Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Планування і контроль на підприємстві Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Практичне заняття № 6

Тема 7. Планування матеріально-технічного забезпечення

виробництва

Мета заняття: закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знаннястудентів та сформувати практичні навички з обчислення планової потреби підприємства в матеріалах і оптимізації складських запасів.

Обладнання: ЕКОМ «CITIZEN»

Методичні рекомендації до практичного заняття

При опрацюванні матеріалу студентам необхідно ознайомитись з теоретичними основами матеріально-технічного забеспечення та операційної діяльності виробництва. А саме: необхідність матеріально-технічних та оперативних витрат на підприємстві; визначеня найвигіднішого для підприємства ринку сировини та матеріалів, а також ринків збуту продукції; виявити методи розрахунку потреби в матеріально-технічних та операційних ресурсах.

При плануванні потреби в матеріально-технічних ресурсах для основного виробництва використовуються різні методи розрахунку. Найбільш загальними з цих методів є метод прямого розрахунку; методи, що ґрунтуються на обліку даних про рецептурний склад продукції, нормативних строках зносу, формулах хімічних реакцій.

При визначенні потреби в сировині і матеріалах можна використовувати методи екстраполяції, математичної статистики, теорії ймовірностей, а також моделі багатофакторного регресивного аналізу.

Розгляд останнього питання теми потребує від студентів теоретичних знань щодо програми закупівлі та збуту продукції, а саме: що являють собою витрати на збут та закупівлю, як складається план та програми збуту продукції на підприємстві.

Практичні завдання

1. Визначити потребу в різальному інструменті на плановий період, якщо його витрати складають 2000 шт., нормативно-оборотного фонду на кінець планового періоду – 500 шт., а практична величина оборотного фонду на початок планового періоду – 200 шт..

2. Визначити місячну потребу хлібозаводу в борошні, визначивши його середній та максимальний запас, якщо період зриву постачання – 2 дні. Для забезпечення виконання даної програми слід використати 960 кг. Борошна причому його втрати становлять 2%. Протягом місяця завод працює 25 робочих днів.

3. Підприємство планує виготовити 7500 од. виробів з металу. Середня вага одного виробу – 750 г. Коефіцієнт використання металу 0,75. 40% відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництві. Ціна металу за 1 кг – 2 грн. Визначити потребу підприємства у металі на плановий період.

4. Визначити потребу в болтах на плановий період за умови, що норми витрат немає. Фактичні витрати за минулий період становили 5т. у плановий період обсяг виробництва збільшився на 10%. Потрібно забезпечити економію матеріалів на 3% .

5. Яким буде середній розмір нормативного циклового запасу, якщо тривалість виробничого циклу виготовлення паротії деталей становить 15 днів, а середньодобова потреба складання в цих деталях – 5 шт..

6. На взуттєвій фабриці впроваджено нову, більш потужну лінію по виробництву взуття, що дозволяє збільшити випуск виробів на 10%. Ресурсні можливості підприємства відстають від потреби на 6%. Як необхідно змінити норму витрат, щоб забезпечити ресурсами повне завантаження потужностей?

7. Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства по виробництву металовиробів з точки зору забезпеченості металом на основі наступних даних:

  • на плановий період підприємство уклало договори на поставку металу обсягом 10 тонн;

  • середня вага виробу ‑ 0,8 кг;

  • коефіцієнт використання металу ‑0,74;

  • 40% відходів металу можна повторно використовувати у виробництві;

  • у плановому році підприємство планує виготовити і постачити споживачам 9,5 тис. шт. металовиробів.

8. Розрахувати витрати різального інструменту на річну програму виробів Q та здійснити розрахунок його цехового оборотного фонду за такими даними:

  • річна програма випуску – 550 тис. шт.;

  • стійкість інструменту до повного його зносу – 20 год.;

  • норма машинного часу – 1,80 хв.;

  • на робочих місцях одночасно знаходяться 60 інструментів, в ремонті і заточці – 26 шт., в інструментально-роздавальній коморі – 116 шт.

9. Обгрутувати виробничу програму малого підприємства по виробництву металовиробів з точки зору забезпеченості металом. На плановий період підприємством укладено угоди на поставку металу обсягом 8 тон, а середня вага виробу – 0,85 кг. Коефіцієнт використання металу – 0,72. 30% відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництві. На плановий період підприємство має поставити споживачам 7500 шт металовиробів.

10. Розрахувати витрати різального інструменту на річну програму виробів А та здійснити розрахунок його цехового оборотного фонду. Річна програма випуску – 500 тис. шт., стійкість інструменту до повного його зносу – 19 год., норма машинного часу – 1,85 хв. На робочих місцях одночасно знаходиться 62 інструменти, в ремонті і заточці – 24 шт., в інструментально-роздавальній коморі – 118 шт.

11. Визначити місячну потребу хлібзаводу в борошні, його середній і максимальний запас. Період поставки сировини – 8 днів, а можливий інтервал зриву поставки – 2 дні. Для забезпечення виконання денної програми слід використати 960 кг борошна, причому його втрати становлять 2%. Протягом місяця хлібзавод працює 30 робочих днів.