Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Планування і контроль на підприємстві Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Практичні завдання

На плановий рік визначити номінальний фонд робочого часу й ефективний фонд робочого часу (в днях і годинах) одного робітника, використовуючи такі дані: кількість святкових днів – 10; кількість вихідних – 96; кількість днів, що приходяться на одного робітника: чергові і додаткові відпустки – 27,5, відпустки на навчання – 2, відпустки в зв’язку з вагітністю і пологами – 2, невиходи по хворобі – 8.

Втрати часу в зв’язку зі скороченням тривалості робочого дня для зайнятих на важких і шкідливих роботах – 0,15 (год.).

Середня номінальна тривалість робочого дня – 7,8 годин, кількість календарних днів у році – 365.

4. Чисельність промислово – виробничого персоналу в базовому періоді складала 1000 осіб. В наступному році передбачається збільшити обсяг виробництва на 5%. Визначити планову чисельність промислово – виробничого персоналу при незмінній продуктивності праці.

5. Втрати від браку ліварному цеху в базовий період склали 2% у плановому будуть значення до 1,55 від собівартості продукції. У базовий період чисельність основних робітників була 700 осіб. Визначити відносну економію робітників.

6. Розрахувати додаткову потребу в робітниках на 1 квартал, якщо обмінова чисельність робітників на 1 січня – 500 осіб, а середньооблікова чисельність на квартал за планом – 520 осіб.

7. Визначити кількість робітників, які обслуговують устаткування за даними: кількість верстатів – 200 одиниць, робота у дві зміни, норма обслуговування 8 одиниць, неявки на роботу складають %:

8. Визначити витрати на одного працівника у плановому році і його зростання в % до базового року, якщо у році 250 робочих днів, річний виробіток у базовому періоді становив 18,6 тис. грн./людино-рік. За планом обсяг випуску продукції становив 3688 тис. грн./рік, а значення трудомісткості виробничої програми – 2000 людино-днів.

9. Підприємство виготовляє полімерні вироби шляхом лиття. Річний обсяг виробництва виробів – 900 тис.шт., а трудомісткість виробу – 0,35 н-год. Тривалість робочої зміни 8 год. При однозмінному режимі роботи. Внутрішньозмінні витрати часу з вини робітників – 1,5%, а регламентовані простої 3%. Процент виконання норм виробітку – 1055. Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників.

10. На обробку деталі витрачалось 18 хв. Після перегляду норм часу на дану деталь була встановлена норма 15 хв. Обчислити, на скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи, і зросла продуктивність праці. Тривалість зміни – 8 год.

11. У звітному році обсяг випуску продукції складав 22000 тис. грн. / рік, а трудомісткість виробничої програми в цьому році знизилась порівняно з базовим на 950 людино-днів. Річний виробіток в базовому році склав 120 тис. грн./осіб на рік. Визначити виробіток на одного працюючого у звітному році і його відносний ріст, якщо відомо, що в цьому році було238 робочих днів.

12. У звітному році витрати підприємства на оплату праці становили 374 тис. грн при обсягах виробництва 2178 тис. грн. і трудомісткості виробничої програми 210 тис людино-год.у плановому році обсяг виробництва планується – 2350 тис.грн. при трудомісткості – 215 тис. люд.-год. Визначити витрати підприємства на оплату праці. Якщо її рівень у плановому році на 1 люд-год. Збільшується на 5% у порівнянні із звітним роком.

13. У результаті перегляду норм праці норма часу на обробку деталі знизилась з 15 до 12 хв. На скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи та підвищилась продуктивність праці?

14. Розрахувати планову кількість працівників по професіях за такими даними: виробнича програма підприємства на рік – 450000 од. Трудомісткість окремих видів робіт на один виріб складає:

  • свердлильні роботи – 15 нормо-годин,

  • токарні роботи – 10 нормо-годин,

  • шліфувальні роботи – 4 нормо-години,

  • фрезерні роботи – 8 нормо-годин,

  • складські роботи – 15 нормо-годин.

