Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Планування і контроль на підприємстві Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

5. Підсумковий контроль

5.1 Перелік питань до іспиту

 1. Системна характеристика підприємства.

 2. Підприємство як система.

 3. Підсистеми підприємства і їхні характеристики.

 4. Система цілей підприємства.

 5. Зовнішні цілі і рамкові умови.

 6. Управління підприємством.

 7. Управління як процес.

 8. Планування і контроль як фази процесу управління.

 9. Планування.

 10. Регулювання і контроль.

 11. Планово-контрольні розрахунки.

 12. Планово-контрольні розрахунки як вираження кількісного планування і контролю.

 13. Цілі підприємства і їхні характеристики.

 14. Целепостановка при визначеності.

 15. Целепостановка при невизначеності.

 16. Ознаки системи планування і контролю.

 17. Цілі, потенціал, проекти як предмети планування.

 18. Генеральне цільове планування.

 19. Стратегічне планування.

 20. Оперативне планування.

 21. Общефирменное планування результату і фінансове планування.

 22. Структура вартісних показників.

 23. Надходження і виплати.

 24. Приходи і витрати.

 25. Витрати і прибутки.

 26. Виручка і витрати.

 27. Показники управлінського і фінансового обліку.

 28. Основні цілі системи планування і контролю.

 29. Аналіз і прогнозування зовнішнього і внутрішнього середовища.

 30. Прогнозування стану зовнішнього середовища.

 31. Планування полів бізнесу.

 32. Етап постановки проблеми в бізнесі-плануванні.

 33. Розробка альтернативних продуктових програм і потенціалу.

 34. Етап оцінки планів полів бізнесу.

 35. Оцінка окремих інвестиційних об'єктів на базі статистичних розрахунків.

 36. Оцінка окремих інвестиційних об'єктів на базі динамічних розрахунків.

 37. Оцінка окремих інвестиційних об'єктів за допомогою дерева прийняття рішень.

 38. Планування продуктової програми.

 39. Альтернативні продуктові програми з урахуванням обмежень.

 40. Оцінка альтернативних продуктових програм.

 41. Планування продуктової програми при відсутності вузьких місць.

 42. Планування продуктової програми при наявності одного вузького місця.

 43. Планування продуктової програми при наявності декількох вузьких місць.

 44. Визначення кращої продуктової програми.

 45. Планування збуту продукції.

 46. Планування і контроль виробництва.

 47. Планування і контроль прямих витрат оплати праці.

 48. Планування і контроль накладних витрат.

 49. Планування по продуктах і плановій калькуляції.

 50. Планування і контроль витрат і виручки.

 51. Планування і контроль витрат і прибутків.

 52. Планування і контроль балансу.

 53. Планування і контроль виплат і надходжень.

 54. Фінансове планування.

 55. Планування платежів.

 56. Планування і контроль грошових потоків.

 57. Планування і контроль інвестицій і дезинвестиций.

 58. Планування і контроль зовнішнього фінансування і дефінансування.

 59. Фінансове планування і контроль.

 60. Планування організаційно-технічного розвитку та інновацій.

5.2 Типові задачі до підсумкового контролю

1. Обчислити план збуту продукції підприємства на основі таких даних: у базовому році підприємство випустило 100 виробів А з ціною 3 тис. грн. за одиницю та 300 виробів Б з ціною 5 тис. грн. за одиницю. На наступний рік заплановано збільшення обсягів виробництва цих виробів на 20 та 10 % відповідно. Крім того, буде виготовлено комплектуючих виробів на суму 220 тис. грн., із них на 120 тис. грн. для власних потреб. Залишки нереалізованої продукції на складі становитимуть на початок планового періоду 200 тис. грн., на кінець – 100тис. грн.

2. Обчислити величину реалізованої продукції та її приріст у плановому році, якщо у звітному році обсяг реалізації склав 600 тис. грн.

