Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Планування і контроль на підприємстві Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2012

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво"

за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"

Дніпропетровськ – 2012

ББК 65.291.23

Р69

Планування і контроль на підприємстві: навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 151 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни “Планування і контроль на підприємстві” розроблено відповідно до навчального плану і програми навчальної дисципліни.

Посібник містить програму дисципліни, тести і задачі до практичних занять, індивідуальні завдання, методичні рекомендації для самостійної роботи, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

Матеріали розробки можуть бути використані як викладачами під час планування і організації навчального процесу, так і студентами під час підготовки до занять.

Укладачі:

О.В.Романов

- старший викладач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської 

державної фінансової академії

Л.І.Гладка

- викладач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

В.В.Тютюнник

- голова Асоціації зовнішньоекономічних зв’язків Дніпропетровського регіону

Н.Ю.Пікуліна

- к.е.н., доцент кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск: І.Д.Падерін – д.е.н., професор

завідувач кафедри

економіки підприємств

Дніпропетровської державної

фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою

економічного факультету

Протокол № 4 від 26.01.2012р.

Розглянуто та схвалено на

засіданні кафедри

економіки підприємств

Протокол № 5 від 12.12.2011р.

ЗМІСТ

Передмова

1. Програма навчальної дисципліни

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

3. Методичні рекомендації до семінарських занять

4. Методичні рекомендації до практичних занять

5. Підсумковий контроль

6. Список рекомендованої літератури

4

6

13

52

68

139

150