Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Опорний конспект лекцій 08.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.7 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть основні макроекономічні показники, що розраховуються в СНР.

 2. У чому полягає суть обчислення валового випуску та його оцінки в СНР?

 3. Дайте характеристику окремих методів обчислення ВВП: виробничого, розподільчого та кінцевого використання.

 4. Для чого і як обчислюють ЧВП, НД?

 5. У чому полягає зміст показників ВВПр і ВВПн?

 6. Чим відрізняються між собою ВВП і ВНД?

 7. Як розраховують показники особистого доходу і безподаткового доходу?

 8. Що таке кінцеве національне споживання?

 9. Як розраховують індекс цін ВВП (дефлятор ВВП)?

Загальні макроекономічні показники

Групування макроекономічних показників

Групи показників

Найважливіші показники

Призначення показників – слугують для визначення

Перша група – показники загально-економічного розвитку

НБ – національне багатства

НД–національний дохід

ВВП, ВНП, ЧВП

 • потенційного та реального національного багатства країни

 • загального обсягу виробництва та його динаміки

 • кінцевих результатів виробництва

Друга група – показники, що характеризують технічний рівень виробництва

 • обсяг виробничих фондів

 • інвестиції

 • коефіцієнт оновлення

 • фондовіддача

 • фондоємність

 • матеріалоємність

 • промислового потенціалу країни

 • темпів розвитку та оновлення виробничого потенціалу

 • технічного рівня виробництва

 • ефективності використання фондів

 • рівня наукоємності виробництва

Третя група – показники, що характеризують трудові ресурси та їх в їх використання

 • загальна кількість трудових ресурсів

 • зайнятість

 • продуктивність праці

 • трудоємність

 • рівень безробіття

 • трудового потенціалу країни

 • рівня зайнятості та безробіття

 • ефективності використання трудових ресурсів

Четверта група – показники формування та використання фінансових ресурсів

 • рівень цін

 • індекс цін

 • інфляція

 • номінальна та реальна процентні ставки

 • середнього рівня цін

 • рівня інфляції

 • характеристики витрат використання грошових коштів

С Т Р У К Т У Р А

Ввп за витратами

Споживчі витрати (С)

Предмети споживання тривалого користування

Товари поточного споживання

Споживчі витрати на послуги

Валові інвестиції (Іg)

Інвестиції на заміщення капіталу, що вибув

Інвестиції на збільшення капіталу

Інвестиції на матеріальні запаси

Державні витрати (G)

Урядові витрати і витрати місцевих органів влади на закупівлю товарів і послуг

Чистий експорт (Хn)

Вартість товарів та послуг, вироблених країною і проданих за кордон, за вирахуванням вартості імпортних товарів і послуг

С Т Р У К Т У Р А

ВВП за доходами

ВИД

ДОХОДУ

ЧИННИК

ВИРОБНИЦТВА

Заробітна плата

( W )

Земля, природні ресурси

Цінні папери

Фізичний капітал

Робоча сила

Прибуток

( p )

Рента

( R )

Відсоток, дивіденди

( i )

Співвідношення основних макроекономічних показників

Валовий внутрішній продукт (ВВП), у тому числі

Чистий внутрішній продукт (ЧВП),

у тому числі

Амортизація

(Аm)

Національний дохід (НД)

Непрямі податки (ІТ)

Заробітна плата

( W )

Рента

( R )

Прибуток

( p )

Відсоток

( i )