У плановому році підприємство передбачає виготовити продукцію на суму 740 тис. грн. Частина її на суму 30 тис. грн. піде на внутрішні потреби. Незавершене виробництво за плановий рік зменшиться на 5 тис. грн. Додатково до програми випуску готових виробів підприємством будуть надані послуги промислового характеру заводам галузі на 45 тис. грн. і виготовлено напівфабрикатів для реалізації на сторону на 12 тис. грн.

3. Визначити обсяг реалізованої продукції у вартісному виразі, виходячи із таких даних:

 • річний випуск продукції в натуральних одиницях по виробу А-550 шт., Б-730 шт., В-600шт., Г-400шт.

 • оптова ціна за виріб А-1000 грн., Б-1800-грн., В-1200 грн., Г-900 грн.

 • залишки готової продукції на початок планового року – 2530 тис. грн.;

 • вартість річної продукції, відвантаженої споживачеві, але не оплаченої ним у базовому періоді – 1700 тис. грн.;

 • залишки нереалізованої продукції на кінець року склали 4880 тис. грн.

4. Обчислити величину валової продукції та її приріст у плановому році на основі наступної інформації:

 • обсяг валової продукції у звітному році склав 600 тис. грн.;

 • у плановому році підприємство передбачає виготовити продукції на суму 810 тис грн., в тому числі напівфабрикати для власного споживання на суму 60 тис. грн. Незавершене виробництво за плановий рік зменшиться на 10 тис. грн.;

 • додатково до програми випуску виробів в наступному році підприємство планує надати послуги промислового характеру заводам галузі на суму 50 тис. грн.

5. Розрахувати план по товарній, валовій та реалізованій продукції. У плановому році підприємство планує випустити 1000 шт. виробів А по ціні 500 грн./од. та 3000 шт. виробів Б по ціні 600 грн./од. Крім того, планується виготовити комплектуючих виробів н суму 2500 тис. грн., у тому числі для сторонніх замовників – на 1500 тис. грн.; також у плані передбачаються зміни залишків готової продукції на складі з 2000 тис. грн. до 500 тис. грн..

6. Розрахувати план виробництва виробів А на плановий рік, в тому числі у квартальному розрізі. Відповідно до укладених угод підприємство у плановому році повинно відвантажити споживачам 10 тис. виробів А, направити у роздрібну торгівлю 2 тис. цих виробів і створити 5-ти денний запас готової продукції до кінця року. Неминучі втрати від браку – 0,5%.

7.Обчислити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві. Протягом року буде виготовлено 1000 виробів, питома собівартість яких - 175 грн. Тривалість циклу виготовлення – 8 днів, на його початку витрачається – 395 грн.

8. Обчислити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів у результаті прискорення їх оборотності, користуючись наступною інформацією: у звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на суму 110 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року становили 20 тис.грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс порівняно з плановим рівнем на 3,2%. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів, заплановані у розмірі 2 тис. грн., а фактично склали – 1,7 тис. грн.

9. Розрахувати коефіцієнт виходу готової продукції і виявити резерви росту випуску продукції за рахунок більш повного використання сировини. Фактична вага сировини, що поступила на виробництво, 840 тонн. Вага готової продукції – 315 тонн. Коефіцієнт виходу готової продукції в попередньому році – 0,350; середній по галузі коефіцієнт виходу готової продукції – 0,380.

10. Визначити потребу в різальному інструменті на плановий період, якщо його витрати складають 2000 шт., нормативно-оборотного фонду на кінець планового періоду – 500 шт., а практична величина оборотного фонду на початок планового періоду – 200 шт..

11. Визначити місячну потребу хлібозаводу в борошні, визначивши його середній та максимальний запас, якщо період зриву постачання – 2 дні. Для забезпечення виконання даної програми слід використати 960 кг. Борошна причому його втрати становлять 2%. Протягом місяця завод працює 25 робочих днів.

