Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Планування і контроль на підприємстві Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного матеріалу

  1. Необхідний обсяг виробництва продукції у плановий період, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажу, визначається:

а) у програмі збуту;

б) у бізнес план;

в) у техпромфінплані;

г) у виробничій програмі.

  1. Основними завданнями виробничої програми є:

а) максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємством при найкращому використанні ресурсів та отриманні максимального прибутку;

б) конкретизація показників поточного плану з метою організації планомірної та ритмічної роботи підприємства і його структурних підрозділів;

в) визначення забезпеченості виробничими потужностями; трудовими та інвестиційними ресурсами.

  1. Виробнича програма складається з 2-х розділів:

а) стратегічного та поточного планів;

б) планів виробництва продукції в натуральному та вартісному вираженні;

в) планів реалізації продукції в натуральному та умовно-натуральному вигляді.

  1. Натуральними показниками виробничої програми є:

а) обсяг продукції в натуральних одиницях за номенклатурою;

б) обсяг натуральної продукції за асортиментом;

в) обидві відповіді вірні.

  1. Одним із найважливіших етапів розробки виробничої програми є:

а) визначення потреби в ресурсах;

б) визначення обсягу і терміну поставок;

в) обгрунтування поглиблення спеціалізації і кооперування виробництва.

  1. На основі виробничих програм основних цехів складаються:

а) матеріальні баланси;

б) плани виробництва для допоміжних і обслуговуючих підрозділів підприємства;

в) плани матерально-технічного забезпечення побочних виробництв.

7. У поточному плануванні виробнича програма складається, як правило, на :

а) один рік;

б) один місяць;

в) п’ятирічку.

8.У масовому і багатосерійному виробництві, коли виробництво продукції не має сезонного характеру, розподіл виробничої програми по планових періодах проводиться:

а) пропорційно кількості робочих днів;

б) пропорційно кількості головного технологічного устаткування в цехах;

в) з урахуванням термінів постачання продукції споживачам.

9. Оптимальна виробнича програма – це:

а) програма, відповідає структурі ресурсів підприємства та забезпечує найкращі результати його діяльності за прийнятим критерієм;

б) програма, яка забезпечує максимальне використання усіх ресурсів підприємства з мінімальними витратами;

в) програма, яка максимально можливе охоплення ринків збуту продукції.

10. Обсяг виробництва продукції у натуральних вимірниках встановлюється на основі обсягу поставок і визначається за формулою:

а) ОВі=ОПі-Гп(з)+Гк(з),

де ОВі – обсяг виробництва і-го виду продукції в натуральних одиницях;

ОПі – обсяг поставок ( продажів ) і-го продукту в натуральних одиницях;

Гп(з), Гк(з) – запаси готової продукції на складі відповідно на

початок і кінець планового періоду в натуральних одиницях.

б) ОВі = ОПі + Гп(з) – Гк(з).

11. Обсяги товарної, валової, реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції, валового і внутрішньозаводського обороту, обсяг незавершеного виробництва – це:

а) натуральні показники виробничої програми;

б) вартісні показники виробничої програми;

в) умовно-натуральні показники виробничої програми.

Бібліографічний список

2,7,12,23,26,27,30