Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Практичні звдання

1. Годинна тарифна ставка робітника I розряду – 2,50 грн., тарифний коефіцієнт IV розряду – 1,44. Норма виробітку – 2 деталі за годину.

Визначити середню розцінку на один виріб.

2. Визначити відрядну розцінку на один виріб і зарплату робітника за місяць при відрядно-преміальній системі, якщо відомо: слюсар–складальник виконує роботу VI розряду, його змінна норма виробітку – 16 виробів, а в місяць він відпрацював 168 год., тривалість зміни – 8 год., в місяці 21 робочий день. Робітник виконав місячну норму на 112 %. Годинна тарифна ставка VI розряду – 4,50 грн. За кожен процент перевиконання норми виробітку передбачена премія у розмірі 1,5%.

3. Робітник-погодинник III розряду відпрацював за місяць 160 годин. Годинна тарифна ставка робітника III розряду на роботах з нормальними умовами праці –3,08 грн. Згідно з діючим на підприємстві положенням, за виконання місячного завдання виплачується премія в розмірі 10%, а за кожний % перевиконання завдання - 1,5% заробітку робітника по тарифу. Завдання виконано на 110%.

Визначити заробіток робітника при погодинно-преміальній системі оплати праці.

4. Годинна тарифна ставка робітника I розряду – 2,50 грн., тарифний коефіцієнт IV розряду - 1,47. Норма часу на один виріб - 0,5 год. Робітнику необхідно виготовити за місяць 380 виробів. Премія передбачена в розмірі 15% тарифного заробітку.

Визначити місячний заробіток робітника IV розряду при відрядно-преміальній оплаті праці.

5. Посадовий оклад економіста 1200 грн. у місяць. Із 23 днів по графіку ним відпрацьовано 20 (3 дні хворів). Із фонду матеріального заохочення йому нарахована премія в розмірі 20% фактичного заробітку.

Визначити місячну заробітну плату економіста з урахуванням премії.

6. Годинні тарифні ставки робітників II, III, IV розрядів відповідно 2,70 грн., 3,08 грн., 3,38 грн. Ними відпрацьовано: 17, 22 i 23 робочі дні по 8 годин у день.

Визначити суму зарплати робітників-погодинників заводу за місяць.

7. Робітник V розряду виготовив за місяць 1100 деталей. Годинна тарифна ставка I розряду 2,50 грн., тарифний коефіцієнт V розряду - 1,54. Норма виробітку - 4 деталі в годину.

Визначити заробіток робітника при прямій відрядній системі.

8. За діючими нормами та розцінками оплата за акордне завдання складає 1220 грн., термін виконання завдання – 15 днів. Фактично завдання виконане за 12 днів. Згідно з положенням, за кожний процент скорочення терміну виконання акордного завдання виплачується премія в розмірі 1,3% заробітку по акордному наряду.

Визначити загальну суму заробітку при акордно-преміальній системі оплати праці.

9. По плану підприємства обсяг робіт цеху з нормальними умовами праці складає 40 000 нормо-годин, у тому числі II розряду - 10000 нормо-годин, III розряду - 12000 нормо-годин, IV розряду - 8000 нормо-годин, V розряду - 5000 нормо-годин, VI розряду - 3000 нормо-годин. Годинні тарифні ставки робітників: II розряду 2,70 грн., III розряду – 3,08 грн., IV розряду – 3,38 грн., V розряду – 3,85 грн., VI розряду – 4,50 грн.

Визначити середньогодинну тарифну ставку робітників-відрядників.

10. Визначити годинний, денний, місячний фонд зарплати виробничих робітників на основі даних:

а) трудомісткість виготовлення продукції по плану i по розрядах робіт повинна скласти (в тис. нормо-год.): I розряду - 340; II - 930; III - 1150; IV - 620;V - 430; VI розряду - 590;

б) годинні тарифні ставки відрядників I розряду – 2,50 грн.; II -2,70; III – 3,08; IV – 3,38; V – 3,85; VI розряду – 4,50 грн. Доплати до тарифного фонду - 22%, доплати до годинного фонду - 3% i доплати до денного фонду - 5%.

