Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Суть та значення депозитних послуг в процесах акумуляції інвестиційного капіталу.

 2. Види банківських депозитів, їх переваги та недоліки для вкладників.

 3. Спільні та відмінні риси між терміновими депозитами та ощадними сертифікатами банків.

 4. Сучасні тенденції розвитку ринку термінових банківських депозитів.

 5. Особливості використання депозитних сертифікатів НБУ для регулювання грошового ринку.

 6. Обмеження щодо залучення коштів на депозитні рахунки кредитних спілок.

 7. Форми безготівкових розрахунків. їх види та характеристика.

 8. Умови реалізації послуг з переказу коштів небанківськими фінансовими установами.

 9. Сучасні тенденції розвитку ринку розрахункових послуг.

 10. Основні види фінансових послуг щодо обслуговування вексельного обігу.

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для індивідуальної роботи

 1. Сучасна практика та особливості надання депозитних послуг банківськими установами.

 2. Послуги фінансових установ щодо забезпечення грошових платежів.

 3. Проблеми захисту інтересів вкладників банків.

 4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: необхідність його створення та особливості функціонування в Україні.

 5. Депозитна політика банку: її суть та особливості формування.

 6. Сучасна практика та особливості надання розрахункових послуг банківськими установами.

 7. Практика випуску та обслуговування дорожніх чеків.

 8. Практика та проблеми розвитку в Україні новітніх розрахункових послуг.

2.Тестові завдання

2.1. Фінансові послуги із залучення коштів заощаджувачів на депозитні рахунки з метою їх зберігання та примноження надаються:

а) банками та кредитними спілками;

б) банками та інститутами спільного інвестування;

в) банками та фінансовими компаніями;

г) банками та ломбардами.

2.2. Депозитні операції банків пов'язані з:

а) розміщенням коштів юридичних і фізичних осіб на визначений термін;

б) залученням коштів юридичних і фізичних осіб на визначений термін або до запитання;

в) випуском облігацій;

г) відповідальним зберіганням цінних паперів.

2.3. Пасивні депозити банків пов'язані з:

а) випуском акцій;

б) придбанням депозитних сертифікатів НБУ;

в) залученням вільних коштів фізичних осіб;

г) залученням вільних коштів юридичних осіб.

2.4.Ощадні сертифікати випускаються з метою:

а) формування статутного капіталу банків;

б) покриття збитків від банківської діяльності;

в) залучення банками заощаджень фізичних і юридичних осіб;

г) збільшення суми власного капіталу банку.

2.5. За допомогою випуску депозитних сертифікатів Національний банк України залучає кошти:

а) фізичних осіб;

б) юридичних осіб;

в) банків;

г) держави

2.6. Примусове списання коштів і рахунків платників за рішенням суду здійснюється за допомогою розрахунків з використанням:

а) платіжних вимог – доручень;

б) платіжних вимог;

в) платіжних доручень;

г) акредитивів.

2.7. Інвестиційні рахунки, що відкриваються в уповноважених банках інвесторам - нерезидентам для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, належать до:

а) поточних;

б) депозитних;

в) кореспондентських;

г) рахунків за спеціальним режимом використання.

Термінологічний словник ключових понять

Депозитна операція, депозити до запитання, строкові депозити, ощадні вклади, ощадні сертифікати, депозитні сертифікати НБУ, депозитний відсоток, розрахункові послуги, поточні рахунки, депозитні рахунки, платіжні картки, переказ коштів, дорожні чеки, кредитні вексельні операції, облік векселя, комісійнв вексельні операції, інкасування векселя, доміциляція векселя, авалювання векселя, торговельні вексельні операції, розрахункові вексельні операції.

Рекомендована література

Основна література

[2,3,4,6,7,9,20,21,22,23-27,29,30,31]

Додаткова література

[1,3,5,6,7,8,9,22,23,24]

Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку

План вивчення теми

1. Склад професійних учасників валютного ринку та регулювання їх діяльності.

2. Загальна характеристика валютних операцій та фінансових послуг, що супроводжують їх реалізацію.

3. Участь фінансових установ у реалізації валютних операцій на спотовому та форвардному ринках.

Навчальні цілі

Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є: закріплення, поглиблення знань надання фінансових послуг на валютному ринку; здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення; уміння демонструвати розуміння загальної структури дисципліни і зв’язок між її розділами; оволодіння правилами і порядком проведення операцій на валютному ринку фінансових послуг України; володіти методикою оцінки фінансових ризиків; розвиток самостійного мислення; вміння чітко виражати свої думки, мати свій погляд на проблему і вміння відстоювати свою точку зору з питань, що стосуються фінансових послуг на валютному ринку.