Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Планування і контроль на підприємстві Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Планування і контроль на підприємстві

Мета: формування системи знань з методології розроблення перспективних та поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання.

Завдання: опанування форм, методів і процесу планування і контролю на підприємстві; вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми.

Предмет: процес планування і контролю діяльності підприємства.

Після вивчення дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції

 • здатність отримувати з різних джерел та аналізувати, систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни;

 • здатність до самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань оцінки зовнішнього середовища та нормативного регулювання діяльності підприємств;

 • здатність ефективно організовувати свій час при вивченні програмного матеріалу дисципліни.

Міжособистісні компетенції

 • здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

 • здатність працювати та знаходити рішення проблем у команді;

 • здатність здійснювати управління ефективністю підприємства та знаходити ефективні управлінські рішення на підприємстві.

Системні компетенції

 • здатність застосовувати знання з питань створення, функціонування, реструктуризації у процесі діяльності підприємства.

Спеціальні компетенції

 • здатність до розуміння наукових засад державної економічної політики щодо розвитку суб’єктів господарювання в умовах їх трансформації та реструктуризації;

 • здатність систематизувати набуті знання для вирішення економічних та соціальних проблем у процесі планування виробництва, розподілу, обміну і споживання;

 • формування комплексного, просторового сприйняття економіки з позиції активізації людського фактора, необхідності врахування досягнень науково-технічного прогресу у вирішенні економічних, соціальних, екологічних та ін. проблем;

 • вивчення проблем організаційно – технічного розвитку в контексті стратегічного розвитку підприємства в України та способів досягнення його стратегічних цілей;

 • здатність застосовувати навички самостійного творчого мислення, уміння приймати рішення в умовах мінливого економічного становища в країні;

 • розвиток уміння самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань планування та контролю та творчого їх використання у практичній діяльності;

 • здатність демонструвати набуті знання і придбані навички під час навчання;

 • здатність отримувати та аналізувати інформацію з планування та контролю з різних джерел;

 • здатність логічно і послідовно викладати засвоєні знання з планування і контролю.

Акцентується увага на питаннях планування за умов різної визначеності та неоднакового рівня динамічності зовнішнього середовища, особливостях використання набору методів та алгоритмів, прийнятих для кожної ситуації.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекції, семінарські, практичні та індивідуальні заняття, а також консультації), індивідуальні завдання, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Після вивчення дисципліни „Планування і контроль на підприємстві” формою підсумкового контролю у 6 – му семестрі є ПМК, у 7- мусеместрі іспит.