Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

3. Фондовий ринок

Фондовий ринок це сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо випуску, розміщення та обігу цінних паперів. Цей ринок є багатофункціональною системою, яка забезпечує акумулювання капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, сприяє підвищенню доходів учасників ринку за рахунок володіння і вільного розпорядження цінними паперами.

Головне завдання фондового ринку полягає в акумулюванні вільних інвестиційних ресурсів та забезпеченні їх найбільш повного і швидкого переливу в інвестиції за допомогою випуску та обігу цінних паперів.

Фондовий ринок виконує такі функції:

1. Забезпечення фінансування держави і приватного сектора.

2. Фінансування дефіциту державного бюджету.

3.Регулювання обсягу грошової маси в обігу.

4. Формування попиту на гроші як засобу нагромадження.

5. Соціальна функція.

6.Приватизаційна функція, яка має тимчасовий прояв.

7.Антиінфляційиа функція.

Предметом обігу на фондовому ринку є особливий грошовий документ титул власності, що підтверджує право його власника на дохід або майно.

В обороті на фондовому ринку знаходяться такі групи цінних паперів

Пайові цінні папери - цінні папери, які засвідчують участь їх власника у статутному капіталі емітента та надають йому право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку у формі дивідендів та частини майна у разі ліквідації емітента.

Боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання.

Іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів.

Приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.

Похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом (зобов'язанням) придбання або продажу протягом обумовленого строку інших фінансових інструментів або товарних ресурсів. Похідними цінними паперами вважаються опціони, фючерси. форварди, варанти, свопи, депозитарні розписки (свідоцтва).

Товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, що надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.

Основними видами товаророзпорядчих документів, що призначені для обслуговування господарського обороту і певних майнових угод, є коносаменти, складські та заставні свідоцтва.

Цінні папери за особливостями їх випуску та порядком розміщення на фондовому ринку України поділяються на емісійні та неемісійні.

Залежно від порядку підтвердження права власності цінні папери можуть бути іменними, ордерними та на пред'явника.

За формою існування цінні папери поділяються на документарні та без документарні.

Здійснення біржових та позабіржових операцій на фондовому ринку забезпечується через організаторів торгівлі - фондові біржі та торговельно-інформаційні системи (ТІС). Участь в торгівлі цінними паперами на фондових біржах та в ТІС можуть здійснювати лише їх члени - професійні учасники фондового ринку.

Професійними учасниками фондового ринку є торговці цінними паперами, брокерські контори, компанії з управління активами, депозитарії, зберігачі, реєстратори прав власників цінних паперів, фондові біржі та торговельно-інформаційні системи, які одержали ліцензії на здійснення певного виду професійної діяльності на ринку.