12. Підприємство планує виготовити 7500 од. виробів з металу. Середня вага одного виробу – 750 г. Коефіцієнт використання металу 0,75. 40% відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництві. Ціна металу за 1 кг – 2 грн. Визначити потребу підприємства у металі на плановий період.

Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства по виробництву металовиробів з точки зору забезпеченості металом на основі наступних даних:

 • на плановий період підприємство уклало договори на поставку металу обсягом 10 тонн;

 • середня вага виробу ‑ 0,8 кг;

 • коефіцієнт використання металу ‑0,74;

 • 40% відходів металу можна повторно використовувати у виробництві;

 • у плановому році підприємство планує виготовити і постачити споживачам 9,5 тис. шт. металовиробів.

13. Розрахувати витрати різального інструменту на річну програму виробів Q та здійснити розрахунок його цехового оборотного фонду за такими даними:

 • річна програма випуску – 550 тис. шт.;

 • стійкість інструменту до повного його зносу – 20 год.;

 • норма машинного часу – 1,80 хв.;

 • на робочих місцях одночасно знаходяться 60 інструментів, в ремонті і заточці – 26 шт., в інструментально-роздавальній коморі – 116 шт.

14. Обгрутувати виробничу програму малого підприємства по виробництву металовиробів з точки зору забезпеченості металом. На плановий період підприємством укладено угоди на поставку металу обсягом 8 тон, а середня вага виробу – 0,85 кг. Коефіцієнт використання металу – 0,72. 30% відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництві. На плановий період підприємство має поставити споживачам 7500 шт металовиробів.

15. Розрахувати витрати різального інструменту на річну програму виробів А та здійснити розрахунок його цехового оборотного фонду. Річна програма випуску – 500 тис. шт., стійкість інструменту до повного його зносу – 19 год., норма машинного часу – 1,85 хв. На робочих місцях одночасно знаходиться 62 інструменти, в ремонті і заточці – 24 шт., в інструментально-роздавальній коморі – 118 шт.

16. Визначити місячну потребу хлібзаводу в борошні, його середній і максимальний запас. Період поставки сировини – 8 днів, а можливий інтервал зриву поставки – 2 дні. Для забезпечення виконання денної програми слід використати 960 кг борошна, причому його втрати становлять 2%. Протягом місяця хлібзавод працює 30 робочих днів.

17. Визначити середньорічну виробничу потужність і потужність на кінець планового року, якщо виробнича потужність на кінець звітного року складає 420 млн. грн. Реконструкція, що закінчиться в березні планового року, збільшить виробничу потужність на 32 млн. грн. У жовтні передбачається вивести основні фонди, що у свою чергу зменшить виробничу потужність на 12 млн. грн.

Розрахувати можливий обсяг виробництва продукції, якщо коефіцієнт використання виробничої потужності запланований на рівні 0,85.

18. Визначити виробничу потужність пекарні ( ВП ) та її виробничу програму, якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг. Становить 40 хв., тривалість зміни 8 год., режим роботи двохзмінний. Номінальний фонд робочого часу 300 днів/ рік, а втрати робочого часу – 10 %. Виробнича потужність пекарні визначається виробничою потужністю печей, яких встановлено 3 одиниці. Коефіцієнт використання потужності 0,85.

Розрахувати середньооблікову чисельність основних робітників – відрядників, якщо планова трудомісткість виробничої програми 2000 тис. нормо-годин, плановий фонд робочого часу – 1760 годин, плановий коефіцієнт виконання норм – 1,1.

19. На плановий рік визначити номінальний фонд робочого часу й ефективний фонд робочого часу (в днях і годинах) одного робітника, використовуючи такі дані: кількість святкових днів – 10; кількість вихідних – 96; кількість днів, що приходяться на одного робітника: чергові і додаткові відпустки – 27,5, відпустки на навчання – 2, відпустки в зв’язку з вагітністю і пологами – 2, невиходи по хворобі – 8.

Втрати часу в зв’язку зі скороченням тривалості робочого дня для зайнятих на важких і шкідливих роботах – 0,15 (год.).

