Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку

Професійні учасники валютного ринку. Конверсійні операції на валютному ринку. Операції на форвардному ринку. Валютні ф’ючерси. Операції СВОП. Міжнародні розрахунки. Валютні клірингові розрахунки. Ведення валютних рахунків фізичних та юридичних осіб. Торгівельні валютні операції. Кореспондентські відношення між банками. Валютні кредити. Здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку. Українська міжбанківська валютна біржа.

Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик

Короткострокове фінансування через фінансових посередників. Банківський кредит. Середньострокове й довгострокове кредитне фінансування через фінансових посередників. Позичковий процент. Функціональна характеристика та типи кредитних відносин. Основи банківського кредитування. Поняття лізингу та його значення для економіки України. Об’єкти лізингу. Види лізингу. Лізингові операції. Лізингодавці та лізингоотримувачі. Податкові й правові аспекти лізингових угод. Критерії оцінки пропозицій лізингових послуг. Сутність факторингу. Становлення ринку факторингових послуг. Процес надання послуг з факторингу. Форми факторингу. Факторингові операції. Порядок факторингового фінансування.

Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку

Професійна діяльність на фондовому ринку, її види та характеристика. Фінансування операцій по емісії цінних паперів. Емісійна діяльність держави на фондовому ринку. Вкладання капіталу в цінні папери. Поняття й види цінних паперів. Посередницькі послуги при вкладанні капіталу в цінні папери. Опціонні операції. Біржові операції з цінними паперами. Брокерська діяльність на фондовому ринку. Ф’ючерсні та опціонні біржі. Депозитарні послуги. Номінальне утримання цінних паперів. Реєстраційні послуги. Довірче управління. Інвестиційні трасти. Світові стандарти фондового ринку. Державні та муніципальні цінні папери. Акції корпорацій. Дивідендна політика корпорацій. Боргові цінні папери підприємств. Похідні цінні папери й сурогати.

Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику

Діяльність фінансових установ з обмеження ризику. Становлення та розвиток ринку страхових послуг в Україні. Нормативно-правове регулювання ринку страхових послуг. Державне регулювання страхової діяльності. Ліцензування страхової діяльності. Передача управління ризиками до страхових компаній. Форми страхування. Посередницькі операції на страховому ринку. Страхові агенти та брокери. Стратегічні напрямки розвитку страхування. Зарубіжний досвід функціонування ринку страхових послуг. Гарантійні послуги фінансових установ. Послуги фінансових установ з недержавного пенсійного забезпечення. Резервування як метод управління ризиками фінансових установ.

Змістовий модуль 3. Оцінка інфраструктури та напрямки розвитку ринку фінансових послуг України.

Тема 11. Інфраструктура ринку фінансових послуг

Організаційне оформлення ринку фінансових послуг (біржі, торгівельно-інформаційні системи). Національна депозитарна система. Форми діяльності депозитарних установ. Розрахунково-клирінгові установи. Інформаційно-аналітичні системи. функції та взаємозв’язок окремих елементів інфраструктури фінансового ринку. Діяльність фондових бірж та позабіржових торговельних систем України.