Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

4.Фінансові послуги з обслуговування вексельного обігу

Відповідно до законодавства України, вексель є цінним папером, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю) Векселі можуть випускатися простими та переказними. Простий вексель (соло-вексель) містить в собі письмове зобов'язання боржника сплатити визначену суму боргу кредитору. Такий документ виписує і підписує боржник. Переказний вексель (тратта-вексель) являє собою документ, що містить письмову вказівку векселедержателя (трасанта) особі, на яку виставлений вексель. - платнику (трасату) оплатити визначену суму боргу пред'явнику векселя або особі, вказаній в векселі (ремітенту), через визначений термін часу чи на вимогу. Переказний вексель виписує і підписує кредитор. Боржник підтверджує свою згоду на оплату переказного векселя шляхом вчинення акцепту.

Векселі виписуються у документарній формі на спеціальних вексельних бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення. Платіж за векселем може бути здійснений тільки у безготівковій формі.

Процес обігу переказного векселя:

  • виписування векселя і передача його боржнику для акцепту;

  • повернення акцептованого векселя кредитору;

  • передача векселя векселедержателю;

  • передача права на одержання боргу за векселем на іншу особу;

  • пред'явлення векселя для погашення боржнику;

  • погашення векселя шляхом перерахунку суми боргу на рахунок векселедержателя.

У випадку відмови боржника оплатити вексель в обумовлений термін векселедержатель здійснює протест цього документа у нотаріуса. Вексель, опротестований нотаріусом у встановленому законом порядку, є виконавчим документом, за яким з боржника стягується сума боргу.

Згідно з українським законодавством банки можуть проводити з векселями кредитні, комісійні, торговельні, розрахункові, гарантійні операції.

Кредитні операції супроводжуються наданням або залученням грошових засобів проти векселя або під забезпечення векселя До складу кредитних операцій входять облік векселя, видача кредитів під заставу векселів, переврахування та перезастава облікованих векселів. Перші дві операції вважаються активними, наступні - пасивними. В процесі проведення кредитних операцій банківські установи надають своїм клієнтам кредитні ресурси під забезпечення векселів або одержують їх самі від інших оферентів кредитних послуг. Найбільш поширеною кредитною операцією є облік векселів.

Облік (врахування) векселя - це форма кредитування банківською установою юридичної або фізичної особи шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним з дисконтом (знижкою) за грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя в повній сумі.

Надання банком кредитів під заставу векселів є наступною вексельною операцією, яка проводиться на загальних принципах банківського кредитування.

У процесі здійснення такої операції банки відкривають клієнтам спеціальні позикові рахунки, за якими відображають суму наданої позики під забезпечення прийнятих у заставу векселів. Особливості такого виду кредитування полягають у порядку надання позики та зберігання і реалізації застави, якою є векселі. Під забезпечення кредиту приймаються лише векселі, що виписані за фактично поставленими товарами, виконаними роботами, наданими послугами.

У процесі реалізації комісійних операцій з векселями банківські установи виконують доручення клієнтів на отримання вексельних сум від боржників або приймають на себе зобов'язання боржників щодо погашення векселів. До комісійних операцій належать інкасування, доміциляція та зберігання векселів.

Банківська операція з інкасування векселів полягає у виконанні банком доручення клієнта (векселедержателя) на пред'явлення векселів у строк платнику та на одержання вексельних сум. Роль банку зводиться до точного виконання інструкцій клієнта. У випадку відмови боржника від оплати векселя, банк зобов'язаний відповідно до законодавства здійснили протест векселя і повернути клієнту опротестований вексель. За здійснення інкасової операції банк одержує комісійну винагороду У випадку здійснення протесту векселя клієнт зобов'язаний відшкодувати суму, витрачену банком на протест.

Доміциляція векселів полягає у призначенні платником за векселем особливого платника (зокрема банку), який здійснить оплату векселя замість боржника відповідно до строку платежу за ним. Платник за векселем стає доміциліантом. Виступаючи у ролі доміциліанта банк не ризикує, оскільки він оплачує вексель лише за наявності коштів на рахунку клієнта, і за дорученням платника списує з його рахунку суму, необхідну для оплати векселя. За надання послуг з оплати векселя замість боржника банківська установа стягує з клієнта комісійну винагороду

Операція зберігання векселів полягає у здійсненні банком за дорученням, від імені та за рахунок векселедержателя операцій з векселями відповідно до одержаних від нього інструкцій, а саме схову, надання оригіналу векселя, його примірників, копій тощо.

Аваль - гарантійне зобов'язання банку щодо оплати векселя - може бути виданий будь-якій із відповідальних за векселем осіб. Він оформляється як напис на векселі та підписується банком. Здійснюючи аваль, банк надає клієнт, терміновий кредит або кредит на вимогу (залежно від терміну платежу за векселем). Операція авалювання оформляється відповідним договором з клієнтом. Договір авалювання передбачає наявність застави в якості забезпечення виконання зобов'язань клієнта банківської установи.

Торговельні операції з векселями, а саме: купівля, продаж:, обмін векселів за дорученням клієнтів, здійснюються банками на підставі укладених договорів комісії.

У процесі проведення розрахункових операцій з векселями банківські установи забезпечують оформлення кредиторської заборгованості клієнтів за допомогою векселів та проведення розрахунків з використанням таких інструментів.

Надання фінансових послуг з обслуговування вексельного обігу забезпечує диверсифікацію банківської діяльності та одержання додаткових доходів банківськими установами.