Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Планування і контроль на підприємстві Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Поясніть сутність терміну “виробнича потужність”.

 2. Які фактори визначають виробничу потужність підприємства?

 3. З яких причин відбувається вибуття потужностей?

 4. В яких одиницях вимірюється виробнича потужність?

 5. перелічить і охарактеризуйте види виробничої потужності.

 6. Що розуміють під “вузьким місцем”?

 7. Як обґрунтовується виробнича програма потужністю підприємства в ринкових умовах?

Теми для підготовки доповідей і рефератів

 1. Розрахунок виробничої потужності в однономенклатурному виробництві.

 2. Розрахунок виробничої потужності у дрібносерійному виробництві.

 3. Розрахунок виробничої потужності у серійному виробництві.

 4. Розрахунок виробничої потужності у багатономенклатурному виробництві.

Бібліографічний список

6,13,14,18,19,21,24

Тема 5. Планування виробництва продукції

Мета: засвоєння нового матеріалу, закріплення і систематизація знань про особливості планування виробництва продукції за наявності одного “вузького місця” та за наявності декількох “вузьких місць”

План вивчення теми

 1. Структури та показники виробничої програми.

 2. Альтернативні плани випуску продукції.

 3. Планування виробництва продукції за наявності одного “вузького місця”.

 4. Планування виробництва продукції на наявності декількох “вузьких місць”.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення цієї теми слід розпочати з визначення поняття виробничої програми.

Оптимальна виробнича програма – це програма, яка відповідає структурі ресурсів підприємства та забезпечує найкращі результати його діяльності за прийнятим критерієм.

Треба звернути увагу на показники, за допомогою яких можна обчислити оптимальний план виробництва продукції.

Особливу увагу слід приділити вивченню особливостей планування виробництва продукції за наявності одного чи декількох “вузьких місць”.

У програму необхідно включити обсяги продукції, що задовольняють умовам:

(2.1)

де МЕ - потужність вузького місця.

Планування продуктової програми з одним вузьким місцем дозволяє максимізувати прибуток доти, поки попит зовсім не еластичний щодо зміни цін. У противному випадку необхідні альтернативні розрахунки для різних комбінацій цін і обсягів продукції.

Скласти програму з максимальною сумою покриття при наявності декількох вузьких місць дозволяють тільки методи, застосування яких при розрахунку альтернативних програм дозволить врахувати межі завантаження потужностей (вузькі місця).

Для цих розрахунків найчастіше застосовуються імітаційне моделювання на простих аналітичних моделях (розрахунок балансу потужностей, матричні моделі) або методи лінійного програмування.

Інформаційна цінність результатів подібних розрахунків для керівництва дуже висока, тому що дозволяє оцінити з погляду прибутку:

 • альтернативні за структурою програми;

 • альтернативні розміри партії;

 • альтернативні варіанти використання матеріалів;

 • альтернативні (з погляду витрат часу) використання засобів виробництва;

 • альтернативні ціни придбання і реалізації.

Оптимальну по результаті програму при наявності декількох вузьких місць можна визначити за допомогою методів лінійного програмування.

При плануванні продуктової програми при заданому потенціалі методами лінійного програмування цільова функція може бути задана функцією сум покриття, причому виходять з постійних сум покриття на одиницю продукту.

У стандартній моделі лінійного програмування цільова функція й обмеження по збуті і постачанню можуть включатися в якості перемінних в абсолютні або відносні показники обсягів продукції.

(2.2)

Обмеження по збуту:

(2.3)

Обмеження по виробництву:

(2.4)

Обмеження по постачанню:

(2.5)

Умови не заперечності:

(2.6)

де СП - загальна сума покриття;

Ц, - ціна;

И - перемінні витрати;

С, - сума покриття для продукту;

Х - обсяг збуту = обсяг виробництва;

h - індекс матеріалів;

i - індекс виду продукту;

j - індекс виду потужностей»

в - коефіцієнт використання потужності;

1 - коефіцієнт використання матеріалів;

М - потужність виробничої ділянки;

Сбmах - максимальний обсяг збуту;

CБmin - мінімальний обсяг збуту;

СНmax - максимальний обсяг постачання.

Таким чином, комплекс критеріїв лінійного програмування з економічної точки зору являє собою ніщо інше як аналіз сум покриття по кожному вузькому місцю.