Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

3.Брокерська діяльність на фондовому ринку

Брокерські контори відкриваються засновниками фондової біржі або юридичними особами, які придбали місце на біржі Кожен член фондової біржі має право відкрити одну брокерську контору, яка може функціонувати у формі самостійної юридичної особи або як структурний підрозділ члена фондової біржі.

Брокерські контори і брокери в їх складі являють собою посередників, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами на організованому ринку. Важливим принципом діяльності брокерських контор є спеціалізація брокерів на проведенні певних видів операцій з цінними паперами. Успішність діяльності брокерів залежить від правильності розуміння мети і намірів клієнта та належного їх виконання.

Брокерські контори натають такі види фінансових та супутніх послуг для своїх клієнтів:

 • укладання біржових угод з цінними паперами;

 • укладання угод з цінними паперами на позабіржовому ринку;

 • надання гарантій та порук;

 • документальне оформлення укладених угод;

 • складання та подання звітності за проведеними операціями;

 • збір необхідної комерційної інформації за дорученням;

 • консультування з питань здійснення фінансових інвестицій тощо.

Виконання доручень клієнта здійснюється брокером на підставі договору на брокерське обслуговування на визначений термін за брокерську винагороду. Брокер може виступати від власного імені тоді він укладає з клієнтом договір комісії, або від імені клієнта, укладаючи при цьому договір-доручення. В першому випадку брокер виконує суто посередницькі функції, в другому - виступає стороною угоди.

Для одержання додаткового інформаційного забезпечення клієнт може укласти з брокерською конторою договір про інформаційне обслуговування.

Для кожного з клієнтів брокерська контора відкриває клієнтський рахунок, на якому відображається рух коштів, пов'язаних з купівлею та продажем цінних паперів. Поряд з відкриттям звичайного рахунку брокерська контора може відкривати рахунок з використанням маржі, що є одним із варіантів овердрафту. Рахунок з використанням маржі дає можливість клієнту здійснювати маржинальні угоди та одержу вати цінні папери у позику. При нестачі коштів для оплати цінних паперів клієнт може перевищити ліміт по рахунку і, таким чином, одержати позику в брокерській конторі.

Питання для самоконтролю

 1. Види професійної діяльності на фондовому ринку.

 2. Діяльність з торгівлі цінними паперами, її суть та види.

 3. Види депозитарної діяльності на фондовому ринку.

 4. Суть діяльності з організації торгівлі цінними паперами на ринку та її професійні учасники.

 5. Види фінансових послуг торговців цінними паперами.

 6. Принципи діяльності торговців цінними паперами.

 7. Обмеження в діяльності торговців цінними паперами.

 8. Порядок створення та функціонування брокерської контори.

 9. Види фінансових послуг брокерських контор.

 10. Принципи брокерської діяльності.

 11. Зміст андеррайтингу та його види.

 12. Механізм реалізації «класичного андеррайтингу ».

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для індивідуальної роботи

 1. Практика та проблеми діяльності торговців цінними паперами в Україні.

 2. Сучасна практика та проблеми надання фінансових послуг з розміщення цінних паперів.

 3. Механізм взаємовідносин брокера і клієнта.

 4. Діяльність брокерів на розвинутих фінансових ринках.

 5. Андеррайтинг та етапи його проведення.

 6. Сучасна практика та проблеми розміщення боргових зобов'язань України на світових ринках.

 7. Порівняльна характеристика діяльності диверсифікованих та венчурних інвестиційних фондів.

 8. Фінансові послуги компаній з управління активами.