Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать
 1. Страховий ринок

Страховий ринок являє сферу економічних відносин, де об’єктом купівлі -продажу є специфічний товар - страхова послуга.

Страхові послуги характиризуються такими особливостями: нематеріальним характером, віддаленістю від виконання тривалим строко, можливістю реалізації залежно від настання страхового випадку.

Як будь-який товар страхові послуги мають свою споживчу та мінову вартість.

Споживча вартість страхової послуги проявляється у забезпеченні страхового захисту:

1) майнових благ, деоб ’єктом виступають всі майнові блага, що мають вартість;

2) відповідальності, де об’єктом є відповідальність власників автотранспортних засобів, перевізників, відповідальність за невиконання зобов’язань тощо;

3) підприємницьких ризиків, де об ’єктами є фінансові та інші ризики, що супроводжують господарську діяльність;

3) населення, де об’єктом виступають життя і здоров я громадян.

Мінова вартість страхової послуги являє її ціну, що знаходить вираження в страховому тарифі, а потім - у страховому внеску. Ціна страхової послуги формується на основі попиту на неї та пропозиції таких послуг на ринку.

Відповідно до об'єктів страхування страхові послуги забезпечують майнове страхування, особисте страхування, страхування відповідальності, страхування підприємницьких ризиків. Споживачами страхових послуг можуть бути як юридичні, так і фізичні особи.

Користування страховими послугами може здійснюватись на добровільній або обов'язковій основі.

Основними учасниками страхового ринку є страховики - оференти страхових послуг, страхувальники та застраховані особи, що користуються страховими послугами, а також страхові посередники, що займаються просуванням страхових послуг на ринку. Іншими учасниками страхового ринку є інститути його інфраструктури.

Питання для самоконтролю

1. Сутність сегментарної структури ринку фінансових послуг.

2. Види діяльності оферентів на ринку фінансових послуг та сфера їх застосування.

3. Структурно-функціональний аналіз змісту, функцій та учасників грошового ринку.

4. Структурно-функціональний аналіз змісту, функцій та учасників валютного ринку.

5. Структурно-функціональний аналіз змісту, функцій та учасників ринку капіталів.

6. Структурно-функціональний аналіз змісту, функцій та учасників ринку цінних паперів.

7. Структурно-функціональний аналіз змісту, функцій та учасників страхового ринку.

8. Причини реалізації фінансових операцій на стихійному ринку фінансових послуг.

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для самостійної роботи

 1. Особливості функціонування грошового ринку в економіці перехідного типу.

 2. Використання інструментів грошового ринку для залучення заощаджень.

 3. Проблеми функціонування міжбанківського ринку в Україні.

 4. Законодавче регулювання діяльності фондового ринку в Україні.

 5. Фінансування діяльності суб’єктів господарювання за допомогою випуску цінних паперів.

 6. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні.

 7. Проблеми інтеграції українського ринку цінних паперів у європейський та світовий ринки.

 8. Особливості функціонування ринку позик в Україні.

 9. Проблеми функціонування валютного ринку в Україні.

 10. Валютний ризик і методи валютного страхування.