2. Основні характеристики цінних паперів, що обертаються на ринку цінних паперів України.

  3. Основні риси фондового ринку України.

  4. Привілейовані акції та їх різновиди.

  5. Корпоративні облігації та їх види.

  6. Організатори торгівлі цінними паперами на біржовому ринку.

  7. Проведіть порівняльний аналіз найбільших фондових бірж світу та розкрийте специфіку діяльності кожної з цих бірж.

Питання для самоконтролю

1. Коли вперше виникла фондова біржа?

2. Що є прообразом бірж?

3. Яка історія розвитку фондового ринку Росії?

4. Коли виникла Київська біржа?

5. Сегментом якого ринку є фондовий ринок?

6. За якими ознаками класифікують фондовий ринок?

7. Які функції виконує держава на фондовому ринку?

8. Що є основою організаційної структури фондового ринку?

10. Назвіть основні принципи функціонування фондового ринку.

11. Чи обумовлюється у векселі причина, за якою його виписують, і хто саме виписує простий і переказний вексель?

12. Яким способом може встановлюватись термін платежу по векселю?

13. У чому полягає відмінність між вексельними термінами "по пред'явленню" та "на пред'явника"?

14. Які основні функції виконує вексель?

15. У чому полягають відмінності між фінансовим та комерційним векселями?

16. Які види приватизаційних паперів існують?

17. Як здійснюється конвертація приватизаційних паперів?

18. Які особливості обігу приватизаційних паперів?

19. Як впливають на структуру капіталу корпорації випуск акцій та випуск облігацій?

20.Які існують відмінності у виплаті доходу власникам простих і привілейованих акцій?

21. В якій послідовності корпорація виконує зобов'язання перед власниками привілейованих, простих акцій та облігацій?

22. Які види акцій існують?

23. Як можна класифікувати облігації залежно від емітента, механізму отримання доходу, терміну обігу, механізму погашення?

24. Чому процент, що сплачується власнику облігації, називають купонним?

25. З якою метою можуть емітуватися державні боргові зобов'язання?

26.Чому державні цінні папери вважаються високоліквідними та практично безризиковими?

27. Чим пояснюється низька дохідність державних цінних паперів?

28. З якою метою і які боргові зобов'язання емітують місцеві органи влади?

29. Який механізм випуску та обігу облігацій внутрішньої державної позики України?

30. Яку роль відіграють комерційні банки на ринку ОВДП?

31. Які державні цінні папери перебувають в обігу на фондовому ринку України?

32. Які основні причини низької ефективності ринку муніципальних облігацій в Україні?