Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Практичні завдання

1.У цеху машинобудівного заводу три групи верстатів: шліфувальні – 5 одиниць, стругальні – 11 одиниць, револьверні – 12 одиниць. Норма часу на обробку одиниці виробу в кожній групі верстатів відповідно: 0,5 год.; 1,1 год.; 1,5 год.

Визначити виробничу потужність цеху, якщо відомо, що режим роботи двозмінний, тривалість зміни – 8 год, регламентовані простої устаткування складають 7 % від режимного фонду часу, число робочих днів у році – 255.

2. Ткацька фабрика працює у дві зміни, тривалість зміни - 8 год., кількість ткацьких верстаків на початок року 500. З 1 квітня встановлено 60 верстатів, а 1 серпня вибуло 50 верстатів. Число робочих днів у році – 260, плановий процент простоїв на ремонт верстата – 5 %, продуктивність одного верстата – 4 м тканини в годину, план випуску продукції – 7500 тис. м.

Розрахувати виробничу потужність фабрики з випуску тканини та коефіцієнт її використання.

3. Визначити виробничу потужність цеху та коефіцієнт використання потужності за таких умов: кількість однотипних верстатів у цеху 100 од., з 1 листопада встановлено ще 30 од., з 1 травня вибуло 6 од., число робочих днів у році – 258, режим роботи двозмінний, тривалість зміни – 8 год., регламентований процент простоїв на ремонт устаткування – 6 %, продуктивність одного верстата – 5 деталей за годину; план випуску за рік – 1700 тис. деталей.

4. На початок планового року виробнича потужність цеху складає 1750 шт. виробів. З 1 серпня в результаті виконання будівельних та монтажних робіт вводиться в дію додаткова потужність на 1450 виробів, у результаті модернізації устаткування й удосконалення технологічних процесів у жовтні вводиться потужність ще на 850 виробів. З 1 липня в результаті зняття з виробництва застарілого устаткування ліквідується потужність на 970 виробів.

Визначити : вхідну, вихідну та середньорічну виробничу потужність.

5. У цеху на початок планового року встановлено 255 верстатів. У вересні планується ввести в дію 26 верстатів. Річний номінальний фонд робочого часу одного верстата при однозмінному режимі 2075 годин. Режим роботи в цеху – двозмінний. Втрати часу на плановий ремонт 4 %. Годинна продуктивність верстата – 6 виробів. План цеху з виробництва виробів на рік 2900 тис. виробів.

Визначити виробничу потужність цеху та коефіцієнт використання потужності.

6. Середньорічна кількість верстатів, установлених в цеху – 275. Режим роботи цеху 236 днів на рік, по дві зміни на день. Середня тривалість зміни 8 годин, втрати часу на плановий ремонт 5 %, трудомісткість виготовлення однієї деталі – 20 хвилин.

Визначити виробничу потужність цеху.

7. Виробнича потужність підприємства на початок планового року при заданій номенклатурі та структурі продукції складає 18,4 млн. грн. Протягом року планується приріст потужності за рахунок реконструкції на 1,5 млн. грн. з вводом 15 лютого і на 6 млн. грн. з 15 травня. Внаслідок зносу устаткування частка виробничих потужностей вибуває з 15 серпня на суму 1,2 млн. грн. та з 15 листопада - на суму 6 млн. грн.

Визначити середньорічну та вихідну виробничу потужності підприємства. 8. На спеціалізованій дільниці механічного цеху обробляються шестерні. Працює дільниця по 8 годин 259 робочих днів на рік. З них 30 днів - зі скороченою тривалістю. На ремонт устаткування планується 5 % номінального фонду часу.

У таблиці 5.49 надаються показники для розрахунку потрібного фонду часу роботи устаткування.

Визначити виробничу потужність дільниці.

таблиця 5.49

Найменування устаткування

Кількість

устаткування,

шт.

Норма часу на

обробку шестерні,

хв.

