Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

5. Необхідність функціонування та розвитку небанківського фінансового посередництва

Зростання значення небанківських фінансових установ у фінансовому посередництві відбувається під впливом таких чинників:

 • підвищення рівня доходів населення у економічно розвинутих країнах;

 • зростання попиту на новітні та нетрадиційні для банків фінансові послуги;

 • активний розвиток грошового, фондового, кредитного, валютного, страхового ринків;

 • інституційний розвиток небанківського фінансового сектора;

 • спеціалізація небанківських фінансових установ на послугах, що не є пріоритетними для банків.

Діяльність небанківських фінансових установ має багато спільних рис з банками. Серед них:

 • забезпечення опосередкованого фінансування учасників економічної діяльності;

 • формування фінансових ресурсів шляхом емісії фінансових активів;

 • прагнення задовольнити інтереси та наміри споживачів фінансових послуг;

 • здійснення операцій на одному ринку;

 • конкурування з іншими фінансовими установами за клієнтів.

Проте діяльність небанківських фінансових установ суттєво відрізняється від діяльності банків. У складі основних відмінностей такої діяльності від діяльності банків є її вузька спеціалізація, реалізація за рахунок неї небанківських операцій (за наявності дозволу держави окремих банківських), відсутність безпосереднього впливу на формування пропозиції грошей на ринку, а також вища ризикованість в порівнянні з операціями банків.

В Україні становлення інститутів небанківського фінансового сектора було викликано:

1) процесами приватизації державного майна за приватизаційні майнові сертифікати, то зумовили потребу у створенні інвестиційних фондів і компаній, довірчих товариств.

2) реформою пенсійної системи в Україні та запровадженням системи недержавного пенсійного забезпечення, що спричинили необхідність створення в країні недержавних пенсійних фондів;

3) необхідністю впровадження в країні світового досвіду щодо забезпечення страхового захисту суб'єктів господарювання та громадян, що сприяло розвитку діяльності страхових організацій;

 1. потребами фінансового та соціального захисту громадян, активізації малого бізнесу, здешевлення вартості кредитів для населення, що обумовили відродження кредитних спілок;

5) поглибленням спеціалізації в діяльності економічних суб'єктів і диверсифікацією напрямів спрямування капіталу, що спричинили появу та розвиток лізингових, факторингових, інших фінансових компаній, компанії! з управління активами та інших посередників.

Подолання проблем в діяльності небанківських фінансових установ та прискорення їх розвитку буде сприяти більш повному задоволенню потреб суб'єктів економічної діяльності у додаткових фінансових ресурсах, забезпеченню ефективної трансформації капіталу та реалізації широкого переліку якісних фінансових послуг.

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення поняття «фінансове посередництво».

 2. Охарактеризуйте особливості різних моделей організації фінансового посередництва.

 3. Назвіть характерні риси вітчизняної моделі організації фінансового посередництва.

 4. Сформулюйте переваги та недоліки конкретних підходів до класифікації фінансових посередників.

 5. Поясніть особливості функціонування ринків за відсутності фінансових посередників.

 6. Розкрийте зміст функцій фінансових посередників.

 7. Охарактеризуйте форми діяльності фінансових посередників.

 8. Охарактеризуйте типи фінансового посередництва.

 9. Порівняйте пряме (трансферт) і непряме (трансфер) переміщення капіталу.

 10. Поясніть особливості фінансового посередництва на різних сегментах ринку фінансових послуг.