Середня номінальна тривалість робочого дня – 7,8 годин, кількість календарних днів у році – 365.

20. Чисельність промислово – виробничого персоналу в базовому періоді складала 1000 осіб. В наступному році передбачається збільшити обсяг виробництва на 5%. Визначити планову чисельність промислово – виробничого персоналу при незмінній продуктивності праці.

21. Втрати від браку ліварному цеху в базовий період склали 2% у плановому будуть значення до 1,55 від собівартості продукції. У базовий період чисельність основних робітників була 700 осіб. Визначити відносну економію робітників.

22. Розрахувати додаткову потребу в робітниках на 1 квартал, якщо обмінова чисельність робітників на 1 січня – 500 осіб, а середньооблікова чисельність на квартал за планом – 520 осіб.

23. Підприємство виготовляє полімерні вироби шляхом лиття. Річний обсяг виробництва виробів – 900 тис.шт., а трудомісткість виробу – 0,35 н-год. Тривалість робочої зміни 8 год. При однозмінному режимі роботи. Внутрішньозмінні витрати часу з вини робітників – 1,5%, а регламентовані простої 3%. Процент виконання норм виробітку – 1055. Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників.

24. На обробку деталі витрачалось 18 хв. Після перегляду норм часу на дану деталь була встановлена норма 15 хв. Обчислити, на скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи, і зросла продуктивність праці. Тривалість зміни – 8 год.

25. У звітному році обсяг випуску продукції складав 22000 тис. грн. / рік, а трудомісткість виробничої програми в цьому році знизилась порівняно з базовим на 950 людино-днів. Річний виробіток в базовому році склав 120 тис. грн./осіб на рік. Визначити виробіток на одного працюючого у звітному році і його відносний ріст, якщо відомо, що в цьому році було238 робочих днів.

26. У звітному році витрати підприємства на оплату праці становили 374 тис. грн при обсягах виробництва 2178 тис. грн. і трудомісткості виробничої програми 210 тис людино-год.у плановому році обсяг виробництва планується – 2350 тис.грн. при трудомісткості – 215 тис. люд.-год. Визначити витрати підприємства на оплату праці. Якщо її рівень у плановому році на 1 люд-год. Збільшується на 5% у порівнянні із звітним роком.

27. У результаті перегляду норм праці норма часу на обробку деталі знизилась з 15 до 12 хв. На скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи та підвищилась продуктивність праці?

28. Розрахувати планову кількість працівників по професіях за такими даними: виробнича програма підприємства на рік – 450000 од. Трудомісткість окремих видів робіт на один виріб складає:

 • свердлильні роботи – 15 нормо-годин,

 • токарні роботи – 10 нормо-годин,

 • шліфувальні роботи – 4 нормо-години,

 • фрезерні роботи – 8 нормо-годин,

 • складські роботи – 15 нормо-годин.

Середній процент виконання норм виробітку – 110%. Річний корисний фонд робочого часу одного працівника – 1680 годин. Кількість допоміжних робітників – 25% від кількості підрядників.

29. Визначити заплановане зростання продуктивності праці за наступними даними: в базовому році підприємство виготовило продукції на 55 млн. грн. У плановому році передбачається збільшити випуск продукції на 1%. Кількість працюючих у базовому році склала 3300 осіб, у тому числі основних виробничих робітників ‑ 2700 осіб. Чисельність іншого промислово-виробничого персоналу при збільшені випуску продукції на 1% зростає на 0,5%.

30. Визначити чисельність основних робітників на плановий рік. Річна програма випуску – 5000 шт. Норма часу на виріб – 19,6 люд.-год. 70% робітників отримують 21 день чергових і додаткових відпусток і 10 % - відповідно – 28 днів.