Середній процент виконання норм виробітку – 110%. Річний корисний фонд робочого часу одного працівника – 1680 годин. Кількість допоміжних робітників – 25% від кількості підрядників.

15. Визначити заплановане зростання продуктивності праці за наступними даними: в базовому році підприємство виготовило продукції на 55 млн. грн. У плановому році передбачається збільшити випуск продукції на 1%. Кількість працюючих у базовому році склала 3300 осіб, у тому числі основних виробничих робітників ‑ 2700 осіб. Чисельність іншого промислово-виробничого персоналу при збільшені випуску продукції на 1% зростає на 0,5%.

18. Визначити приріст продуктивності праці на виробничій дільниці в умовно-натуральних одиницях. Вхідні дані:

Виріб

Кількість виробів

Трудомісткість виготовлення одного виробу, н-год.

план

факт

Q1

100

120

20

Q2

250

225

15

Q3

760

820

5

Чисельність працівників – 5 осіб.

19. Визначити чисельність основних робітників на плановий рік. Річна програма випуску – 5000 шт. Норма часу на виріб – 19,6 люд.-год. 70% робітників отримують 21 день чергових і додаткових відпусток і 10 % - відповідно – 28 днів.

20. Розрахувати річний фонд оплати праці основних робітників та їх середню заробітну плату. Трудомісткість виробничої програми – 180 тис. н-год.; середня година тарифна ставка – 86 коп.; премії за виконання виробничих завдань – 30%; доплати за роботу у нічний час – 0,2 тарифної ставки 3-го розряду за одну годину роботи у нічний час; доплати бригадирам за керівництво бригадою – 0,21% до нормованої заробітної плати з премією; доплати за скорочений робочий день і за перерви в роботі, передбачені законодавством – 0,1% до нормованої заробітної плати з премією; середня тривалість чергових і додаткових відпусток – 26,5 днів.

21. Скласти план підвищення продуктивності праці за рахунок поглиблення кооперації підприємств. Вхідні дані:

Показники

Базовий період

Плановий період

Товарна продукція, тис.грн.

43500

47500

Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

5050

?

Питома вага купівельних напівфабрикатів

0,47

0,49

22. Визначити заплановане зростання продуктивності праці. В базовому році підприємство виготовило продукції на 40 млн. грн. У плановому році випуск продукції передбачається збільшити на 8%. Кількість працюючих у базовому році складала – 3300 осіб, у тому числі основних робітників – 2400 осіб. При збільшенні випуску продукції на 1% чисельність іншого промислово-виробничого персоналу зростає на 0,6%.

23. Розрахувати річний фонд оплати праці основних робітників та їх середню заробітну плату за наступними даними: трудомісткість виробничої програми – 180 тис. н-год., премії за виконання виробничих завдень – 30%, доплати за роботу у нічний час – 0,2 тарифної ставки 3-го розряду а одну год. роботи у нічний час, доплати бригалирам – 0,21% до нормативної заробітної плати з премією,доплати за скороченй робочий день і за перерви в роботі – 0,1% до нормативної заробітної плати з премією.

24. Визначити виробіток на одного працюючого у звітному році і його відносний приріст.У звітному році обсяг випуску продукції склав 22000 тис.грн./рік, а трудомісткість виробничої програи в цьому році знизилась, у порівнянні з базовим, на 950 люд.-днів. Річний виробіток в базовому році склав 120 тис. грн./осіб на рік. У звітному році було 238 робочих днів.

25. Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників. Підприємство виготовля. Вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва – 900 тис.шт., а трудомісткість виробу – 0,35 н-год. Тривалість робочої зміни – 8 год. при однозмінному режимі роботи. Внутрішньозмінні витрати часу з вини робітників – 1,5%, а регламентовані постої – 3%. Процент виконання норм виробітку становить 105%.