11. У цеху 250 робітників-відрядників, середній тарифний розряд виконаних робіт -3,12, річний фонд робочого часу - 1800 год., середнє виконання норм - 130%.

Визначити річний фонд прямої заробітної плати робітників-відрядників.

12. Визначити річний фонд тарифної заробітної плати 250 робітників-погодинників, із яких 150 чоловік із середнім тарифним розрядом -3,47 оплачуються по денних тарифних ставках i 100 чоловік - по годинних ставках з середнім розрядом 2,85. Число робочих днів у році - 230, число робочих годин - 1800.

По підприємству є такі дані (табл 5.19):

Таблиця 5.19

Показники

Очікуване виконання за звітний рік

На плановий рік

1

2

3

Товарна продукція, тис. грн.

8600

9820

Чисельність промислово-виробни-

чого персоналу, чол.

4420

4427

Фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу, тис. грн.

6480

6650

Визначити обсяг товарної продукції на одного робітника і розмір заробітної плати на 1 грн. товарної продукції, за звітний рік і на плановий рік.

14. На основі даних таблиці 5.20 визначити фонд годинної, денної і річної зарплати в абсолютних цифрах, а також відношення фондів денного і годинного, річного і денного, річного і годинного.

Таблиця 5.20

Види оплат

Сума, тис.грн.

Оплата по відрядних розцінках

111,7

Оплата по відрядно-преміальній системі

460,0

Премії відрядникам

60,0

Погодинна оплата

512,5

Премії погодинникам

57,5

Доплати відрядникам в зв'язку зі зміною умов роботи

2,7

Доплати за роботу в надурочний час

6,0

Оплата цілоденних простоїв

1,8

Оплата чергових i додаткових відпусток

80,5

Оплата роботи в нічний час

24,0

Оплата днів виконання державних обов'язків

2,6

Доплата незвільненим бригадирам

0,9

Оплата пільгових годин підлітків

2,2

Оплата навчання учнів

1,8

Оплата перерв для матерів-годувальниць

2,4

Компенсації за невикористану відпустку

0,7

Вихідні доплати

1,3

Всього

1334,4

15. У цеху працює 20 робітників I розряду, 50 - II розряду, 70 - III розряду, 30 - IV розряду, 20 - V розряду і 10 робітників VI розряду. Тарифні коефіцієнти по розрядах : I - 1,0; II - 1,08; III - 1,23; IV -1,35; V - 1,54; VI - 1,8. Годинна тарифна ставка підрядника I розряду – 2,50 грн. Трудомісткість виготовлення продукції по плану на рік - 450 тис. нормо-год. У цеху 10 бригадирів V розряду (годинна ставка даного розряду – 4,80 грн.). Бюджет робочого часу на piк - 1860 год.; виконання норм виробітку по бригадах намічено на рівні 112 %. Бригадирам доплачується 10% від основної зарплати за керівництво бригадою. У цеху 8 підлітків, які працюють за І розрядом по 5 год. в зміну, середня тривалість відпустки – 24 дні. Виконання державних обов’язків займає 0,6% від денного фонду зарплати.

Визначити фонд основної зарплати по тарифу, доплати бригадирам і підліткам, оплату відпусток за час виконання державних обов'язків, середньогодинну, середньомісячну зарплату.

16. У механічному цеху машинобудівного заводу зайняті робітники таких професій (табл.5.21):

Таблиця 5.21

Кількість

робітників

По професіях, чол.