31. Розрахувати річний фонд оплати праці основних робітників та їх середню заробітну плату. Трудомісткість виробничої програми – 180 тис. н-год.; середня година тарифна ставка – 86 коп.; премії за виконання виробничих завдань – 30%; доплати за роботу у нічний час – 0,2 тарифної ставки 3-го розряду за одну годину роботи у нічний час; доплати бригадирам за керівництво бригадою – 0,21% до нормованої заробітної плати з премією; доплати за скорочений робочий день і за перерви в роботі, передбачені законодавством – 0,1% до нормованої заробітної плати з премією; середня тривалість чергових і додаткових відпусток – 26,5 днів.

32. Скласти план підвищення продуктивності праці за рахунок поглиблення кооперації підприємств. Вхідні дані:

Показники

Базовий період

Плановий період

Товарна продукція, тис.грн.

43500

47500

Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

5050

?

Питома вага купівельних напівфабрикатів

0,47

0,49

33. Визначити заплановане зростання продуктивності праці. В базовому році підприємство виготовило продукції на 40 млн. грн. У плановому році випуск продукції передбачається збільшити на 8%. Кількість працюючих у базовому році складала – 3300 осіб, у тому числі основних робітників – 2400 осіб. При збільшенні випуску продукції на 1% чисельність іншого промислово-виробничого персоналу зростає на 0,6%.

34. Розрахувати річний фонд оплати праці основних робітників та їх середню заробітну плату за наступними даними: трудомісткість виробничої програми – 180 тис. н-год., премії за виконання виробничих завдень – 30%, доплати за роботу у нічний час – 0,2 тарифної ставки 3-го розряду а одну год. роботи у нічний час, доплати бригалирам – 0,21% до нормативної заробітної плати з премією,доплати за скороченй робочий день і за перерви в роботі – 0,1% до нормативної заробітної плати з премією.

35. Визначити виробіток на одного працюючого у звітному році і його відносний приріст.У звітному році обсяг випуску продукції склав 22000 тис.грн./рік, а трудомісткість виробничої програи в цьому році знизилась, у порівнянні з базовим, на 950 люд.-днів. Річний виробіток в базовому році склав 120 тис. грн./осіб на рік. У звітному році було 238 робочих днів.

36. Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників. Підприємство виготовля. Вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва – 900 тис.шт., а трудомісткість виробу – 0,35 н-год. Тривалість робочої зміни – 8 год. при однозмінному режимі роботи. Внутрішньозмінні витрати часу з вини робітників – 1,5%, а регламентовані постої – 3%. Процент виконання норм виробітку становить 105%.

37. Обсяг виробничої програми підприємства в базовому періоді становив 300 млн. грн., і зросте в плановому періоді на 10%. Виробіток на одного працюючого в базовому періоді становив 2,5 млн. грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу зменшиться в плановому періоді на 10 чол. Визначити процент росту продуктивності праці і чисельність працюючих по підприємству в плановому періоді.

38. У механічному цеху 24 автомати. Цех функціонує в три зміни. Норма обслуговування для наладчика 10 одиниць обладнання. Номінальний фонд часу робітника 260 днів, чергові і додаткові відпустки – 21 день, невиходи через хворобу – 5днів. Розрахувати облікову потребу в наладчиках.

39. Планова трудомісткість одного виробу дорівнює 0,8 н-год., річний обсяг виробництва – 1 млн. шт. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни – 8,1 год. Втрати на регламентовані простої – 5%. Середній процент виконання норм виробітку 114%. Визначити планову чисельність робітників-відрядників.

40. На підприємстві заплановано придбання нової технологічної лінії. Завдяки її використанню валові витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість) зменшаться з 4680 до 4520 грн. Оптова ціна одиниці продукції становить 5100 грн. Автоматичну лінію розраховано на випуск 220 тис. одиниць продукції щорічно. На придбання і введення в дію нової лінії потрібно 85280 тис. грн. інвестицій. Визначити рівень рентабельності продукції за базовим варіантом і з урахуванням змін, та обчислити термін окупності інвестицій.

