Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Опорний конспект лекцій 08.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.7 Mб
Скачать

Уряд

Держ закупів

Чисті податки

Держ займи

Р

Ринки продуктів

Доходи фірм

Витрати на споживання

Фінансові ринки

Домогосподарства

Фірми

Ринки ресурсів

Заощадження

Інвестиційні кошти

Інвестиційні витрати

Витрати фірм на ресурси

Доходи факторів виробництва

ис. 1.2. Модель господарського кругообігу в закритій економіці за участю держави

Заощадження держави, як і заощадження домогосподарств, направляються в сектор майна.

Модель кругообігу за участю закордону.

Ще складніше стає модель, коли в неї вводиться іноземний сектор, що замкнуту систему перетворює у відкриту економіку. Іноземний сектор (зовнішній світ, закордон) зв'язаний з економічною системою трьома способами:

а) через імпорт товарів і послуг;

б)через експорт товарів і послуг;

в) через міжнародні і фінансові організації.

Реальний і грошовий потоки відбуваються вільно, якщо сукупні витрати домашніх господарств, фірм, держави і зовнішнього світу дорівнюють сукупному обсягу виробництва.

Різниця між експортом і імпортом утворить чистий експорт, що направляється на ринок благ, але не надходить у сектор майна.

Якщо експорт не покриває імпорту, то різниця повинна бути оплачена за допомогою позик в іноземних фінансових чи посередників шляхом продажу реальних чи фінансових активів іноземним покупцям. Такі операції називаються чистим припливом капіталу.

Приплив капіталу — чиста величина, отримана за допомогою позик в іноземних фінансових посередників, а також за допомогою продажу реальних чи фінансових активів іноземним покупцям.

Відтік капіталу — чиста величина кредитів, виданих іноземним позичальникам, і засобів, використаних для покупки реальних чи фінансових активів в іноземних продавців.

У ринковій економіці витрати одного суб'єкта є доходом іншого суб'єкта, і навпаки. У зв'язку з цим усі бюджети економічних суб'єктів взаємозалежні, а в економіці країни виникає кругообіг грошей. З цих позицій кругообіг являє собою сукупність бюджетів всіх економічних суб'єктів у їхньому взаємозв'язку.

Господарський кругообіг може бути представлений чотирма способами:

а) рівнянням;

б) таблицею (матрицею);

в) діаграмою (схемою);

г) бухгалтерським рахунком, що використовується для побудови системи національного рахівництва.

Основні потоки народногосподарського кругообігу представлені у виді схем (рис. 1.1-1.2). У відкритій економіці з державним утручанням з потоку «доходи і витрати» відбуваються «вилучення» і одночасно уливання додаткових засобів у виді «ін'єкцій».

Питання для самоконтролю

  1. У чому полягають пізнавальна й практична функції макроекономіки?

  2. Що є об'єктом та предметом макроекономіки?

  3. Дайте характеристику різних моделей змішаної економіки.

  4. У чому полягають позитивна й нормативна функції макроекономіки?

  5. Як діє ринковий механізм?

  6. Назвіть основні цілі, що їх вирішує держава своєю економічною політикою.

  7. Які вчені внесли значний вклад у розробку теоретичних основ макроекономічної науки?