Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Планування і контроль на підприємстві Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Теми для підготовки доповідей і рефератів

 1. Життєвий цикл інновацій.

 2. Мінімізація ризиків в інноваційній діяльності.

 3. Особливості планування й організації науково-дослідних робіт.

Бібліографічний список

6,13,14,18,19,21,24

Тема 13. Планування організаційно-технічного розвитку та інновацій

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про цілі і завдання організаційно-технічного розвитку

План вивчення теми

 1. Організаційно-технічний розвиток: сутність, задачі, цілі.

 2. Структура і особливості стратегічного планування.

 3. Планування іноваційної ті інвестиційної діяльності.

 4. Внутрішні і зовнішні зміни потенціалу підприємтсва.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні цієї теми слід засвоїти, що ефективність діяльності підприємства ґрунтується на досягненнях науки і техніки, передового, вітчизняного і зарубіжного досвіду Наскільки цілеспрямованім та ефективніше використовуються новітні досягнення науки і техніки, які є першоджерелами розвитку продуктивних сил, настільки успішніше вирішуються пріоритетні (щодо виробничих) соціальні завдання життєдіяльності суспільства.

Організаційний розвиток — це узагальнена характеристика процесу використан­ня організаційних факторів розвитку та підвищення ефективності виробництва та управління, він визначається у вдосконаленні існуючих та застосуванні нових методів і форм організації виробництва, праці та елементів господарського механізму.

Далі необхідно визначити та дослідити взаємозв’язок між інноваційною діяльністю підприємства та плануванням організаційно-технічного розвитку.

Основним завданням організаційно-технічного розвитку є забезпечення прискорення впровадження перерахованих вище елементів у діяльність підприємства в рамках стратегічних та поточних планів. Комплексне планування розвитку і підви­щення ефективності діяльності повинне знаходити висвітлення в плані організаційно-технічного розвитку підприємства, показниках ефективності виробництва та планах капітальних вкладень і капітального будівництва (інвестицій).

Планування організаційно-технічного розвитку здійснюється за допомогою таких методів:

 • науково-технічне програмування;

 • продуктово-тематичне планування інновацій;

 • об'єктивно-календарне планування;

 • виробниче планування інновацій.

При засвоєнні матеріалу слід також приділити увагу особливостям стратегічного планування та внутрішнім (зовнішнім) змінам потенціалу підприємства.

Ситуаційні завдання

 1. Визначити доцільність впровадження раціоналізаторської пропозиції щодо механізації технологічної операції. Базова технологічна собівартість операції – 3,2 грн./шт. Пданова технологічна собівартість після впровадження попозиції – 1,4 грн./шт. Впровадження пропозиції вимагає додаткових капіталовкладень для придбання обладнання на суму 12000 грн. річна програма випуску складє 3500 виробів.

 1. Визначити ефективність організаційно-технічного заходу з відміни технологічної операції. Річна програма випуску – 110 тис.шт., наявне обладнання – піч камерна, потужністю 60 кВт та вартістю – 5600 грн., норма часу на обробку 100 виробів – 6,1 год., розцінка за 1 виріб складає 0,65 грн. Вартість електроенергії – 0,3 грн./кВт год.

 1. Фірма розробляє невеликий інноваційний проект, реалізація якого в практиці господарювання впродовж 4 років може забезпечити грошові доходи (потоки), що дорівнюють відповідно 5000, 3000, 2000, 1000 грн. Чи є прийнятним економічно цей проект, якщо дисконтна ставка встановлена на рівні 10%, а початкові інвестиції дорівнюють 8000 грн.?

 1. Визначити кращий варіант впровадження організаційно-технічного заходу при таких планових показниках капітальних вкладень і собівартості річного випуску продукції:

І варіант: К1=1,0 млн. грн., Сі=1,2 млн. грн;

ІІ варіант: К2=1,1 млн. грн., Сг=1,15 млн. грн.;

ІІІ варіант: Кз=1,4 млн. грн., Сз=1,05 млн. грн.

Нормативний строк окупності рівний 5 років.

 1. Мале підприємство планує придбати новий прилад контролю параметрів якості виробів. Ціна приладу 1000 грн., супутні одноразові затрати, пов’язані з експлуатацією приладу, в сумі 300 грн. розподілені по роках експлуатації рівномірно. Використання нового приладу дасть змогу збільшити продуктивність до 8000 виробів у рік. Собівартість виробу – 72 грн., а ціна – 86 грн. Нормативний строк служби приладу 4 роки, при дисконтній ставці 10%. Обчислити економічний ефект від придбання та експлуатації нового приладу.

 1. Підприємство розглядає можливість інвестування коштів у проект пов’язаний з випуском нової продукції. Для реалізації проекту необхідні слідуючі обсяги фінансування: перший рік – 300 тис.грн., другий рік – 200 тис.грн., третій рік – 150 тис.грн. З третього року планується розпочати масове виробництво нової продукції із щорічним прибутком 420 тис.грн. Життєвий цикл проекту 5 років. Дисконтна ставка 10%. Розрахувати чистий приведений дохід та термін окупності інвестицій.

 1. У виробництво планується впровадити агрегат по упаковці тари. Визначіть економічний ефект від використання нового агрегату, якщо дисконтна ставка дорівнює 10%.

Показники

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

6 рік

Грошові потоки, тис.грн.

14260

15812

16662

18750

26250

28750

Інвестиції, тис. грн.

996

4233

10213

18140

18396

20148

 1. Підприємство передбачає реалізувати інноваційно-інвестиційний проект вартістю 200 тис.грн., практичне здійснення якого спрямоване на виробництво нового виду продукції. Очікуються наступні грошові потоки: 1 рік – 40 тис.грн., 2 рік – 40 тис.грн., 3 рік – 60 тис.грн., 4 рік – 50 тис.грн. Необхідно визначити чистий приведений дохід за умови, що дисконтна ставка дорівнює 5%.