Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Опорний конспект лекцій 08.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.7 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

1. Що таке економічне зростання і в яких формах воно може відбуватися?

2. Розкрийте основні положення кейнсіанської теорії економічного зростання.

3. Розкрийте основні положення неокласичної теорії економічного зростання.

4. Назвіть головні передумови моделі Солоу.

5. Поясність, як впливають на капіталоозброєність окремі чинники (нагромадження капіталу, приріст населення, технічний прогрес).

6. Які висновки випливають із моделі Солоу?

7. Запишіть рівняння, яке пов’язує темп економічного зростання з темпами приросту окремих факторів виробництва, та прокоментуйте його побудову.

8. Дайте визначення економічного циклу та охарактеризуйте окремі його фази.

9. Розкрийте теорії, які пояснюють причини циклічних коливань в економіці.

Переваги і недоліки

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

приріст виробництва і добробуту суспільства

зростання міжнародного престижу

підвищення життєвого рівня населення

поліпшення умов праці і життєдіяльності

погіршення стану довкілля

вичерпання поновлення ресурсів

перенаселеність великих міст

проблеми перекваліфікації кадрів

зростання напруженості праці

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

ДВА ШЛЯХИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

ПРЯМІ ФАКТОРИ

НЕПРЯМІ ФАКТОРИ

Фактори пропозиції

Фактори пропозиції

Фактори пропозиції

Податковий тиск

Зростання споживчих (С), інвестиційних (І) та державних витрат (Q)

Кількість і якість трудових ресурсів

Перерозподіл виробничих ресурсів в економіці

Ефективність

кредитно-банківської системи

Кількість і якість природних ресурсів

Діюча система розподілу доходів

Обсяг основного капіталу

Технологія і організація виробництва

Розширення експортних поставок

Рівень розвитку підприємницьких здібностей в суспільстві

Деякі макроекономічні показники та їх властивості відносно циклу

Проциклічні показники

Вони мають тенденцію до зростан-ня в період еконо-мічного піднесення та скорочення у фазі економічного падіння.

Вони бувають

двох видів:

Ациклічні показники

Їхня динаміка не пов’язана без посередньо з діловим циклом.

Наприклад: експорт.

Антициклічні показники

Мають тенденцію до зростання у фазі економічного падіння та скорочення у фазі економічного піднесення.

Наприклад: запаси готової продукції; запаси факторів виробництва; рівень безробіття; рівень банкрутств.

Показники, які мають ви-соку узгодженість з циклом

 • Сукупний випуск

 • Випуск по галузям еко-номіки (в цілому)

 • Прибутки, отримані від бізнесу

 • Грошові агрегати

 • Короткострокові ставки процента

 • Рівень цін

Показники, які мають низьку узгодженість з циклом

 • Виробництво товарів повсякденного попиту

 • Виробництво сільськогоспо-дарської продукції та видобування природних ресурсів

 • Ціни на сільськогосподарську продукцію та природні ресурси

 • Довгострокові ставки процента

Найважливіші заходи антикризової політики держави

У ФАЗІ БУМУ

У ФАЗІ ДЕПРЕСІЇ

Грошово-кредитна політика

 • Збільшення облікової ставки

 • Продаж державних цінних паперів на відкритому ринку

 • Підвищення норми обов’язкових банківських резервів

 • Зниження облікової ставки

 • Купівля державних цінних паперів на відкритому ринку

 • Зниження норми обов’язкових банківських резервів

Фіскальна політика

 

 • Скорочення витрат Держбюджету (профіцитний бюджет)

 • Збільшення податкових ставок

 •  Додаткові витрати Держбюджету (дефіцитний бюджет)

 • Зменшення податкових ставок

Політика заробітної плати і тарифів

 • Зниження заробітної плати

 •  Зростання заробітної плати

Політика державних інвестицій

 • Скорочення за кошти держави будівництва

 •  Прискорення виконання інвестиційних програм