Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Практичні завдання

1. Сформувати оптову ціну, ціну реалізації та роздрібну ціну виробу “А”, якщо:

- прибуток від реалізації виробу 15 грн.

- собівартість реалізованої продукції 30 грн.

- ПДВ 20 %

- акцизний збір 25 %

- торгова націнка 45 %

2. Сформувати роздрібну ціну виробу “Б”, якщо:

- прибуток від реалізації виробу 35 грн.

- собівартість реалізованої продукції 50 грн.

- ПДВ 20 %

- торгова націнка 15 %

3. Виробнича собівартість одного виробу 7,0 грн., прибуток - 1,3 грн., акцизний збір - 45 %, ПДВ - 20 %, торгова націнка - 15 %. Виробнича собівартість товарної продукції, виготовленої на підприємстві - 1450,0 тис.грн. Сума витрат на реалізацію продукції - 85,0 тис.грн.

Визначити роздрібну ціну виробу.

4. Підприємство реалізує в плановому році 450 тис. виробів. Повна собівартість одного виробу - 13,0 грн., роздрібна ціна - 18,0 грн. Підприємство надає знижки організаціям, що торгують, у розмірі 6 % роздрібної ціни і сплачує ПДВ в розмірі 20 % роздрібної ціни за винятком торгової знижки.

Визначити прибуток від реалізації продукції промислового підприємства в плановому році.

5. Дані:

Постійні витрати за період (Н) 40000 грн.

Змінні на одиницю продукції (И) 18 грн.

Потрібно:

  1. За якою ціною необхідно реалізовувати продукцію для отримання прибутку 40000 грн. при обсязі виробництва продукції V = 8000 од.

  2. За якою ціною необхідно реалізовувати продукцію, якщо при цьому постійні витрати зменшуватися на 10000 грн.

  3. Показати зміни на графіку беззбитковості.

6.Визначити суму прибутку на підприємстві та порівняти показники рентабельності продукції за 2 роки на підставі даних в табл.5.54.

Таблиця 5.54

Показники

1 рік

2 рік

Обсяг реалізованої продукції, шт.

2673

3123

Ціна за одиницю, грн.

74,8

76,5

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

184,9

183,6

7. На малому підприємстві у першому кварталі питомі перемінні витрати на один виріб складали 95 грн., ціна одиниці продукції – 125 грн., загальні постійні витрати 240 тис. грн. У другому кварталі ціни на сировину зросли на 8%, що призвело до росту перемінних витрат також на 8%. Обґрунтуйте, як зміна цін на сировину вплинула на критичний обсяг випуску продукції.

8. Обчисліть оптову ціну, ціну реалізації та ціну виробу А, якщо прибуток від реалізації виробу складає 5 грн., собівартість реалізованої продукції – 30 грн., ставка податку на додану вартість – 20 %, акцизний збір складає – 25 %, а торговельна націнка – 45 %.

9. Підприємство реалізує в плановому році 450 тис. виробів. Повна собівартість одного виробу 15 грн., роздрібна ціна – 17, 5 грн. Підприємство надає знижки торговельним організаціям у розмірі 2,5 % роздрібної ціни і сплачує ПДВ в розмірі 20 % (за винятком торговельної знижки).

Визначте прибуток від реалізації продукції промислового підприємства в плановому році.

10. За рік підприємством реалізовано 40 тис. кухонних комбайнів. виробнича собівартість комбайна 180 грн. Річні витрати по реалізації становлять 2010 грн. Прибуток повинен становити 10 % від повної собівартості реалізованої продукції. Визначити гуртову ціну підприємства кухонного комбайна.

11. Визначити роздрібну ціну на виріб, якщо відомо, що виробнича собівартість виробу 38,5 грн., витрати на збут 8 %, планова рентабельність – 19 %, ПДВ – 20 %, націнка збутових організацій – 3 %, націнка торговельних організацій – 3,5 %.

12. Встановлено регульовану роздрібну ціну на виріб з ПДВ в розмірі 90 грн. Торговельна знижка, яка встановлюється державою, становить 6 %; ставка акцизного збору 57, 5 %; собівартість виробу – 10,5 грн. Визначити регульовану гуртову ціну підприємства.

13. Встановити гуртову ціну підприємства та рентабельність виробу на кожному підприємстві, що випускають однакову продукцію, якщо середня рентабельність виробу в галузі становить 18 %. Вихідні дані наведені нижче у таблиці 5.55

Таблиця 5.55

Підприємство

1

2

3

4

Повна собівартість виробу, грн.

54

51

49

50

Річна програма, тис. шт./рік

1,5

5,2

11,0

12,6

Тести

1. Який з нижчезазначених функцій не є функцією ціни:

а) обліково – вимірювальна;

б) стимулююча;

в) фіскальна;

г) розподільча;

д) регулююча.

2. Ціноутворення це:

а) процес обгрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структури;

б) механізм розрахунку вартості виготовлення продукції )товарів, робіт, послуг);

в) відображення споживчої властивості (корисності) товару;

3. Ціна товару це:

а) сукупність витрат на його виробництво і збут;

б) кількість грошей, яка сплачується за одиницю товару;

в) грошовий еквівалент вартості товару;

г) встановлені державою напрями обміну товару на гроші.

4. До складу гуртової (відпускної) ціни підприємства входять:

а) собівартість продукції;

б) величина прибутку;

в) постачальницько – збутова націнка;

г) податок на додану вартість;

д) надбавка за якість;

е) акцизний збір.

5. Якщо гуртова ціна товару враховує транспортні витрати на його доставку покупцеві, то вона називається:

а) вільна;

б) регульована;

в) «франко»;

г) договірна.