Середньопрогресивний коефіцієнт виконання норм виробітку

Фрезерне

10

20

1,15

Протяжне

5

12

1,1

Токарне

3

6

1,12

Шліфувальне

8

15

1,05

9. Зробити розрахунок необхідного вводу в дію нових виробничих потужностей об’єднання та можливого випуску продукції на основі показників, що наведені у таблиці 5.50.

таблиця 5.50

Показники

Роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Плановий випуск продукції, млн. грн.

44,5

45,65

46,94

48,09

49,47

Випуск продукції з виробничих потужностей, діючих на початок планового

періоду, млн. грн.

44,35

44,91

45,38

45,64

46,08

Коефіцієнт освоєння введених в дію нових виробничих потужностей складає: для 1-го року - 60 %, 2-го - 80 %, 3-го - 100 %. Середньорічна величина введення в дію потужності дорівнює 35 % від наміченого введення за рік.

10. За звітний рік цех виробив 6340 т ацетатцелюлози для шовку при плані 6370 т. В цеху установлено 5 ацетиляторів з розрахунковою технічною продуктивністю кожного 206,4 кг ацетатцелюлози за годину. Час простою одного апарата в ремонті за графіком планово-попереджувального ремонту - 1008 годин. Виробництво безперервне. Планом передбачена робота 4-х ацетиляторів, фактично працювало чотири. Час простоїв у ремонті одного апарата за технічним звітом цеху - 1068 годин.

Провести аналіз використання устаткування та виробничої потужності цеху.

11. У цеху з виробництва формаліну встановлено 4 паралельно діючих контактних апарата. Виробництво безперервне. Простої апаратів за графіком планово-попереджувального ремонту передбачаються у розмірі 5 % до календарного фонду часу, фактичні простої за звітний рік склали 4,6 %. Розрахунково-проектна продуктивність одного апарата - 3,44 т/год., планова - 3,0 т/год., фактична - 3,3 т/год.

Визначити виробничу потужність цеху, провести аналіз її використання та використання устаткування за звітний період.

Тести

1. Основними показниками технічного рівня підприємства є:

а) ступінь технічної оснащеності праці;

б) рівень прогресивності технології;

в) технічний рівень устаткування;

г) рівень механізації й автоматизації виробництва.

2. Розвиток техніко-технологічної бази підприємства - це:

а) модернізація;

б) капітальний ремонт устаткування;

в) технічне переозброєння;

г) реконструкція;

д) розширення;

е) технічне доозброєння підприємства.

3. Який вид потужності підприємства визначається періодично у зв’язку зі зміною умов виробництва:

а) проектна потужність;

б) поточна;

в) резервна.

4. Основними елементами, що визначають величину виробничої потужності підприємства, є:

а) склад устаткування та його кількість;

б) техніко-економічні показники використання машин та устаткування;

в) фонд часу роботи устаткування;

г) номенклатура продукції, що впливає на трудомісткість продукції при даному складі устаткування.

5. Підтримання техніко-технологічної бази підприємства це:

а) капітальний ремонт устаткування;

б) технічне переозброєння;

в) реконструкція;

г) технічне доозброєння підприємства.

7. Процес економічного управління технічним розвитком підприємства включає етапи:

а) установлення цілей;

б) підготовчий;

в) варіантний вибір рішень;

г) програмування робіт;

д) супроводження реалізації програми.

8. Підвищення ступеня завантаження устаткування за одиницю часу припускає:

а) екстенсивне поліпшення використання виробничих потужностей;

б) інтенсивне поліпшення використання виробничих потужностей.

9. Максимально важлива потужність устаткування - це:

а) потужність паспортна;

б) потужність установлена;

в) потужність діюча.

10. Виробнича потужність промислового підприємства – це:

а) максимально-можливий річний випуск продукції при заданих організаційно-технічних умовах;

б) максимально-можливий річний випуск продукції за умов використання резервного обладнання;

в) максимальний випуск продукції на „вузьких місцях”.