Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для індивідуальної роботи

  1. Інституційна структура ринку фінансових послуг та її вплив на організацію перерозподілу капіталу.

  2. Ринок банківських послуг як визначальний елемент інституційної структури ринку фінансових послуг.

  3. Розвиток альтернативних фінансових послуг небанківськими фінансовими установами.

  4. Практична оцінка структури ринку фінансових послуг небанківських фінансових установ за складом учасників.

  5. Сегментація інституційної структури ринку фінансових послуг.

  6. Проблеми розвитку в Україні небанківських інституційних посередників.

  7. Законодавче регулювання діяльності інституційних учасників ринку фінансових послуг.

  8. Вплив світової фінансової кризи на діяльність інституційних учасників ринку фінансових послуг.

2.Тестові завдання

2.1. Кредитна спілка має право:

а) випускати облігації і векселі;

б) розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах Ощадного банку;

в) здійснювати вкладення в акції;

г) купувати боргові зобов'язання банківських установ.

2.2. Довірчі товариства в Україні мають право:

а) залучати грошові кошти населення;

б) здійснювати представницьку діяльність з цінними паперами;

в) випускати акції з метою збільшення стату тного капіталу;

г) всі відповіді є правильними.

2.3. Відповідно до законодавства України ломбарди є:

а) ощадними установами контрактного типу;

б) інвестиційними посередниками;

в) небанківськими фінансовими установами;

г) парабанками.

2.4 Ломбарди можуть бути створені:

а) державними підприємствами;

б) товариствами з обмеженою відповідальністю;

в) довірчими товариствами;

г) командитними господарськими товариствами.

2.5 Диверсифікований інститут спільного інвестування має право здійснювати вкладення в:

а) цінні папери;

б) нерухомість;

в) банківські метали;

г) інвестиційні сертифікати інших фондів.

    1. Фінансові компанії в Україні мають право надавати:

а) лізингові послуги;

б) факторингові послуги;

в) позики фінансовими активами;

г) всі відповіді є вірними.

2.7. Недержавні пенсійні фонди можуть бути засновані:

а) роботодавцями;

б) професійними спілками;

в) працівниками;

г) всі відповіді є вірними.

2.8. Страховими посередниками в Україні є:

а) страхові товариства;

б) об’єднання страховиків;

в) страхові агенти;

г) недержавні пенсійні фонди.

2.9.Діяльність з обміну валютних цінностей здійснюється банками на підставі:

а) банківської ліцензії;

б) письмового дозволу НБУ:

в) індивідуальної ліцензії НБУ:

г) всі відповіді є вірними.

Термінологічний словник ключових понять

Інституційна структура ринку фінансових послуг, ринок банківських послуг, ринок фінансових послуг небанківськихустанов, універсальні та спеціалізовані банки, кредитні спілки, кредитні установи, ломбарди, довірчі товариства, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, компанії з управління активами, торговці цінними паперами, страховики, страхові посередники, фінансові компанії.

Рекомендована література

Основна література

[2,3,6,13,15,18,19,24,25,26,27,29,30,31]

Додаткова література

[ 4,5,6,7,8,10,12,16,17,19,21,22]

Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг

План вивчення теми

1. Загальна характеристика сегментарної структури ринку фінансових послуг.

2. Грошовий ринок.

3. Фондовий ринок.

4. Ринок позик.

5. Валютний ринок.

6. Страховий ринок.

Навчальні цілі

Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є: закріплення, поглиблення знань сегментарної структури ринку фінансових послуг; вмінь застосування норм чинного законодавства з питань функціонування ринку фінансових послуг; здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел; здатність сформулювати та охарактеризувати принципи та форми організації функціонування фінансових інститутів; аналізувати структуру ринку фінансових послуг з точки зору його значення в процесі трансформації фінансових засобів в інвестиційні ресурси; здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, розвиток самостійного мислення; вміння чітко виражати свої думки, мати свій погляд на проблему і вміння відстоювати свою точку зору з питань, що стосуються ринку фінансових послуг.