Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Опорний конспект лекцій 08.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.7 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Якими є втрати економіки від інфляційних процесів?

 2. Дайте визначення поняття "інфляція".

 3. Чим зумовлене виникнення помірної, галопуючої інфляції та гіперінфляції?

 4. У чому полягає суть інфляції попиту та витрат?

 5. До яких наслідків призводить інфляція.

Інфляція

Стійкий процес знецінення грошей, зниження їх купівельної спроможності

Інфляція прихована

Виражається у виненкнені

товарного дефіцита

або штучного обмеження

споживання

Інфляція відкрита

Виражається в стійкому

підвищенні середнього

рівня цін

За рівнем зростання цін інфляція

Потребує рішень не тільки економічного, але і політичного характеру

Потребує кардинального перегляду

грошової політики

За факторами

Інфляція попиту

Має місце тоді, коли

Відбувається автономне

Збільшення сукупного

попиту

Причини

 • приріст грошової маси

 • віддток грошей із

сектора майна

 • збільшення кількості

платіжних засобів

 • зміна в поведінці

економічних субєктів

 • зміна в структурі

сукупного попита

Інфляція пропозиції

Представляє собою

Зростання затрат

Виробництва

Причини

 • зростання заробітної плати

 • зростання цін на

ресурси

 • шоки пропозиції

Антиінфляційна політика

Активна політика Направлена на ліквідацію причин, що викликали інфляцію Монетарні заходи

 • контроль за грошовою емісією

 • операції на відкритому ринку та резервна політика

 • недопущення емісійного фінансування бюджету

 • проведення грошової реформи конфіскаційного типу

Немонетарні заходи

 • зменшення витрат

 • збільшення податків

 • скорочення дефіциту бюджета

 • стабілізація валютного курса

 • стримування росту факторних доходів та цін

 • стимулювання виробництва

 • рошей із

сектора майна

 • збільшення кількості

платіжних засобів

 • зміна в поведінці

економічних субєктів

 • зміна в структурі

сукупного попита

Адаптивна політика Пристосування до інфляції, пом'ягшення її негативних наслідків

 • індексація

 • угоди з підприємцями та профсоюзами о темпах росту цін і зарплати

 • інші заходи, що направлені на пом'ягшення інфляції

Підходи до проблем інфляції і безробіття

в кейнсіанській та монетарній теоріях

Кейнсіанство

Монетаризм

Мета економічної політики

Досягнення повної зайнятості при стабільних цінах і заробітній платні.

Боротьба з інфляцією - причиною безробіття.

Засоби досягнення поставленої мети

1. Зростання грошового обігу (спосіб підвищення зайнятості і виробництва).

2. Гнучка грошова політика (інструмент забезпечення безкризового розвитку).

3. Дефіцитне фінансування економіки (засіб стимулювання попиту, росту соціальних гарантій).

1. Суворо контрольоване

зростання грошового обігу.

2. Жорстка грошова і стабільна фіскальна політика.

3. Бюджетна рівновага. Дефіцит бюджету веде до зростання державного втручання в ринковий механізм.

Причина економічної нестабільності

Політика профспілок, які вимагають підвищення заробітної плати.

Гнучка грошова політика, яка не відповідає ринковому механізму регулювання економіки.