Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

Рекомендована література

Основна література

[2,3,5,7,19,21,24,25,26,27,29,31]

Додаткова література

[1,5,7,8,9,10,15,19,22]

Практичне заняття № 2

Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик

План заняття

    1. Нормативне забезпечення банківських кредитних послуг.

    2. Оцінювання дохідності кредитних операцій.

    3. Види банківських послуг кредитного характеру.

Навчальні цілі

Цілями проведення практичного заняття є: закріплення, поглиблення знань надання фінансових послуг на ринку позик, отриманих під час аудиторного навчання; здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення; уміння демонструвати розуміння загальної структури дисципліни і зв’язок між її розділами; оволодіння правилами і порядком проведення операцій кредитування, здатність оцінювати дохідність депозитних операцій; вміння аналізувати стан ринку фінансових послуг; володіти методикою оцінки фінансових ризиків; розвиток самостійного мислення.

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття

1. Завдання та методичні рекомендації по їх виконанню

2.Контрольні завдання;

3.ЕКОМ.

Завдання

1. Охарактеризувати структуру фінансових послуг кредитного характеру окремо для юридичних осіб та фізичних осіб.

2. Проаналізувати чинне законодавство як нормативну базу для надання фінансових послуг споживачам на ринку позик.

3, Проаналізувати порядок контролю за кредитною діяльністю банківських і небанківських фінансово-кредитних установ.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Умовами кредитного договору передбачені різні схеми погашення кредиту. Це може бути погашення однаковими чи різними частками, погашення одним платежом основної суми боргу та процентів тощо.

При погашенні кредиту зручно зразу визначити розмір сплачуваної суми Cн, яка дорівнює сумі кредиту P з нарахованими процентами І.

При використанні простої ставки процентів сума S буде дорівнювати:

(3.16)

де Cн – нарощена сума платежу по нарахованих простих відсотках;

Р – сума первісного боргу;

І – сума відсотків;

k – ставка процентів (у долях одиниць);

n – кількість повних періодів.

Визначимо суму процентних платежів за кредитом, основна сума якого погашається однаковими частинами. При погашенні основної суми боргу однаковими частками:

- сума погашення становитиме за перший рік:

C = C1 : n, (3.17)

- процентні виплати:

I = C1 k , (3.18)

де C1 – сума кредиту;

nкількість років;

kпроцентна ставка за кредитом.

Залишок боргу буде становитиме:

- на початок другого року:

(3.19)

- на початок третього року:

(3.20)

- на початок i-го року:

(3.21)

Загальну суму процентів, сплачених за весь період кредитування, визначають за формулою

, (3.21)

Якщо проценти сплачуються m разів на рік, загальна сума процентів, сплачених за весь період, буде визначатися за формулою:

(3.22)

Процентні платежі за кредитом, який погашається однаковими частинами протягом усього періоду кредитування розраховується за формулою:

- платіж за перший період:

D = d1 + kC1, (3.23)

де D – періодичні платежі;

C1 - сума кредиту;

d – частка основної суми боргу.

- платіж за другий період становитиме:

C2 = C1 - d1, (3.24)

    • платіж у погашення кредиту за i-й період визначається:

D = dі + kCі, (3.25)

де Cі - залишок боргу на початок і-го періоду;

dі – платіж у погашення основної суми боргу.

Сума платежів за весь період кредитування дорівнює сумі кредиту та сумі сплачених за ним процентів:

D0 =n D = C1 + I, (3.26)

Для визначення дохідності кредитних операцій, що здійснюються комерційними банками, використовують також показник середньої дохідності всіх кредитних операцій за деякий період t. Цей показник розраховують як частку від ділення отриманих за період t процентів за кредитами I на середній залишок коштів на відповідних рахунках, що відображають суму інвестованих у кредити коштів Ас:

(3.27)