Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть основних інфраструктурних учасників ринку фінансових послуг в Україні.

 2. Види фінансових послуг, що надають інститути інфраструктури ринку фінансових послуг.

 3. Особливості створення і функціонування фондових бірж в Україні.

 4. Види позабіржових торговельних систем в Україні.

 5. Послуги інформаційних та рейтингових агентств, що обслуговують у часників ринку фінансових послуг.

 6. Особливості створення та функціонування депозитаріїв.

 7. Види фінансових послуг, що надаються депозитарними установами.

 8. Особливості здійснення професійної діяльності зберігачами.

 9. Форми діяльності реєстраторів власників цінних паперів.

 10. Умови, за яких ведення власного реєстру власників цінних паперів може здійснювати емітент.

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для індивідуальної роботи

 1. Законодавче регулювання діяльності інститутів інфраструктури ринку фінансових послуг.

 2. Становлення та розвиток біржового фондового ринку в Україні.

 3. Порівняльна характеристика позабіржового фондового ринку в Україні та аналогічних ринків у країнах з розвинутою економікою.

 4. Практика та проблеми функціонування Національної депозитарної системи.

 5. Сучасна практика та проблеми надання фінансових послуг депозитарними установами.

 6. Сучасна практика та проблеми діяльності Державної іпотечної установи.

 7. Особливості функціонування міжбанківського валютного ринку в Україні.

 8. Особливості функціонування міжбанківського кредитного ринку в Україні.

2.Тестові завдання

2.1. До складу інститутів інфраструктури ринку фінансових послуг в Україні належить:

а) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

б) Державна іпотечна установа;

в) Національний банк України;

г) Міністерство фінансів України.

2.2. Членами фондової біржі є:

а) її засновники;

б) представники брокерських контор, відкритих при біржі;

в) спеціалісти біржі;

г) представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2.3. Основними джерелами доходу членів фондової біржі є:

а) дивіденди, що сплачуються фондовою біржею за підсумками року;

б) комісійна винагорода за реалізацію біржових операцій клієнта.

в) збори за укладеними біржовими угодами;

г) всі відповіді є вірними.

2.4. Нижній рівень Національної депозитарної системи в Україні утворюють:

а) депозитарії;

б) депозитарії та клірингово-розрахункові депозитарії;

в) зберігачі та реєстратори;

г) реєстратори власників іменних цінних паперів.

2.5. Депозитарну діяльність з обслуговування державних цінних паперів здійснює:

а) Національний депозитарій України;

б) Міжрегіональний фондовий союз;

в) Депозитарій Національного банку України;

г) всі відповіді є вірними.

2.6. Послуги з інформаційного обслуговування учасників ринку фінансових послуг надають:

а) клірингові банки;

б) платіжні системи;

в) рейтингові агентства;

г) всі відповіді є вірними

2.7. Основними видами діяльності Державної іпотечної установи є:

а) надання іпотечним кредиторам кредитів, виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотечними активами;

б) управління іпотечними активами;

в) випуск цінних паперів;

г) всі відповіді є вірними.

Термінологічний словник ключових понять

Інфраструктура ринку фінансових послуг, Національна депозитарна система, фондові біржі, торгівля цінними паперами, емітенти цінних паперів, біржовий оборот, лістинг, делістинг, вланики іменних цінних паперів, депозитарії, зберігачі, реєстратори, торговельно-інформаціні системи, рейтингові агентства, інформаційні агентства, система реєстру власників.

Рекомендована література

Основна література

[2,3,6,7,10,12,13,15,18,20,21,22,25-27,29,30,31]

Додаткова література

[2,3,4,5,9,10,12,14,15,21,22]

Тема 12. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

План вивчення теми

1. Особливості державного регулювання на ринку фінансових послуг в Україні.

2. Саморегулювання на ринку фінансових послуг.

Навчальні цілі

Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим навчальним матеріалом щодо діяльності на ринку фінансових послуг, здатність охарактеризувати учасників ринку фінансових та їх функції; здатність сформулювати та охарактеризувати принципи та форми організації функціонування фінансових інститутів, здатність застосовувати знання з питань технологій функціонування ринку фінансових послуг та його учасників на практиці, здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, здатність працювати автономно; здатність до ініціативи і підприємництва.