Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

2.Фінансові послуги банків щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнтів

Банки здійснюють відкриття рахунків резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам) та нерезидентам України (юридичним особам-інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам). Порядок відкриття банківських рахунків та їх режим визначається Національним банком України. Договір банківського рахунка укладається у письмовій формі.

Банківськими установами здійснюється відкриття своїм клієнтам (крім банків) двох видів рахунків: вкладних (депозитних) та поточних. Іншим банкам на основі укладених між банківськими установами кореспондентських угод здійснюється відкриття кореспондентських рахунків. Кореспондентський рахунок використовується для здійснення розрахунків за угодами, які виконує один банк за дорученням та за рахунок іншого банку.

Суб'єктам господарювання, які мають самостійний баланс, банківськими установами відкриваються рахунки для здійснення розрахунків за продукцію, виконані роботи, надані послуги, для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів, а також для проведення інших розрахунків, пов'язаних з фінансовим забезпеченням їх діяльності. Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів і форм власності. їх відокремленим підрозділам, що здійснюють виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою одержання прибутку, а також фізичним особам суб'єктам підприємницької діяльності. Поточні бюджетні рахунки відкривають підприємствам, організаціям та установам, що утримуються за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів.

Зарахування коштів на рахунок клієнта здійснюється як шляхом внесення їх у готівковій формі, так і шляхом переказу грошей у безготівковій формі з інших рахунків.

Плата за ведення поточних та кореспондентських рахунків стягується банками з клієнтів у розмірі, що зазначений у тарифах банку.

Законодавством України визначені граничні строки переказу коштів з рахунків клієнтів, яких повинні дотримуватись банки.

Вони є такими:

  1. доручення клієнта на переказ коштів, яке надійшло протягом операційного часу банку, підлягає виконанню банком в день його надходження;

  2. доручення клієнта на переказ коштів, яке надшиєш після закінчення операційного часу банку, підлягає виконанню банком не пізніше наступного робочого дня;

  3. міжбанківський переказ виконується а строк до трьох операційних днів;

  4. внутрішньобанківський переказ виконується в строк, що визначений внутрішніми положеннями банку, але не може перевищувати двох операційних днів;

  5. строки проведення переказу за допомогою інших платіжних інструментів визначаються правилами платіжної системи за договорами, що укладаються між: членами та учасниками платіж­ної системи, але при цьому строк виконання міжбанківського переказу, що здійснюється на підставі клірингових вимог не може перевищувати трьох операційних днів;

  6. пересилання паперових документів на переказ коштів здійснюється членами платіжної системи в межах України до семи робочих днів, а у межах однієї області до трьох робочих днів.