Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

2. Засади та принципи діяльності з торговлі цінними паперами на ринку

Діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадять торговці цінними паперами, які надають учасникам ринку фінансові послуги щодо купівлі-продажу фондових цінностей, розміщення цінних паперів на ринку та управління фінансовими вкладеннями клієнтів.

Відповідно до законодавства України торговцями цінними паперами можуть виступати юридичні особи, для яких операції з цінними паперами є винятковим видом господарської діяльності, а також банки.

Реалізація фінансових послуг забезпечується торговцями цінними паперами за допомогою проведення таких фінансових операцій:

  • виконання замовлень клієнтів на купівлю цінних паперів;

  • виконання замовлень клієнтів на продаж цінних паперів;

  • виконання замовлень клієнтів на обмін цінних паперів;

  • забезпечення розміщення випущених цінних паперів за договорами з емітентами;

  • управління цінними паперами клієнтів протягом обумовленого терміну.

Реалізацію фінансових операцій, що пов'язані з торгівлею, обміном та управлінням цінними паперами, торговці можуть здійснювати на користь юридичних та фізичних осіб. Поряд із забезпеченням реалізації основних видів фінансових послуг торговці мають право займатися окремими видами діяльності, пов'язаними з обігом цінних паперів, насамперед, діяльністю зберігача цінних паперів, реєстраторською діяльністю та наданням консультаційних послуг. У разі провадження торговцем діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів йому забороняється проводити будь-які операції з купівлі-продажу таких цінних паперів.

У процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку торговці цінними паперами можуть виступати поручителями або гарантами виконання зобов'язань своїх клієнтів перед третіми особами, отримуючи за це додаткову винагороду.

Комплекс послуг з організації випуску та проведення розміщення цінних паперів на ринку одержав назву андеррайтингу.

Андеррайтинг включає в себе такі операції:

  • консультування емітента про час, терміни, обсяги та інші характеристики емісії;

  • здійснення андеррайтером викупу частини емісії або всього обсягу емісії цінних паперів у емітента;

  • надання гарантій емітенту щодо первинного продажу цінних паперів;

  • розміщення випущених цінних паперів серед інвесторів за комісійну винагороду.

Надання фінансових послуг з розміщення цінних паперів здійснюється на підставі укладеного між емітентом та торговцем цінними паперами договору про андеррайтинг.

Розрізняють дві схеми надання послуг з розміщення цінних паперів. При першій, яка одержала назву «класичного андеррайтингу» посередник викуповує у емітента випущені цінні папери зафіксованою ціною і приймає на себе ризики, пов'язані з їх розміщенням на ринку. При другій - андеррайтери консультують емітентів і допомагають їм за комісійну винагороду здійснити розміщення цінних паперів на ринку. У випадку існування пропозицій щодо розміщення цінних паперів з боку декількох посередників емітент може провести аукціон з вибору найбільш привабливих умов андеррайтингу. При великому обсязі емісії цінних паперів участь в їх розміщенні можуть брати декілька посередників, кожен з яких пропонує емітенту свою частку викупу і свій розмір винагороди за первинний продаж фондових інструментів на ринку. Андеррайтери можуть укладати між собою договір про спільну діяльність.

Успішне проведення класичного андеррайтингу передбачає здійснення посередником викупу цінних паперів у емітента за номінальною (емісійною) ціною, і подальший їх продаж на ринку за вищою ціною. Різницю між ціною розміщення цінного паперу на ринку та ціною його викупу у емітента називають андеррайтинговим дисконтом. Величина андеррайтингового дисконту залежить від обсягів емісії та ступеня інвестиційної привабливості цінних паперів. Чим більшим є обсяг емісії та нижчим ступінь ризику цінних паперів, тим меншою є величина андеррайтингового дисконту. При неправильній оцінці посередником ступеня ризику цінних паперів діяльність з розміщення фондовій інструментів може стати збитковою в зв'язку з продажем їх на ринку за нижчою ціною, ніж ціна їх придбання