41. Коефіцієнт освоєння виробу становить 0,95. Виготовлення першої одиниці виробу займає 2 години. Визначити тривалість виготовлення партії виробів із 70 одиниць на момент освоєння.

42. . Визначити ефективний варіант капітальних вкладень між новим будівництвом і реконструкцією, якщо витрати на нове будівництво становитимуть 12 млн. грн., а на реконструкцію – 8 млн. грн. При цьому собівартість одиниці продукції на реконструйованому підприємстві – 15- грн., а обсяг випуску – 8 тис. шт. Собівартість одиниці продукції на новому підприємстві – 110 грн., а обсяг випуску – 2 тис. шт.

43. Визначити доцільність впровадження раціоналізаторської пропозиції щодо механізації технологічної операції. Базова технологічна собівартість операції – 3,2 грн./шт. Пданова технологічна собівартість після впровадження попозиції – 1,4 грн./шт. Впровадження пропозиції вимагає додаткових капіталовкладень для придбання обладнання на суму 12000 грн. річна програма випуску складє 3500 виробів.

44. Визначити ефективність організаційно-технічного заходу з відміни технологічної операції. Річна програма випуску – 110 тис.шт., наявне обладнання – піч камерна, потужністю 60 кВт та вартістю – 5600 грн., норма часу на обробку 100 виробів – 6,1 год., розцінка за 1 виріб складає 0,65 грн. Вартість електроенергії – 0,3 грн./кВт год.

45. Фірма розробляє невеликий інноваційний проект, реалізація якого в практиці господарювання впродовж 4 років може забезпечити грошові доходи (потоки), що дорівнюють відповідно 5000, 3000, 2000, 1000 грн. Чи є прийнятним економічно цей проект, якщо дисконтна ставка встановлена на рівні 10%, а початкові інвестиції дорівнюють 8000 грн.?

46. Визначити кращий варіант впровадження організаційно-технічного заходу при таких планових показниках капітальних вкладень і собівартості річного випуску продукції:

І варіант: К1=1,0 млн. грн., Сі=1,2 млн. грн;

ІІ варіант: К2=1,1 млн. грн., Сг=1,15 млн. грн.;

ІІІ варіант: Кз=1,4 млн. грн., Сз=1,05 млн. грн.

Нормативний строк окупності рівний 5 років.

47. Визначити доцільність впровадження раціоналізаторської пропозиції щодо механізації технологічної операції. Базова технологічна собівартість операції – 3,2 грн./шт. Пданова технологічна собівартість після впровадження попозиції – 1,4 грн./шт. Впровадження пропозиції вимагає додаткових капіталовкладень для придбання обладнання на суму 12000 грн. річна програма випуску складє 3500 виробів.

48. Визначити ефективність організаційно-технічного заходу з відміни технологічної операції. Річна програма випуску – 110 тис.шт., наявне обладнання – піч камерна, потужністю 60 кВт та вартістю – 5600 грн., норма часу на обробку 100 виробів – 6,1 год., розцінка за 1 виріб складає 0,65 грн. Вартість електроенергії – 0,3 грн./кВт год.

49. Фірма розробляє невеликий інноваційний проект, реалізація якого в практиці господарювання впродовж 4 років може забезпечити грошові доходи (потоки), що дорівнюють відповідно 5000, 3000, 2000, 1000 грн. Чи є прийнятним економічно цей проект, якщо дисконтна ставка встановлена на рівні 10%, а початкові інвестиції дорівнюють 8000 грн.?

50. Визначити кращий варіант впровадження організаційно-технічного заходу при таких планових показниках капітальних вкладень і собівартості річного випуску продукції:

І варіант: К1=1,0 млн. грн., Сі=1,2 млн. грн;

ІІ варіант: К2=1,1 млн. грн., Сг=1,15 млн. грн.;

ІІІ варіант: Кз=1,4 млн. грн., Сз=1,05 млн. грн.

Нормативний строк окупності рівний 5 років.