Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Планування і контроль на підприємстві Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Практичні завдання

1. Визначити середньорічну виробничу потужність і потужність на кінець планового року, якщо виробнича потужність на кінець звітного року складає 420 млн. грн. Реконструкція, що закінчиться в березні планового року, збільшить виробничу потужність на 32 млн. грн. У жовтні передбачається вивести основні фонди, що у свою чергу зменшить виробничу потужність на 12 млн. грн.

Розрахувати можливий обсяг виробництва продукції, якщо коефіцієнт використання виробничої потужності запланований на рівні 0,85.

2. Визначити виробничу потужність пекарні ( ВП ) та її виробничу програму, якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг. Становить 40 хв., тривалість зміни 8 год., режим роботи двохзмінний. Номінальний фонд робочого часу 300 днів/ рік, а втрати робочого часу – 10 %. Виробнича потужність пекарні визначається виробничою потужністю печей, яких встановлено 3 одиниці. Коефіцієнт використання потужності 0,85:

Розрахувати середньооблікову чисельність основних робітників – відрядників, якщо планова трудомісткість виробничої програми 2000 тис. нормо-годин, плановий фонд робочого часу – 1760 годин, плановий коефіцієнт виконання норм – 1,1.

3. Визначити виробничу потужність складальної дільниці. Корисна площа складальної дільниці становить 200 м² , виріб займає площу 3,5 м², робоча зона – 30% його площі. Тривалість виробничого циклу складання виробу – 12 змін. Режимний фонд часу роботи дільниці: кількість робочих днів на рік – 270 дн., кількість змін у робочий день – 2 зм..

4. Визначити виробничу потужність механічної дільниці підприємства. Підприємство машинобудівного профілю випускає комплекти деталей; провідною групою обладнання на підприємстві – є шліфувальна. Режим роботи підприємства: 250 днів на рік, 2 робочих зміни на добу, робоча зміна триває 8 годин. Вхідні дані :

Група обладнання

Кількість верстатів

Загальна норма часу на комплект

Коефіцієнт виконання норм, %

Токарна

9

270

105

Револьверна

11

170

108

Шліфувальна

7

190

103

Розробити заходи щодо ліквідації “вузького місця”, враховуючи, що токарні операції можуть виконуватись на револьверній групі обладнання.

Тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного матеріалу

  1. Виробнича потужність промислового підприємства – це:

а) максимально-можливий річний випуск продукції при заданих організаційно – технічних умовах;

б) максимально-можливий річний випуск продукції за умов використання резервного обладнання;

в) максимальний випуск продукції на “вузьких місцях”.

  1. У планових розрахунках для обгрунтування виробничої програми виробничою потужністю використовується такий вид потужності:

а) вхідна;

б) резервна;

в) поточна;

г) середньорічна.

  1. Під “вузьким місцем” у виробництві розуміють:

а) невідповідність потужності окремих цехів, дільниць, груп устаткування потужностям відповідних підрозділів до встановленої потужності усього підприємства;

б) невідповідність потреби у матеріально - технічних ресурсах і можливостей їх придбання.

  1. Яку з наведених відповідей слід вважати правильною:

а) виробнича програма має відповідати виробничій потужності;

б) виробнича програма може перевищувати виробничу потужність;

в) виробнича програма може бути меншою, ніж виробнича потужність.

Бібліографічний список

4,13,22,23,27,28,29