токарі

свердлу-вальники

фрезеру-вальники

стругаль-ники

слюсарі

Всього

200

40

40

25

65

У тому числі:

І розряду

10

2

3

ІІ розряду

30

15

5

3

8

ІІІ розряду

50

10

15

5

201

ІV розряду

40

5

12

7

15

V розряду

35

5

8

3

12

VI розряду

35

5

5

8

Тарифні коефіцієнти II розряду - 1,08; III - розряду - 1,23; IV розряду - 1,35; V розряду - 1,54. Кількість робочих днів у році -255 i перевиконання норм виробітку складає 114%; тривалість робочої зміни з урахуванням скороченого

робочого дня (по всіх професіях робітників) - 7,6 год. Годинна тарифна ставка робітника I розряду рівна 2,50 грн.

Визначити кількість людино-днів, відпрацьованих згідно з планом по кожній професії, середній тарифний розряд i середній тарифний коефіцієнт робітників по їх професіях i в цілому по цеху, фонд коефіцієнто-годин по кожному розряду, годинну тарифну ставку середнього тарифного розряду робітників по цеху, суму зарплати з урахуванням норм виробітку.

17. За діючими нормами та розцінками оплата за акордне завдання складає 820 грн. Завдання виконано робітником за 18 днів, при встановленому терміні 20 днів. Згідно з положенням за кожний процент скорочення часу виконання акордного завдання передбачається премія у розмірі 3% загального заробітку по акордному завданню.

Визначити загальну суму заробітку при акордно-преміальній системі оплати праці.

18. По виробничому підприємству є такі дані (табл5.22):

Таблиця 5.22

Показники

Очікуване виконання за звітний рік

На плановий рік

Обсяг виконаної продукції, тис. грн.

19870

21800

Середньомісячна чисельність ПВП, чол.

1550

1570

Фонд заробітної плати ПВП, тис. грн.

2980

3125

Визначити продуктивність праці на середню заробітну плату на одного робітника промислово-виробничого персоналу у звітному і плановому році.

Тести

1. Залежить від результатів праці робітника і визначається тарифними ставками заробітна плата:

а) основна;

б) додаткова;

в) номінальна;

г) реальна.

2. До складу якого виду заробітку включають: премії, винагороди, заохочення, надбавки тощо:

а) основного;

б) додаткового;

в) контрактного;

г) вірної відповіді немає.

3. Тарифні сітки:

а) визначають абсолютний розмір оплати простої праці за одиницю часу;

б) установлюють диференціацію в оплаті праці з урахуванням розряду праці та галузевої належності підприємства;

в) використовується для тарифікації робіт і установлення кваліфікаційних розрядів робітникам;

г) вірної відповіді немає.

4. Проста погодинна система заробітної плати робітника дозволяє:

а) розрахувати заробітну плату за певний проміжок часу;

б) розрахувати заробітну плату робітника за вироблену ним продукцію;

в) вірної відповіді немає.

5. Тарифна ставка:

а) визначає абсолютний розмір оплати простої праці за одиницю часу;

б) установлює диференціацію в оплаті праці.

в) вірної відповіді немає.

6. Заробітна плата, яка залежить від результатів праці робітника та визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками у розмірах не вищих від установлених чинним законодавством:

а) додаткова;

б) основна.

в) номінальна;

г) реальна.

7. Функція заробітної плати, яка передбачає, що оплата праці спонукає кожного робітника до найбільш ефективних дій на своєму робочому місці:

а) відтворююча;

б) стимулююча.

в) регулююча;

г) соціальна.

8. При акордній системі робітнику або групі робітників розцінки установлюються:

а) за окремими операціями;

б) на цілий комплекс робіт з визначенням строку його виконання;

в) за вироблену ним продукцію;

г) вірної відповіді немає.

9. Елементи організації оплати праці - це:

а) формування фонду оплати праці та нормування праці;

б) формування фонду оплати праці, нормування праці, установлення тарифної системи;

в) визначення форм та систем заробітної плати;

г) вірної відповіді немає.

10. Додаткова оплата праці установлюється за:

а) тарифною ставкою;

б) відрядними розцінками;

в) кінцевим результатом діяльності підприємства.

г) вірної відповіді немає.