Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ринок фінансових послуг

Навчально-методичний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Дніпропетровськ – 2013

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Дніпропетровськ – 2013

ББК 65.264

Т- 41

Ринок фінансових послуг: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит»- Дніпропетровськ, - Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 153 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять, виконання індивідуальних завдань, перелік питань до іспиту, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

АвтАвтор-укладач:

О.В.Тимошенко -

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Т.О. Дулік -

Л.В. Привалова -

кандидат економічних наук, завідувач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

В.Є.Власюк -

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

науково-методичною комісією

фінансового факультету

Протокол № 2 від 14.06.2013р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри фінансів підприємств та банківської справи

Протокол № 11 від 10.06.2013р.

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………………..……4

  1. Програма навчальної дисципліни……………………………………………...6

  1. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи………………..12

  1. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять………………116

  1. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання………134

  1. Контрольні заходи……………………………………………………………..136

  1. Література……………………………………………………………………...139

Додатки