Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Планування і контроль на підприємстві Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Тема 9. Планування виробничої інфраструктури підприємства

Склад і зміст інфраструктури підприємства. Планування діяльності ремонтного господарства. Планування інструментального господарства. Планування енергетичного господарства.

Планування роботи внутрізаводського транспорту. Планування збутової діяльності. Планування постачальницької діяльності. Планування виробничих і невиробничих накладних витрат. Контроль за виконанням плану підрозділами інфраструктури підприємства.

Змістовий модуль 2. Контроль за результатами діяльності

підприємства

Тема 10. Планування і контроль витрат виробництва

Мета, завдання та характеристика процесу планування собівартості продукції. Сучасні методи калькулювання продукції. Планування витрат виробничої собівартості. Планування зведеного кошторису витрат на виробництво. Планування витрат структурних підрозділів методом бюджетування. Контроль за здійсненням постійних та змінних витрат ресурсів підприємства.

Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві

Фінансова стратегія, зміст і завдання фінансового плану. Знос і амортизація основних засобів. Планування потреби у фінансових ресурсах. Планування прибутковості підприємства. План (прогноз) руху грошових коштів. Балансовий план (проект).

Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції

Дослідження ринку перед розробленням та впровадженням нової (оновленої) продукції. Формуванням планів оновлення продукції, їхній склад і завдання. Планові розрахунки ефективності оновлення продукції. Планування витрат на підготовку на підготовку й освоєння виробництва нової продукції. Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції. Сіткові методи планування підготовки виробництва та освоєння нових виробів. Контроль оновлення продукції підприємства.

Тема 13. Планування організаційно-технічного розвитку та інновацій

Технічний та організаційний розвиток як складова інноваційних процесів і спосіб досягнення стратегічних цілей підприємства. Планування технічного та організаційного розвитку підприємства. Методи та показники ефективності організаційно-технічних заходів. Планування реалізації проектів організаційно-технічного розвитку підприємства. Оцінювання результатів реалізації плану організаційно-технічного розвитку підприємства.

Тема 14. Бізнес-планування

Призначення бізнес-плану, його склад і технологія розроблення. Оцінювання середовища для бізнесу та формування власної ринкової позиції. Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану. Технологія розробки бізнес-плану. Зміст основних розділів бізнес-плану. Планування виробництва продукції та його ресурсного забезпечення. Фінансові розрахунки в бізнес-плані.

МОДУЛЬ 2. Індивідуальне завдання (курсова робота)

2. Методичні рекомендації до Самостійної роботи

Модуль І. Планування і контроль на підприємстві

Змістовий модуль 1. Сутність та необхідність планування і контролю на підприємстві

Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про систему цілей діяльності підприємства

План вивчення теми

  1. Системна характеристика підприємства.

  2. Підприємство як система. Поняття теорії систем.

  3. Планування, як фаза процесу управління.

  4. Різні способи завдання цілі.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Розглядаючи дану тему перш за все необхідно згадати, що являє собою підприємство як система та складова розвитку економіки України.

Підприємство може бути розглянуто або представлено як інструмент, за допомогою якого люди намагаються щонайкраще досягти своїх індивідуальних цілей. По своїй природі ці цілі можуть бути економічними (максимум особистого доходу) і неекономічними (самореалізація особистості). Такі індивідуальні цілі є первинними цілями. Вони як цілі людської діяльності стоять на початку кожного ланцюжка "мета-засіб", і від них виходить самий сильний імпульс для розвитку підприємства. Класифікація цілей підприємства дасть можливість зрозуміти політику підприємства щодо виготовлення продукції чи надання послуг.

Найважливіші групи цілей, необхідні для успішного функціонування і розвитку підприємства, являють собою:

  • матеріальні цілі;

  • вартісні цілі;

  • соціальні цілі.

Сукупність генеральних цілей і принципів підприємства, що конкретизують його бачення, є предметом політики підприємства.

Розглядаючи підприємство як систему, можна зрозуміти які тісні зв’язки мають підприємства між собою та як цю систему розглядають сучасні економісти.

Ситуаційні завдання

  1. Обчислити план збуту продукції підприємства на основі таких даних: у базовому році підприємство випустило 100 виробів А з ціною 3 тис. грн. за одиницю та 300 виробів Б з ціною 5 тис. грн. за одиницю. На наступний рік заплановано збільшення обсягів виробництва цих виробів на 20 та 10 % відповідно. Крім того, буде виготовлено комплектуючих виробів на суму 220 тис. грн., із них на 120 тис. грн. для власних потреб. Залишки нереалізованої продукції на складі становитимуть на початок планового періоду 200 тис. грн., на кінець – 100тис. грн.

  1. Обчислити величину реалізованої продукції та її приріст у плановому році, якщо у звітному році обсяг реалізації склав 600 тис. грн.

У плановому році підприємство передбачає виготовити продукцію на суму 740 тис. грн. Частина її на суму 30 тис. грн. піде на внутрішні потреби. Незавершене виробництво за плановий рік зменшиться на 5 тис. грн. Додатково до програми випуску готових виробів підприємством будуть надані послуги промислового характеру заводам галузі на 45 тис. грн. і виготовлено напівфабрикатів для реалізації на сторону на 12 тис. грн.