Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Планування і контроль на підприємстві Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Які методи використовуються при плануванні потреби в матеріально-технічних ресурсах?

 2. Яким чином визначають річну потребу в основних матеріалах?

 3. За допомогою якого метода визначається потреба в матеріалах при плануванні виробництва нової продукції?

 4. Як розраховується потреба в матеріалах для поповнення незавершеного виробництва?

 5. За якою формулою розраховується річна потреба в ріжучому інструменті?

 6. Яким чином визначають загальну потребу в електроенергії?

 7. Від чого залежить потреба в матеріалах на ремонт обладнання?

 8. Як визначається потреба в додатковому обладнанні для збільшення виробничої потужності?

Теми для підготовки доповідей і рефератів

 1. Особливості визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах на підприємствах одиничного і дрібносерійного типів виробництва.

 2. Особливості визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах за умов масового та багатосерійного виробництва.

 3. Планування поставок матеріальних ресурсів.

 4. Оптимізація обсягів запасів матеріально-технічних ресурсів.

Бібліографічний список

6,13,14,18,19,21,24

Тема 8: Планування та контроль персоналу і оплати праці

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про особливості планування фонду оплати праці на підприємстві

План вивчення теми

 1. Зміст і задачі планування потреби в персоналі.

 2. Планування продуктивності праці.

 3. Норми і нормативи.

 4. Планування фонду оплати праці.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення цієї теми слід розпочати з визначення заробітної плати.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконувану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов роботи, що виконується, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяль­ності підприємства.

В процесі ввивчення цієї теми необхідно зупинитися на видах заробітної плати.

Витрати на оплату праці складаються з:

1. Фонду основної заробітної плати.

2. Фонду додаткової заробітної плати.

3. Інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Слід також зауважити, що плановий фонд оплати праці персоналу підприємства визначається на основі нормативів приросту за кожну одиницю показника, прийнятого для оцінки діяльності підприємства, або за нормативом на одиницю продукції у натуральному виразі.

Студентам також необхідно усвідомити з яких витрат складається заробітна плата робітника та які показники розраховують при визначенні фонду оплати праці.

Ситуаційні завдання

 1. На плановий рік визначити номінальний фонд робочого часу й ефективний фонд робочого часу (в днях і годинах) одного робітника, використовуючи такі дані: кількість святкових днів – 10; кількість вихідних – 96; кількість днів, що приходяться на одного робітника: чергові і додаткові відпустки – 27,5, відпустки на навчання – 2, відпустки в зв’язку з вагітністю і пологами – 2, невиходи по хворобі – 8.

Втрати часу в зв’язку зі скороченням тривалості робочого дня для зайнятих на важких і шкідливих роботах – 0,15 (год.).

Середня номінальна тривалість робочого дня – 7,8 годин, кількість календарних днів у році – 365.

 1. Чисельність промислово – виробничого персоналу в базовому періоді складала 1000 осіб. В наступному році передбачається збільшити обсяг виробництва на 5%. Визначити планову чисельність промислово – виробничого персоналу при незмінній продуктивності праці.

 1. Втрати від браку ліварному цеху в базовий період склали 2% у плановому будуть значення до 1,55 від собівартості продукції. У базовий період чисельність основних робітників була 700 осіб. Визначити відносну економію робітників.

 1. Розрахувати додаткову потребу в робітниках на 1 квартал, якщо обмінова чисельність робітників на 1 січня – 500 осіб, а середньооблікова чисельність на квартал за планом – 520 осіб.

 1. Визначити кількість робітників, які обслуговують устаткування за даними: кількість верстатів – 200 одиниць, робота у дві зміни, норма обслуговування 8 одиниць, неявки на роботу складають %:

 1. Визначити витрати на одного працівника у плановому році і його зростання в % до базового року, якщо у році 250 робочих днів, річний виробіток у базовому періоді становив 18,6 тис. грн./людино-рік. За планом обсяг випуску продукції становив 3688 тис. грн./рік, а значення трудомісткості виробничої програми – 2000 людино-днів.