26. Визначити заплановане зростання продуктивності праці за рахунок зменшення витрат робочого часу. Вхідні дані:

Показники

Базовий рік

Плановий рік

Товарна продукція, тис.грн.

44800

48300

Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

5050

?

Витрати робочого часу, %

12,5

10,1

27. Визначити заплановане зростання продуктивності праці. У базовому році підприємство виготовляло продукції на 40 млн.грн. За планом випуск продукції повинен зрости на 7%. Кількість працюючих у базовому році складала 3300 особи, в плановому році передбачається можливе зменшення чисельності на 50 осіб.

28. Обчисленя зниження трудомісткості роботи і зростання продуктивності праці. На обробку деталі витрачалось 18 хв. Після перегляду норм часу на дану деталь була встановлена норма 15 хв. Тривалість зміни – 8 год.

29. Визначити приріст продуктивності праці в плановому році за рахунок зниження трудомісткості продукції за даними таблиці.

Вироби

Трудомісткість одного виробу, н-год.

Обсяг випуску продукції по плану, шт.

Звітний рік

Плановий рік

А

0,7

0,68

110000

Б

0,92

0,85

90000

В

1,03

0,9

82000

30. Визначити, на скільки відсотків повинна зрости продуктивність праці, щоб за рахунок її росту було забезпечено 50% приросту обсягу продукції. На найближчі два роки бізнес планом підприємства передбачено збільшити обсяг виробництва на 25%.

31. Обсяг виробничої програми підприємства в базовому періоді становив 300 млн. грн., і зросте в плановому періоді на 10%. Виробіток на одного працюючого в базовому періоді становив 2,5 млн. грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу зменшиться в плановому періоді на 10 чол. Визначити процент росту продуктивності праці і чисельність працюючих по підприємству в плановому періоді.

32. На основі даних хронометражу розрахувати норму часу на виконання операції та зміну норм виробітку при шестиденному робочому тижні, якщо нормативний коефіцієнт стійкості характеру – 2,4. Тривалість виконання операції в хвилинах наведена в таблиці.

Елемент операції

Номер заміру

1

2

3

4

5

6

Встановити деталь

1,8

2,6

3,2

2,9

5,4

4,2

Проточити деталь

16

12

12

25

22

14

Зняти деталь

1,5

1,3

1,3

2,0

2,1

1,9

Час на обслуговування робочого місця становить 5%, а на відпочинок – 8% від оперативного часу.

33. У механічному цеху 24 автомати. Цех функціонує в три зміни. Норма обслуговування для наладчика 10 одиниць обладнання. Номінальний фонд часу робітника 260 днів, чергові і додаткові відпустки – 21 день, невиходи через хворобу – 5днів. Розрахувати облікову потребу в наладчиках.

34. Планова трудомісткість одного виробу дорівнює 0,8 н-год., річний обсяг виробництва – 1 млн. шт. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни – 8,1 год. Втрати на регламентовані простої – 5%. Середній процент виконання норм виробітку 114%. Визначити планову чисельність робітників-відрядників.

35. За даними таблиці визначити виконання плану продуктивності праці (годинної, денної, місячної ):

Показники

План

Факт

Обсяг виробництва за зміну, тис. грн.

300

350

Середньооблікова чисельність робітників, осіб

150

156

Трудомісткість роботи, люд.-днів

9500

9450

Середня тривалість робочого дня, год.

7,8

7,7

На основі аналізу рівня годинної, денної і місячної продуктивності праці зробити висновок про можливі резерви виробництва

36. У звітному році середньооблікова чисельність працівників підприємства становила 1056 осіб, а чисельність звільнених за власним бажанням протягом року склала 42 осіб. Сукупні витрати часу на заміщення звільнених робітників – 35 днів. Виробіток на одного працюючого планується на наступний рік у розмірі 450 тис. грн/рік, а кількість відпрацьованих людино-днів – 175,3 тис. Визначити коефіцієнт плинності по підприємству та можливий додатковий випуск продукції у зв”язку з усуненням плинності.